1 141,00 Kr

20 mg är den högsta tillgängliga dosen för potensmedlet Levitra. Levitra innehåller den aktiva ingrediensen vardenafil, som tillhör en grupp läkemedel som heter PDE5-hämmare, och verkar genom att öka mängden blod till penis. När en läkare behandlar en patient med erektionsproblem sätts i regel den lägsta dosnivån in inledningsvis.

Alla läkemedel kan orsaka vissa eventuella biverkningar. Sannolikheten för att du skulle uppleva någon av dessa är emellertid högre ju högre dosen är. Levitra 20 mg innehåller dubbelt så mycket av den aktiva ingrediensen än den rekommenderade startdosen på 10 mg, och därför skrivs denna styrka endast ut i särskilda fall.

Så, när skrivs 20 mg ut till mig?

Om du inleder din behandling med Levitra på den rekommenderade startnivån på 10 mg och resultatet ändock inte är tillräckligt, kan din förskrivare komma att höja dosen. Skulle även Levitra 20 mg vara otillräcklig i att behandla din impotens är det högst troligt att din läkare rätt och slätt kommer att föreslå en helt annan behandlingsform.

En läkare kommer endast överväga att höja dosen om du inte har upplevt några besvärande biverkningar under din behandling med läkemedlet. Det är viktigt att veta sexuell upphetsning krävs för att ett potensmedel ska verka.

Är 20 mg-dosen mer effektiv än de lägre doserna?

I kliniska tester levererar Levitra 20 mg, inte helt förvånande, det bästa resultatet. Denna styrka levererar en erektion styv och ihärdig nog för penetrerande samlag i 29.5 % fler fall än lägre nivåer.

Dock bör det noteras att skillnaden mellan 10 mg och 20 mg är minimal med tanke på att den högre nivån innehåller dubbelt så mycket av den aktiva ingrediensen (vardenafil). Detta är en av de starkaste argumenten för att inte sätta in 20 mg som startdos. Det är endast vissa särskilda förhållanden som gör att dosen höjs hela vägen upp till maximal nivå. 

Senast granskat:  06-01-2017