1 141,00 Kr

Levitra munsönderfallande tabletter är en behandling mot erektionsproblem (erektil dysfunktion) som tas oralt, och som sedan löses upp på tungan. Detta unika karaktärsdrag gör denna behandlingsform extra lättanvändlig och diskret.

Fördelarna med munsönderfallande tablett

Administreringssätt.
Den stora fördelen med Levitra munsönderfallande tablett är att den kan tas snabbt och smidigt och löses upp på tungan. Detta betyder att tabletten inte behöver sväljas hel. Att svälja tabletter hela kan vara problematiskt för vissa människor och därför erbjuder den munsönderfallande tabletten ett smidigt alternativ. Levitra är i dagsläget det enda läkemedelsföretaget som erbjuder ett potensmedel i detta utförande.

Diskretion.
Levitra munsönderfallande kräver inte ett glas vatten. Du kan ta läkemedlet på ett mer diskret sätt när du väl väljer att ta din dos.

Snabbverkande.
Den munsönderfallande tabletten tar mellan 25 och 60 minuter på sig att ge effekt.

Effektiv upptagning.
När tabletten väl lösts upp på tungan absorberas ingredienserna snabbt av kroppen, och undviker irritation i magen.

Finns i 10 mg.
Den munsönderfallande tabletten har en styrka på 10 mg, som är den rekommenderade startdosen av Levitra. Alla läkemedel kan tyvärr orsaka vissa oönskade biverkningar. Denna version av Levitra har i kliniska prövningar visat sig orsaka endast milda och övergående sådana.

Vem ska inte ta Levitra munsönderfallande tabletter?

De munsönderfallande tabletterna är inte utbytbara med de vanliga filmdragerade tabletterna, trots att de båda har en styrka på 10 mg. Så om du behöver behandlas med antingen den lägsta dosen på 5 mg eller den högsta på 20 mg, är denna produkt inte för dig.

Patienter med lever- eller njurproblem ska alltid rådfråga sin läkare innan de tar denna behandling. Detta då de kan komma att rådas till att börja behandlingen med den lägsta dosen, som kommer som vanlig tablett, eller till och med avrådas från att använda läkemedlet överhuvudtaget.

Likt alla andra PDE5-hämmare så ska inte Levitra munsönderfallande tablett tas tillsammans med läkemedel mot kärlkramp, så kallade nitrater.

Hur får jag ett recept för de munsönderfallande tabletterna?

Om du upplever erektil dysfunktion och vill veta om Levitra är en behandlingsform för dig ska du alltid tala med en läkare. Under läkarkonsultationen kommer ditt tillstånd och din sjukdomshistoria utredas, i syfte att bedöma lämpligheten i att behandla dina besvär med just detta läkemedel.

Senast granskat:  06-01-2017