1 931,00 Kr

Cialis är en tablettbehandling vid erektil dysfunktion (impotens/erektionssvårigheter) hos vuxna män. Den aktiva substansen heter tadalafil – och för att behandlingen ska fungera effektivt krävs sexuell stimulering. Cialis har framtagits av Lilly som är ett globalt läkemedelsföretag.

Varför används Cialis?

Cialis innehåller alltså den aktiva substansen tadalafil. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. Olikt Caverject och Bondil så kan man inte få någon effekt av Cialis utan sexuell stimulering.

Detta sker genom att blodkärlen i penis slappnar av, så att blod kan strömma in. Detta leder således till en bättre erektil funktion. Noterbart är att Cialis inte hjälper om du inte har en erektil dysfunktion. Cialis har visat en avsevärt förbättrad förmåga att få en hård, erigerad penis tillräckligt länge för ett sexuellt umgänge. Läkemedlet brukar ha effekt efter ungefär två timmar – men det kan också fungera redan efter en halvtimme. Sedan varar möjligheten att få stånd vid sexuell stimulering i upp till 36 timmar. Olikt till exempel Viagra och Levitra har Cialis en längre varighet – något som har gjort behandlingen till en mycket populär sådan.

Det ska poängteras att Cialis inte fungerar om man inte stimuleras sexuellt. Behovet av förspel mellan dig och din partner kommer att vara samma som när du inte har tagit något läkemedel.

Det är inte ovanligt att män drabbas av erektionsproblem. Anledningarna till detta kan också vara många. Som allra vanligast är det hos män över 40 år. Där kan det generella hälsotillståndet ofta vara en orsak som påverkar blodflödet i penis. Men det är inte bara äldre män som drabbas. Det är nämligen inte ovanligt att yngre män också lider av erektil dysfunktion. Detta kan bland annat ha att göra med ångest, stress och att man är ny i en relation.

Cialis: snabbfakta

 • Tablettbehandling.
 • Aktiva substansen heter tadalafil.
 • Behandlingen är bara effektiv vid sexuell stimulering.
 • Resulterar i förbättrad erektion.
 • Främjar blodflödet i penis.
 • Hjälper bara om du har en erektil dysfunktion.

Hur tar man Cialis?

 1. Tabletten sväljs hel.
 2. Sväljs med vatten.
 3. Endast till för män.

Cialis är alltså en behandling i form utav tabletter. Tabletterna kan sväljas med lite vatten och är känsliga för fukt vilket innebär att de ska förvaras i dess originalförpackning. När ett läkemedel förskrivs är dosen anpassad efter personen som ska använda det. Därför är det väldigt viktigt att noggrant följa alla anvisningar om dosering som står på etiketten. Cialis intas alltså genom munnen och är endast till för män. Tabletten ska sväljas hel med lite vatten. Tabletten kan också tas oberoende av måltid.

Alkoholintag kan påverka förmågan att få erektion. Det kan också tillfälligt sänka ditt blodtryck. Därför ska du undvika stora mängder alkohol (0,08 procent eller mer i blodet) när du planerar att ta eller har tagit Cialis. Detta eftersom att det kan öka risken för yrsel när man står upp. Denna yrsel gör det också viktigt att känna efter noggrant på hur du reagerar på tabletterna innan du kör bil eller tänker använda andra typer av maskiner. Grapefruktjuice kan också påverka hur väl Cialis kommer att fungera. Således ska det intas med en stor dos försiktighet i kombination med användning av Cialis.

Dosering

Cialis finns i fyra olika styrkor; 2,5 och 5 mg (även kallat Cialis daglig dos), Cialis 10 mg och Cialis 20 mg. Det är viktigt att veta att du inte ska inta mer än en tablett per dygn. Detta gäller oavsett styrka. Mer info om de olika styrkorna nedan.

5 mg

 • Kan ändras till 2,5 mg.
 • Tas dagligen.
 • Lämplig om du har sexuellt umgänge två eller fler gånger per vecka.

Den rekommenderade dosen är en 5 mg tablett om dagen. Denna tablett ska tas ungefär vid samma tid varje dag. Noterbart är att din läkare också kan ändra dosen till 2,5 mg. Detta beroende på hur Cialis verkar på dig. När du tar Cialis en gång om dagen innebär det att du kan få erektion vid vilken tidpunkt som helst under dygnets 24 timmar. Detta alltså så till vida att du blir sexuellt stimulerad. En daglig dosering av Cialis kan vara lämplig om du har sexuellt umgänge två eller fler gånger per vecka.

10 mg

 • Varar i 36 timmar.
 • Kallas ibland för helgpillret.
 • Läkaren kan öka dosen till 20 mg.

Denna dos, som ibland också kallas helgpillret, varar i upp till 36 timmar efter intag. Detta alltså olikt dosen på 2,5 mg eller 5 mg som varar i 24 timmar. Om effekten anses för svag kan läkaren öka dosen till 20 mg.

Cialis på 10 mg kan tas fram till 30 minuter före sexuell aktivitet. Man ska inte ta Cialis i den här dosen mer än en gång varje dag. Den är avsedd för förväntad sexuell aktivitet och rekommenderas alltså inte att användas kontinuerligt varje dag. Även för denna tablett krävs det sexuell stimulering för att det ska ge effekt.

20 mg

 • Ska inte tas mer än en gång om dagen.
 • Används före förväntad sexuell aktivitet.
 • Bara effektiv vid sexuell stimulering.

Om du har fått Cialis 20 mg anser din läkare att den rekommenderade dosen 10 mg är för svag. Cialis kan tas fram till 30 minuter före sexuell aktivitet och kan – likt 10 mg – kvarstå upp till 36 timmar efter intaget av tabletten. Du ska inte ta Cialis mer än en gång per dag. Likt Cialis 10 mg ska denna användas före förväntad sexuell aktivitet och rekommenderas alltså inte att användas kontinuerligt varje dag. Sexuell stimulering krävs för att Cialis ska ha effekt. CIALIS 20 mg är en gul och filmdragerad tablett. Den är mandelformad och märkt med ”C 20” på den ena sidan.

Om du har tagit en för stor mängd Cialis ska du kontakta din läkare. För ytterligare frågor kring detta läkemedel ska du också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Du kan snabbt och säkert beställa Cialis från vårt onlineapotek. Vår tjänst är EU-godkänd och våra legitimerade läkare förskriver endast läkemedel till de patienter där behandlingen bedöms såväl säker som ändamålsenlig.

Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende och bedöms behandlingen lämplig och säker skrivs ett elektroniskt recept, så kallat e-recept, ut till dig. Du har alltid möjligheten att förse din vårdcentral med ditt nya recept, så att din läkare hemma i Sverige kan underrättas. Alla godkända beställningar skickas med spårbar sändning och levereras redan nästa arbetsdag.

Finns det generisk Cialis?

Ja. Patenttiden för Cialis har löpt ut, vilket innebär att även andra läkemedelsföretag får tillverka egna läkemedel innehållandes den verksamma ingrediensen, som heter tadalafil. Detta kallas för generiskt läkemedel, eller "generika". Generiska läkemedel innehåller samma saker som originalläkemedlet, men kostar mindre - både att tillverka och att köpa - eftersom läkemedelsföretagen inte behöver lägga ner samma summa pengar på kliniska prövningar, tester, forskning och marknadsföring. Här kan du läsa mer och köpa generisk Cialis (Tadalafil) online hos Treated.com.

* - Generiska läkemedel kan ha olika namn, beroende på vilket läkemedelsföretag som tillverkat produkten.

Varningar

Det finns en rad faktorer som det är bra att ha koll på innan användning av Cialis. Behandlingen är till för män och inte avsedd för barn och ungdomar under 18 år. Innan du tar tabletterna ska du tala om för din läkare om du har:

 • Sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar).
 • Multipelt myelom (cancer i benmärgen).
 • Leukemi (blodcellscancer).
 • Allvarlig leversjukdom.
 • Allvarlig njursjukdom.
 • Deformerad penis.

Om du skulle få plötslig synnedsättning eller till och med synförlust så ska du avbryta behandlingen och genast ta kontakt med din läkare. Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning har också noterats hos några patienter som tar tadalafil. Det är inte säkert om detta har ett samband med tadalafil. Men du bör ändå kontakta din läkare omedelbart om detta påverkar dig. För mer information – se bipacksedeln

Påverkar Cialis fertiliteten?

Det är en fråga som många som använder behandlingen ställer. När hundar behandlades så sågs en minskning av sperma. Detta har också setts hos några män. Men det är osannolikt att denna minskning av sperma ska leda till infertilitet.

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Cialis är en lämplig behandling för dig. Ditt formulär granskas av vår legitimerade läkare som antingen godkänner eller nekar ditt föreslagna läkemedel. Vid ett godkännande förskrivs du ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel levereras sedan till din dörr redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  14-09-2018