Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Invicorp

Aviptadil & fentolamin

Invicorp är en injektionsbehandling vid erektil dysfunktion, även kallat erektionsproblem. Läkemedlet verkar genom att öka blodflödet till penis, vilket hjälper användaren i att få och upprätthålla en erektion. Invicorp tillverkas av det svenska läkemedelsföretaget Evolan Pharma.

Om du har använt Invicorp tidigare kan du förnya ditt recept smidigt och säkert online hos Treated.com. Så snart som en av våra legitimerade läkare har godkänt din beställning skickas ditt läkemedel med spårbar sändning och levereras direkt hem till dig nästa dag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Invicorp25 mcg/2 mg

Invicorp finns i en dos, som innehåller 25 mcg aviptadil och 2 mg fentolamin som fentolaminmesilat. Tas enligt läkarens riktlinjer.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Invicorp är en injektionsbehandling vid erektil dysfunktion, även kallat erektionsproblem. Läkemedlet verkar genom att öka blodflödet till penis, vilket hjälper användaren i att få och upprätthålla en erektion. Invicorp tillverkas av det svenska läkemedelsföretaget Evolan Pharma.

Om du har använt Invicorp tidigare kan du förnya ditt recept smidigt och säkert online hos Treated.com. Så snart som en av våra legitimerade läkare har godkänt din beställning skickas ditt läkemedel med spårbar sändning och levereras direkt hem till dig nästa dag.

Översikt

Översikt - Invicorp

Invicorp är en behandling vid erektil dysfunktion, oftast kallat impotens eller rätt och slätt “erektionsproblem”. Invicorp är ett svensktillverkat läkemedel från Evolan Pharma, som innehåller två aktiva ingredienser; aviptadil och fentolamin. Tillsammans verkar dessa genom att temporärt höja blodflödet till, och begränsa blodflödet ut från, mannens penis. Detta möjliggör för användaren att få en erektion tillräcklig för samlag. Invicorp kan förskrivas vid fall där en patient prövat alprostadil-baserade läkemedel som Caverject, Bondil (MUSE) och Vitaros, utan lyckat resultat. Du kan beställa Invicorp online hos Treated.com om du har använt läkemedlet tidigare och blivit instruerad om hur du tar det. Patienter som tar Invicorp ska gå kontroll hos läkare var tredje månad.

 1. Svensktillverkad behandling från Evolan
 2. Alternativ till Caverject
 3. Injiceras direkt i penis

Vad orsakar erektil dysfunktion (ED)?

Det uppskattas att ungefär hälften av alla män över 40 år och omkring en fjärdedel av alla män under 40 år upplever erektionsproblem i någon form. Det finns flera faktorer som kan orsaka tillståndet. I vissa fall kan det tillskrivas ett underliggande sjukdomstillstånd, såsom högt blodtryck eller diabetes. Andra fall, kan handla om livsstilsfaktorer övervikt, riklig alkoholkonsumtion, rökning eller snusning eller bruk av droger.

Utöver fysiologiska orsaker, är det inte ovanligt att även psykologiska faktorer kan orsaka erektionsproblem. Det kan t.ex. röra sig om prestationsångest inför sex eller något som inte är relaterat tillsex, som ångest, nedstämdhet eller depression.

Rent biologiskt, när en man blir sexuellt upphetsad, skickas signaler i kroppen som möjliggör för blodkärl att öppna upp för blodflöde till penismuskeln, vilket ger erektion. Vid fall av erektil dysfunktion är dessa blodkärl begränsade, vilket renderar i att för lite blod kan nå penis, även fast sexuell stimulering föreligger. Därför kan vissa sjukdomar länkade till blodflöde orsaka impotens, som exempelvis hypertoni (högt blodtryck) och diabetes.

Behandling vid erektionsproblem

När erektil dysfunktion behandlas börjar man oftast med att adressera livsstilsfaktorer. Viktnedgång, mer motion, rökavvänjning eller snusavvänjning är exempel på detta. Genom att ta itu med psykologiska problem kan även tillståndet förbättras utan att läkemedelsbehandling krävs. Vid fall där besvären inte försvinner genom ovan, eller fall där blodflödet till penis är problemet, kan en receptbelagd behandling ordineras.

Den vanligaste formen av behandling vid erektionsproblem är läkemedel i tablettform, ibland kallade för “potenspiller”. Om tablettbehandling av någon anledning inte är lämplig eller gett otillräckliga resultat kan en annan typ av behandling, såsom Invicorp rekommenderas.

Vid erektionsproblem är det viktigt att börja med läkarkonsultation ansikte mot ansikte. Detta så att läkaren kan hjälpa till med att avgöra om det är på grund av ett underliggande tillstånd, och i sådant fall utfärda en behandling mot detta.

Hur verkar Invicorp?

Invicorp innehåller två aktiva ingredienser; aviptadil och fentolamin. Fentolamin bidrar till att sänka det arteriella blodtrycket, vilket gör det enklare för blod att flöda till penis. Aviptadil, i sin tur, fungerar på ett liknande sätt, men hjälper även till att hålla kvar blod i penis efter sexuell stimulering, vilket gör att erektionen blir mer varaktig.

Du kan köpa Invicorp online hos Treated.com. Genom att klicka på “Beställ nu” tas du till ett medicinskt frågeformulär, som du behöver fylla i, för att sedan invänta granskning av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är lämplig, ändamålsenlig och säker för dig att använda förskrivs ett elektroniskt recept, följt av att läkemedlet skickas från vårt apotek i Storbritannien.

Vänligen notera: Invicorp är en kylvara. Detta innebär att om du beställer Invicorp på en fredag blir det levererat på tisdag, eftersom produkten inte får spendera mer än 24 timmar att levereras.

Beställ nu
Senast granskat:  02-06-2021
Bruksanvisning

Så tar du Invicorp

Det är viktigt att du följer de instruktioner som utfärdats av din förskrivande läkare när du tar Invicorp. Se även till att läsa igenom innehållet i den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Ta Invicorp enligt läkarens ordination.
 • Innan du tar Invicorp för första gången kommer en sjuksköterska eller läkare instruera dig om hur du administrerar sprutan. Om du inte har använt Invicorp tidigare eller om du inte har blivit instruerad i hur du tar läkemedlet bör du inte beställa denna behandling online, utan tala med läkare ansikte mot ansikte.
 • Om du har använt Invicorp tidigare och har glömt bort hur du administrerar läkemedlet eller om du har haft några besvär med din första injektion ska du inte försöka använda läkemedlet, utan rådfråga läkare.
 • Så snart som du börjat ta Invicorp kommer din behandling att regelbundet övervakas, ungefär en gång i kvartalet av läkare.
 • Sprutorna ska förvaras kylda, i kylskåp. När du ska administrera läkemedlet kan du antingen ta det direkt ut ur kylskåpet eller låta det värma upp till rumstemperatur först.
 • Du ska injicera Invicorp i sidan av penis, antingen till höger eller vänster. När du injicerar Invicorp ska inte nålen penetrera ditt urinrör eller injiceras i några vener eller blodkärl.
 • Detaljerade anvisningar om hur du förbereder en administrering av läkemedlet, tillsammans med bilder, hittar du i läkemedlets bipacksedel (som du kan ladda ner nedan).
 • Läkemedlet börjar verka snabbt. Din erektion bör inte hålla i sig i längre än en timme.
 • Om du utvecklar en erektion som håller i sig längre än fyra timmar ska du genast uppsöka vård.
 • Maximal dos är en injektion dagligen, inte mer än tre injektioner per vecka.
 • Överskrid inte ordinerad dos.

Ovan är endast en summering över hur du tar Invicorp. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln mycket noga, där hittar du detaljerade anvisningar om hur du tar läkemedlet.

Invicorp bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Invicorp från FASS

Senast granskat:  02-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Invicorp 25 mcg/2 mg

Biverkningar

Invicorp: biverkningar, varningar och försiktighet

Tala alltid om för din läkare ifall du får några som helst biverkningar av Invicorp. Om du utvecklar tecken på en allergisk reaktion bör du avbryta behandlingen snarast möjligt och uppsöka akutvård. Symptom vid allergisk reaktion kan vara svullnad i ansikte, hals eller läppar.

Om du utvecklar något av följande ska du även genast uppsöka läkarvård:

 • Priapism (en smärtsam erektion som varar i längre än fyra timmar)
 • Bröstsmärtor
 • Hjärtattack
 • Ökad hjärtrytm
 • Snabb puls
 • Andningssvårigheter
 • eller andra allvarliga biverkningar.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Rodnad i ansiktet eller blåmärken på injektionsstället.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Huvudvärk, dåsighet, förhöjd hjärtrytm, blodansamling under injektionsstället.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Smärta eller små knölar på injektionsstället, priapism.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Angina (kärlkramp), hjärtattack, andningssvårigheter, ångest.

Andra läkemedel och Invicorp

Informera alltid din förskrivande läkare om du tar några som helst andra läkemedel, detta inkluderar även receptfria läkemedel, naturläkemedel eller tillskott.

Invicorp ska inte tas samtidigt som du tar andra läkemedel mot erektil dysfunktion, blodförtunnande medel som warfarin (Waran), heparin, dabigatran, rivaroxaban eller apixaban, eller om du tar narkotika.

Andra sjukdomar och Invicorp

Redogör alltid noga för din sjukdomshistoria inklusive allergier när du begär ditt recept på Invicorp.

Du ska inte ta Invicorp om du är allergisk mot något av innehållsämnena i läkemedlet, om du har leukemi, multipelt myelom eller sicklecellanemi, om du tar blodförtunnande läkemedel (se ovan), om en läkare har avrått dig från att ha sex på grund av hjärtsjukdom, om du har en missbildning eller ärrvävnad i din penis eller om du har ett implantat i penis.

Tala även om för din läkare om du någonsin haft någon form av hjärtsjukdom, lungproblem, stroke eller om du lidit av psykisk ohälsa eller missbruk. Läkaren kan komma att förskriva Invicorp med särskild försiktighet om något av detta går att applicera på dig.

Graviditet och amning

Invcorp är ett receptbelagt potensmedel för män. Det ska inte användas av kvinnor.

Körförmåga och hantering av maskiner

Om du upplever dåsighet av denna behandling, eller någon annan biverkan som kan försämra din körförmåga eller ditt omdöme, ska du avstå från att köra bil och tala med din läkare. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i tillräckligt bra skick för att köra bil.

Sexuellt överförbara sjukdomar (könssjukdomar, STI)

När du tar Invicorp kan en liten mängd blod träda fram på applikationsstället. Därför bör du alltid använda extra barriärmetod, såsom kondom, när du har sex. Detta för att minimera risken för att överföra könssjukdomar.

Invicorp och narkotika

Du ska aldrig ta någon form av narkotika medans du tar Invicorp. Exempel är amylnitrit (mer känt som "poppers"), kokain eller ecstacy. Samtidig användning av Invicorp och narkotika kan vara extremt farligt.

Senast granskat:  02-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Invicorp 25 mcg/2 mg

Vanliga frågor: Invicorp

Vanliga frågor: Invicorp

Kan jag dricka alkohol när jag tar Invicorp?

Det finns inga kända interaktioner mellan Invicorp och alkohol, men det är viktigt att förstå att överdriven alkoholkonsumtion kan orsaka erektionsproblem. Därför är det bra att minimera sitt alkoholintag om man tar Invicorp.

Hur ska Invicorp förvaras?

Invicorp är en kylvara och ska förvaras mellan 2-8°C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Ampullen kan plockas ut ur kylskåpet för att läkemedlet ska vara rumstempererat vid injektion, om så behagar. Då ska det användas inom 24 timmar. Kasta både ampullen och nålen i en behållare som är lämplig för detta ändamål. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker på hur du ska kasta ampullerna och nålarna.

Kan jag vara allergisk mot Invicorp?

Invicorp innehåller: viptadil, fentolaminmesilat, natriumklorid, dinatriumedetat, fosforsyra, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Använd inte detta läkemedel om du har en allergi mot någon av ingredienserna ovan.

Vad är skillnaden mellan Caverject och Invicorp?

Caverject och Invicorp är båda injektioner som administreras direkt i penis. Caverject finns även som så kallad “förfylld injektionspenna”, vilket Invicorp inte gör. De innehåller även olika aktiva ingredienser. Du kan läsa mer om skillnaderna mellan Caverject och Invicorp här.

Kan jag köpa Invicorp receptfritt?

Nej. För att kunna köpa Invicorp måste du ha fått läkemedlet utskrivet av en legitimerad läkare. Hos Treated.com kan du få och förnya dina recept smidigt online.

Är Invicorp rätt behandling för mig?

För att beställa Invicorp online hos Treated.com behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Om det bedöms att behandlingen är lämplig och säker för dig att använda kan de skriva ut ett e-recept åt dig.

Hos Treated.com ingår alltid hemleverans nästa arbetsdag i priset. Vänligen notera att Invicorp är en kylvara, det vill säga att om du beställer detta läkemedel på en fredag blir det levererat nästföljande tisdag.

Senast granskat:  02-06-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här