De senaste åren har medvetenheten för erektil dysfunktion ökat dramatiskt. Medan tillståndet tidigare inte ansetts vara ett faktiskt sjukdomstillstånd, har impotens och erektionsproblem med tiden kommit att få den statusen. Miljontals män världen över är idag mer bekväma att diskutera sina erektionsproblem. En del av detta har att göra med det ökade erkännandet av erektil dysfunktion som faktiskt ett sjukdomstillstånd som orsakas av fysiologiska faktorer, även fast det naturligtvis även finns andra faktorer. Idag finns det en rad effektiva behandlingsformer för dina erektionsproblem.

Fastän erektil dysfunktion vardagligt börjat ta mer utrymme som ett faktiskt sjukdomstillstånd associeras tillståndet fortfarande i mycket stor utsträckning med äldre män. Media och populärkultur, skulle man kunna föreslå, har hjälpt till med att slå fast den här bilden. Med få undantag representeras ofta erektionsproblem, i såväl TV, filmer som reklam, i regel av män över 40 år. Inte sällan kommer Viagra som en räddning mot deras förfallande sexliv.

Detta kan ha bidragit till att erektionsproblem hos yngre män har marginaliserats. Men, fastän det är överraskande för vissa, är impotens något som drabbar även män under 40. Erektionsproblem är fortsatt som vanligast hos äldre, men det kan drabba en man i vilken ålder som helst.

Varför förknippas ED vanligen med äldre män?

Erektil dysfunktion, förkortat ED, är vanligast bland män över 40. Detta är ett vanligt förekommande argument. Det uppskattas att ungefärligen varannan man mellan åldrarna 40 och 70 upplever erektionsproblem i någon utsträckning.

Varför är ED är så mycket mer vanligt bland äldre män?

För att förklara detta måste man börja med att förklara de processer i kroppen som orsakar symptomen.

Erektion uppstår som ett resultat av en komplex sekvens av kemiska och molekylära reaktioner. När en man är sexuellt upphetsad frisätter hjärjan nervsignaler som triggar vissa hormonsvar, som i sin tur orsakar blod att flöda in i penis; mer specifikt till corpus cavernosum. När detta är fyllt med blod uppstår erektion.

Erektil dysfunktion kan orsakas av att detta blodflöde störs. Me andra ord kan en man vara sexuellt upphetsad men ändå misslyckas med att få en erektion, på grund av att blodflödet till penis är otillräckligt. Behandlingar som Viagra och Cialis verkar genom att utvidga blodkärlen vid basen av penis, så att blodet enklare kan flöda in, vilket ger en styv och pålitlig erektion som resultat.

Cirkulationsproblem är vanligare hos äldre män. Detta kan orsakas av en rad olika faktorer, där sjukdomar som diabetes eller högt blodtryck är vanliga underliggande sjukdomar. Fastän erektil dysfunktion bör inte ses på som “ett naturligt inslag” av en mans åldrande, är risken för att utveckla tillstånd som påverkar blodcirkulationen högre hos äldre män - vilket gör att sjukdomen på så vis blir vanligare hos samma grupp.

Med detta sagt så är impotens hos yngre män vanligare än vad du tror. En studie om män med erektil dysfunktion som söker behandling, genomförd av University Vita-Salute San Raffaele i Milano, visade att en fjärdedel av alla deltagare i studien var under 40 år.

ED-symptom vid ung ålder - vad betyder det?

Orsakerna till erektil dysfunktion hos yngre män behöver inte skilja sig från de äldre män som uppvisar samma symptom. Men vissa tillstånd kan faktiskt påverka gruppen män mellan åldrarna 18 och 40 mer än vad de påverkar gruppen män över 40 år.

Cirkulationsproblem, till exempel, är inte på något sätt exklusivt begränsat till de män som är över 40 år gamla. Som nämnt ovan kan cirkulationsproblem orsakas av exempelvis diabetes och högt blodtryck och en mängd andra förhållanden. Sexuella problem kan orsakas av detta.

Det är även viktigt att komma ihåg att droganvändning, alkohol och tobak är kända bovar i vad det gäller erektionsproblem. Toxiner som dessa kan hämma cirkulationen, men de kan också störa signalerna som färdas mellan kroppens belöningssystem och blodkärlen i anslutning till penis. Kroppens belöningssystem är de nätverk i centrala nervsystemet som reglerar och påverkar känslor av njutning. Generellt sett är män under 40 mer benägna till att bruka och missbruka droger samt dricka större mängder alkohol. Om du regelbundet använder droger, i synnerhet centralstimulerande preparat, eller dricker större mängder alkohol kan det vara bra att adressera dessa problem som eventuella orsaker till dina erektionsproblem. Om du brukar tyngre droger bör du i vilket fall som helst söka hjälp för ditt missbruk.

Experter har även ringat in psykologisk kausalitet som en av de centrala orsakerna för erektil dysfunktion hos yngre män. Dessa kan naturligtvis ta sig i uttryck på olika sätt, men några vanliga är sexuell prestationsångest, relationsproblem eller brist på sexuell erfarenhet. Även ångest, som inte behöver vara förknippad med sexuella besvär, kan skapa en jobbig tröskel. Det är inte helt ovanligt att stress på jobbet kan följa med även in i sänghalmen. Besvärande nog kan det räcka med ett fall av erektionsproblem för att skapa en ond spiral där problemen håller i sig, och erektionsproblemen sedan övergår till att bli ett problem i sig själv.

Skiljer sig behandlingar för yngre män mot de för äldre män?

Nej, kort och gott. Hur erektil dysfunktion behandlas avgörs av din läkare, och kommer att ha att göra med din sjukdomsbild. Det viktigaste att komma ihåg, oavsett vad som orsakar dina besvär och hur de än tar sig i uttryck, är att hjälp finns. Om dina erektionsproblem skadar ditt förhållande är det viktigt att söka hjälp - oavsett ålder.

Vid fall av erektil dysfunktion orsakat av blodcirkulationsproblem hos män över 40 är ofta ED-behandlingar en lämplig och smidig behandlingsform. Men dessa behandlingar kan lämpa sig väl även för män under 40 - fastän det knappast är den huvudsakliga målgruppen för behandlingarna. De utför samma funktion i att reducera symptom och är precis lika effektiva på just det. Hursomhelst är det viktigt att du börjar med att tala med en läkare för att kunna utesluta allvarliga hälsotillstånd som potentiellt kan vara orsaken till dina cirkulationsproblem.

De som upplever erektil dysfunktion relaterat till ångest, oavsett ålder, kan dock uppleva att icke-medicinska behandlingsformer hjälper; i synnerhet genom samtal med sin partner eller med en terapeut. Genom att identifiera och rationalisera oro förknippat med sexuell prestation kan problemen bli lättare att hantera och därav minska svårighetsgraden av symptomen.

För de som upplever att ovan nämnda behandlingsalternativ inte är tillräckliga så finns det läkemedelsbehandling att tillgå. Under förutsättning att en läkare bedömer att potensmedel är en säker behandlingsform för dig kan en receptbelagd behandling skrivas ut. På detta vis kan du, den medicinska vägen, få hjälp med att återfå det blodflöde till penis som behövs för att åtnjuta erektion och ohindrat kunna ha samlag. Vid erektil dysfunktion orsakat av stress kan korttidsbehandlingar vara en lämplig behandlingsform. Så snart de har återställt självförtroendet och självkänslan i avseende sexuell prestation, alltså om läkemedlet effektivt behandlat symptomen, kan det sättas ut.

  1. Är jag för ung för en ED-behandling?

Om du är över 18 år gammal och sexuellt aktiv så ska du inte trivialisera dina erektionsproblem - även fast du är under 40 år gammal. Börja med att tala med din partner och/eller din läkare om dina besvär. Och glöm aldrig att, i motsats till hur det ibland kan upplevas, så finns det läkemedel mot erektionsproblem även för dig som ung.

Du kan hitta mer information om de olika behandlingarna på våra respektive produktsidor.

Senast granskat:  03-11-2016