Levitra, som innehåller den aktiva ingrediensen vardenafil, är en av ett antal tablettbehandlingar vid impotens (svårigheter med att få stånd). Impotens kännetecknas av svårigheter med att få eller lyckas upprätthålla ett stånd tillräckligt för samlag. Levitra finns sedan 2018 som generiskt läkemedel kallat Vardenafil, som innehåller samma verksamma ingrediens.

Alkohol spelar ibland en roll i sexuell aktivitet, så det är viktigt att känna till hur din behandling vid impotens kan interagera med alkohol. På denna sida tänkte vi titta lite närmare på hur Levitra interagerar med alkohol och ifall det behövs några extra säkerhetsåtgärder.

Är det säkert att kombinera Levitra med alkohol?

Generellt rekommenderas det alltid att man avstår från att dricka alkohol när man tar en behandling vid erektil dysfunktion. Detta eftersom alkohol kan orsaka erektionsproblem och därmed motverka effekten av läkemedlet. Med det sagt är det dock inte alltid farligt att dricka alkohol i kombination med alla medel vid erektil dysfunktion - Levitra är ett sådant exempel.

Det är inte farligt att dricka samtidigt som du tar Levitra. En studie, från Institute of Clinical Pharmacology i Wuppertal, Tyskland, visade på att samtidig alkoholkonsumtion tillsammans med Levitra inte har någon signifikant påverkan på det diastoliska eller systoliska blodtrycket (under- respektive övertrycket).

Andra läkemedel vid erektil dysfunktion, såsom Cialis (tadalafil) eller Spedra (avanafil) kan dock orsaka lågt blodtryck ifall de tas tillsammans med större mängder alkohol. Där avråds alkoholkonsumtion helt och hållet.

Viktigt att tänka på om Levitra och alkohol

Hos vissa män kan alkohol höja mängden av läkemedlet i kroppen, vilket i sin tur kan leda till ökade biverkningar. Allvarliga biverkningar är sällsynta, men möjliga, och vissa kan vara plötsliga och farliga. Några sådana är plötslig synförlust eller biverkningar som påverkar hjärtat som hjärtattack. Dessa biverkningar tros förekomma hos 1 på 1,000 män eller färre. Du hittar alltid komplett information om biverkningar i läkemedlets bipacksedel.

Alkoholens roll i erektionsproblem

Oavsett om du tar ett läkemedel mot impotens eller inte kommer risken för erektionsproblem öka om du regelbundet dricker större mängder alkohol. Riklig alkoholkonsumtion är en välkänd orsak av impotens. Om du regelbundet dricker stora mängder alkohol samtidigt som du tar Levitra kommer du med allra störst sannolikhet motverka effekten av läkemedlet och därmed uppleva att det inte ger någon effekt.

Även små mängder alkohol kan ibland påverka möjligheten att få en erektion. Därför kan det faktiskt vara effektivt att helt avstå från att dricka alkohol om man upplever erektionsproblem, oavsett om man tar en behandling för sina besvär eller inte.

Levitra och grapefruktjuice

Det är viktigt att helt undvika att dricka grapefruktjuice eller äta grapefrukt när du tar Levitra eller något annat läkemedel från samma läkemedelsgrupp (PDE5-hämmare). Läkemedel som är PDE5-hämmare är bland annat avanafil (som finns i Spedra), sildenafil (som finns i Viagra), tadalafil (i Cialis) och vardenafil, som finns i det generiska läkemedlet Vardenafil och i Levitra.

Anledningen till detta är att grapefruktjuice kan höja mängden av läkemedlet i blodet, vilket kan orsaka kraftiga biverkningar. Det går bra att äta eller dricka sådant som innehåller någon annan citrusfrukt, t.ex. apelsinjuice.

Levitra och andra interaktioner

I den bifogade bipacksedeln hittar du en komplett förteckning över vilka läkemedel som kan interagera med Levitra. Det är främst viktigt att avstå från att samtidigt använda alfablockerare, nitrater eller andra läkemedel mot högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdomar. Tala alltid om för din läkare om du tar något annat läkemedel.

Levitra kan också interagera med vissa andra substanser, vilket kan leda till allvarliga biverkningar. Dessa inkluderar (men är ej begränsade till):

  • Så kallade poppers, som är en form av narkotika som innehåller nitrater. Det är mycket farligt att använda narkotika samtidigt som du använder Levitra eller något annat medel mot erektil dysfunktion. Om du är i ett missbruk ska du inte vänta med att söka hjälp, det finns bra hjälp att få.
  • Vissa örtbaserade naturläkemedel. Tala om för din läkare om du tar något naturläkemedel eller preparat, detta gäller i synnerhet om du tar något som innehåller johannesört.
  • Måltid innehållandes rikliga mängder fett. Levitra kan, till skillnad från många andra potensmedel, tas i samband med måltid utan att dess effektivitet påverkas. Om du dock äter en måltid som är rik på fett kan det hämma effektiviteten av läkemedlet.
  • Tobak och nikotinprodukter. Tala om för din läkare om du röker eller snusar. Nikotin kan höja blodtrycket och även i sig orsaka erektionsproblem. Läkare kommer alltid rekommendera att du slutar röka eller snusa.
Senast granskat:  20-03-2020