649,00 Kr

MUSE, eller Bondil som det heter i Sverige, är ett läkemedel som används vid erektil dysfunktion (impotens/erektionssvårigheter). Med detta menat att man inte kan få eller bibehålla en erektion som är tillräcklig för att genomföra ett samlag. Den aktiva substansen heter Alprostadil och tillhör gruppen prostaglandiner. Alprostadil är naturligt och finns i kroppen och vidgar blodkärlen. Således kan blodflödet till penis öka kraftigt – vilket gör det lättare att få stånd (erektion). MUSE är en förkortning för “Medicated Urethral System for Erections”. Läkemedlet tillverkas av det svenska läkemedelsföretaget MEDA. De är ett multinationellt läkemedelsbolag som säljer sina läkemedel i nära 50 länder.

MUSE används alltså vid erektil dysfunktion. Med andra ord så brukar det benämnas som impotens eller erektionssvårigheter. Att män drabbas av detta är inte särskilt ovanligt – men anledningarna kan däremot variera. Som allra vanligast är det hos män över 40 år. Då kan det allmänna hälsotillståndet vara en huvudsaklig orsak vilket påverkar blodflödet i penis. Men även yngre män drabbas av detta. Anledningarna till detta kan bland annat vara ångest, prestationsångest, stress och att man är ny i en relation. MUSE fungerar som så att blodflödet ökar i penis vilket leder till erektion. Erektion är i sin tur en effekt på en rad olika kemiska processer i mannens kropp - i synnerhet vid sexuell upphetsning. Reaktionerna gör att muskelväggarna i blodkärlen närmast penis vidgas. Detta möjliggör ett ökat blodflöde och möjliggör således även erektion.


Hos Treated.com är det både smidigt och tryggt att få och förnya sina recept smidigt online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras dessutom redan nästföljande arbetsdag! 

»Beställ MUSE


MUSE: snabbfakta

 1. Används vid erektionssvårigheter.
 2. Aktiva substansen heter Alprostadil.
 3. Gör att blodflödet till penis ökar kraftigt.
 4. Inte ovanligt att män drabbas av erektil dysfunktion.
 5. Allra vanligast hos män över 40 år.
 6. Även yngre män drabbas.
 7. Medicinen finns i ett litet stift.
 8. Förs in i urinröret med hjälp av en applikator.
 9. Man bör kissa innan användning av MUSE.

 MUSE  MUSE_back

Hur tar man MUSE (Bondil)?

Det är viktigt att du alltid använder detta läkemedel i enlighet med din läkares anvisningar. Känner du dig osäker ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal. Att använda MUSE kan jämfört med tablettbehandlingar vara lite krångligt. För den som vill undvika injektioner eller att svälja hela tabletter så kan MUSE vara ett bra alternativ. För att MUSE ska få effekt krävs sexuell stimulering.

Medicinen finns i ett litet stift som är av ett vaxliknande ämne. Detta ämne förs in i urinröret med hjälp av en applikator (en särskild införare). Man bör kissa innan användning av MUSE. Detta eftersom att det går lättare att föra in stiftet om urinröret är fuktigt. Det är väldigt viktigt att man följer bruksanvisningen när man ska föra in stiftet.

Först öppnar du foliepåsen och låter applikatorn glida ur. Därefter vrider du av skyddshylsan på applikatorn. Läkemedlet finns då i änden av röret. Sen ska du sitta eller stå och sträcka penis uppåt samtidigt som du varsamt trycker ihop ollonet. Detta gör att du rätar ut och öppnar urinröret. Sedan ska du föra in applikatorn i urinröret. Var noga med att röret förs in enda upp till applikatorns krage. Detta för att effekten ska bli så bra som möjligt. När röret sedan är infört ska du trycka ned knappen på applikatorn så långt det går. I detta läge ska du hålla applikatorn i fem sekunder. Vicka sedan på applikatorn försiktigt så att den töms på läkemedlet. Sedan drar du ut applikatorn medan du fortfarande håller penis upprätt. Därefter avslutar du med att fortsätta hålla penis upprätt och utsträckt och massera i minst tio sekunder. Då sprids läkemedlet längs urinrörets väggar. Svider det kan du massera i ytterligare 30-60 sekunder. Därefter startar erektionen inom 5-10 minuter.

Detta kanske låter lite krångligt. Läs därför alltid igenom bruksanvisningen som finns i läkemedlets bipacksedel innan du inleder din behandling. 

Dosering

Efter att ett läkemedel är utskrivet på recept så är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Det är väldigt viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten till förpackningen. Hur stor dosen är skiljer sig från person till person. Man ska heller inte använda mer än två doser inom ett dygn. Dosen finns i tre olika styrkor: 250 mikrogram, 500 mikrogram och 1,000 mikrogram.

250 mikrogram

Dosen bestäms av läkaren som anpassar individuellt för dig. 500 mikrogram brukar vara den vanliga startdosen. Om läkaren bedömer att det är läge att minska dosen är 250 mikrogram alternativet.

500 mikrogram

500 mikrogram brukar kunna vara den typiska startdosen. Din läkare kan sedan antingen höja eller minska dosen beroende på dess effektivitet. Om denna dos inte ger tillräcklig erektion ska du inte öka dosen på egen hand.

1,000 mikrogram

Den maximala engångsdosen. Du ska inte använda mer än högst två doser inom en period på 24 timmar (ett dygn). Gemensamt för alla tre doser är att du alltid ska använda det enligt läkarens anvisningar. Är du osäker är det bara att rådfråga läkare eller apotekspersonal. Om du har fått i dig en för stor mängd MUSE eller om ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag så ska du kontakta läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen för en bedömning av risken och rådgivning. Skulle du ha fler frågor är det bara att kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Varningar

 • Undvik om du har infektion på penis.
 • Kontakta din läkare om erektionen vara längre än fyra timmar.
 • Använd inte om du har en ökad risk för blodproppar.

Det är väldigt viktigt att inte använda MUSE om du har en infektion på penis eller i urinröret. Du ska heller inte använda detta läkemedel om du har en ökad risk för blodproppar eller någon sjukdom som skulle kunna öka risken för förlängd erektion – däribland vissa blodsjukdomar. I vissa fall kan det vara så att du får förlängd erektion som varar under flera timmar. Då kan man prova att duscha väldigt kallt eller att motionera. Om erektionen skulle vara längre än fyra timmar ska du kontakta din läkare. Penis kan nämligen skadas om man inte får en snabb behandling.

Under tiden som man använder läkemedlet är det relativt vanligt att det svider i urinröret och gör ont i penis. Somliga kan få en mindre blödning från urinröret. Några andra biverkningar som förekommer är exempelvis blodtrycksfall, yrsel, huvudvärk och värk i testiklarna. Har du några av följande symptom så ska du genast kontakta din läkare:

 • Din penis blir ärrad eller böjd.
 • Du har en erektion som varar längre än fyra timmar.
 • Dina testiklar eller din pung blir röd, svullen eller smärtar.
 • Om vävnadsknutor uppkommer (kallas spermatocele och är cystor som innehåller spermier).

Det finns andra läkemedel som innehåller Alprostadil. Dessa kan vara bra att ha koll på så man inte av misstag skulle använda flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne. Detta kan leda till att man får i sig för mycket. Andra läkemedel som innehåller Alprostadil är Vitaros och Caverject.

Hur fungerar det med bilkörning efter användning av MUSE?

Det är alltid du själv som är ansvarig för att bedöma om du är i tillräckligt gott skick för att framföra ett motorfordon eller använda andra maskiner. Läkemedel och dess biverkningar kan ibland påverka din förmåga i dessa avseenden. Därför är det väldigt viktigt att du läser igenom bipacksedeln med fullständig information om de biverkningar som kan förekomma vid användning av MUSE. Två av biverkningarna efter användning av MUSE är yrsel och svimning. Patienter kan uppleva dessa, vanligtvis vid insättandet, eller en timme efter att MUSE införts i urinröret. Upplever du dessa symptom bör du kraftigt överväga om det är en bra idé att köra bil.

Senast granskat:  05-05-2020