1 141,00 Kr

Levitra blev tillgängligt på marknaden 2003 som den andra tablettbehandlingen för erektionsproblem, efter Viagra 1998.

Liksom Viagra innehåller Levitra en ingrediens som tillhör läkemedelsgruppen PDE5-hämmare. Dessa fungerar genom att vidga blodkärlen och lätta på blodflödet till penis.

Men betyder detta då att Levitra och Viagra är samma typ av läkemedel? Inte direkt. Vissa män kan märka skillnad i hur dessa läkemedel fungerar och vara mer lämpade för en än en annan. Detta kan göra att det blir svårt att hitta rätt behandling för erektil dysfunktion, speciellt för de män som tar en behandling för första gången. För vissa kan det vara betryggande att få läsa andra användares recensioner innan man börjar med sin behandling, dels för att få veta mer om hur bra det fungerar och om det är sannolikt att läkemedlet kan orsaka biverkningar.

Recensioner kan vara ett användbart verktyg för att hjälpa oss att få en uppfattning om vad vi kan förvänta oss av en produkt innan vi köper den. Men när du läser recensioner online för Levitra, eller något annat läkemedel för den delen, finns det några viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Den mest kritiska bland dessa är att läsning av medicinska recensioner online aldrig ska betraktas som en ersättning för att diskutera ett läkemedels effekt och eventuella biverkningar med din läkare.

Ger omdömen online en korrekt bild om Levitra?

Huruvida omdömen eller recensioner är pålitliga källor eller inte är något som är föremål för diskussion. Vi vet att det praktiskt är omöjligt att fastställa hur en person reagerar på ett läkemedel, eftersom detta är något väldigt individuellt, och vi vill för säkerhets skull därför poängtera än en gång att omdömen är individuella - alltså inte vedertagna bekräftelser om läkemedlets exakta effekt.

Majoriteten av de som postar omdömen om ett visst läkemedel online kan göra det med de bästa avsikterna, vilket är att informera andra som i framtiden kan komma att använda det läkemedlet. Men det finns anledningar till att recensioner online kan ge en viss snedvriden bild.

Hemsidan för recensionerna är en faktor. Om det till exempel inte finns några processer för att ordentligt begränsa omdömen eller verifiera användare kan detta skapa ett felaktigt eller förvrängt påstående om läkemedlet. En webbplats kan använda vissa processer för att säkerställa att recensionerna som kommer in är äkta. Det kan vara att verifiera IP-adressen till den person som lämnar recensionen, och säkerställa att inte samma person gör flera inlägg under olika namn. Det kan även ha en klinisk expertis att granska inläggen för att mäta och kontrollera recensioner innan de publiceras.

De som lämnar recensioner kan bli ombedda att följa vissa riktlinjer när de skriver ett inlägg. Det kan till exempel handla om att tillhandahålla anna information som kan ha påverkat upplevelsen av läkemedlet, såsom dosen de använt. Desto mer detaljer de blir ombedda att tillhandahålla, desto mer informativ blir deras recension.

Polariserande omdömen

I vissa fall kan recensioner av olika orsaker ge en polariserande eller förvrängd bild av läkemedlet. De patienter som har haft en väldigt bra erfarenhet eller en markant dålig upplevelse kan exempelvis känna sig tvungna att gå online och lämna en recension än någon som haft en jämn eller genomsnittlig upplevelse. Detta kan resultera i en bild av dramatisk varierande extremiteter, med liten eller ingen mellanslag.

Kliniska prövningar kan hjälpa patienter att få en mer exakt statistisk översikt över hur effektivt ett läkemedel fungerar eller hur sannolikt det kan vara att orsaka biverkningar.

Dessa kliniska tester utförs i en kontrollerad miljö, där varje patient som deltar kommer att bli ombedd att redogöra sin upplevelse. Det ger en mer genomsnittlig intryck av hur behandlingen fungerar, istället för det extremt bra eller extremt dåliga upplevelserna.

En annan fördel med kliniska prövningar är att varje läkemedel måste gå igenom dessa prövningar innan de släpps ut på marknaden. Det betyder att det kommer alltid finnas klinisk statistik på hur effektiv en behandling är.

Dock är det inte alltid enkelt för icke insatta personer att tolka kliniska rapporter. Vissa beskriver sina resultat med hjälp av komplex medicinska eller matematiska termer, som för ett otränat öga kan vara svårtolkade.

Så medan kliniska prövningar kan ge en tydligare och mer balanserad representation vid bedömning om ett läkemedels effektivitet, kan recensioner från användare tyckas lättare att tolka och mer tillgängliga för dem som inte är bekant med medicinska termer.  

Träffa din läkare om du är osäker

I slutändan är varje patient annorlunda, och det bästa alternativet om du söker ED-behandling för första gången är att kontakta din läkare för råd.

Oavsett vilka recensioner du läser online, din läkare känner till dina medicinska tillstånd och kommer ta hänsyn till vilka behov du har, och kan då rekommendera dig om behandlingar som är lämpligt för dig. De kommer också att vara bekanta med läkemedlets effektivitet och eventuella biverkningar som kan komma att påverka din upplevelse av behandlingen.

Senast granskat:  28-12-2017