Hur du köper Viagra har varit ett kontroversiellt ämne ända sedan läkemedlet lanserades 1998. I egenskap av ett av det mest eftertraktade och populära läkemedlena, på en marknad som tyvärr innehåller en uppsjö av falska versioner, kan det ibland vara en smula svårt att veta vart en ska börja.

Funderar du på att köpa Viagra? Ingen fara, vi hjälper dig här med några enkla steg så du kan känna dig trygg - särskilt om du är en förstagångsköpare. 

Köpa Viagra online

Försäljning av läkemedel mot erektionsproblem online är ett omdiskuterat ämne. Medan det tyvärr är ett faktum att många sidor säljer förfalskad Viagra eller bedriver olaglig handel, är det lätt och smidigt att lagligt och säkert få tag i läkemedlet online - under förutsättning att du besöker ett seriöst onlineapotek. För dig som inte är bekväm med att diskutera dina erektionsproblem mellan fyra ögon med din husläkare, kan detta alternativ vara en snabb och mer bekväm lösning att snabbt få tillgång till läkemedlet du behöver.

»Enkla tips för att undvika oseriösa onlineapotek

  1. Läkarkonsultation online

Läkarkonsultation krävs alltid för receptutskrivande. Vid beställningar online fungerar det i form av ett onlineformulär som du fyller i, och som sedan granskas av en legitimerad läkare. Formuläret är utformat på så vis att det innehåller samma typer av frågor som en vanlig läkarkonsultation skulle göra, innehållandes sjukdomshistoria, symptombild samt vilka eventuella andra läkemedel du tar, eller andra tillstånd du har.

Formuläret är utformat så att en läkare ska kunna bedöma huruvida behandlingen är lämplig för användaren. Om Viagra bedöms vara säkert, lämpligt och ändamålsenligt för dina erektionsproblem skrivs ett elektroniskt recept ut - annars inte. Då Viagra kan orsaka vissa eventuella biverkningar, som för personer med särskild sjukdomsbild (t.ex. hjärtproblem) kan visa sig bara skadliga, är denna process mycket viktig.

  1. Elektroniskt recept

I de fall där Viagra bedöms vara en säker behandlingsform för dig, skriver läkaren ut ett elektroniskt recept, eller e-recept, som sedan skickas direkt till apoteket. E-recept blir allt vanligare. Det fungerar i praktiken precis som ett pappersrecept, bara det att receptet lagras digitalt. På detta vis minimeras även risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn.

»Läs mer om e-recept på Apotekets hemsida

  1. Leverans

När receptet mottages hos apoteket, förbereds läkemedlet i linje med samma producedur som hos vilket annat apotek. Därefter levereras läkemedlet genom säker och, oftast, spårbar sändning. Apoteket är ålagd med kravet att skydda patientens konfidentialitet när de levererar läkemedel, och måste därför paketera läkemedlet på ett sätt som inte blottlägger patientinformationen.

»Läs mer om att skicka läkemedel på Läkemedelsverkets hemsida

  1. Få recept från din husläkare

För dig som är mer bekväm med att faktiskt träffa din husläkare och ta den traditionella vägen till ett recept, är detta ett enkelt alternativ. Likt vid köp online kommer läkaren naturligtvis ställa en rad frågor för att få en bra bild av dig, och skriva ut ett recept för läkemedlet om det bedöms vara ett lämpligt behandlingsalternativ. Detta alternativ betyder emellertid att du betalar det fulla marknadspriset för läkemedlet.

Den kanske största fördelen med detta tillvägagångssätt är att patienten säkert kan få tillgång till läkemedlet utan att behöva vänta tills nästa arbetsdag för leverans. I tillägg till detta är vissa väldigt bekväma med sina husläkare och vill ha ett bekant ansikte som hjälper till med besvären. Detta är naturligtvis något som skiljer sig från patient till patient.

Senast granskat:  08-11-2016