Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept
Nipatra

Nipatra

Sildenafil

Nipatra är en tuggtablett avsedd för behandling av erektil dysfunktion.Nipatra tillverkas av läkemedelsföretaget Mercury Pharma, och innehåller samma verksamma substans som Viagra.

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Nipatra är en lämplig behandling för dig och dina symptom. Formuläret granskas av en av våra legitimerade läkare som avgör huruvida detta läkemedel är säkert för dig att använda.

+1400 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt

Nipatra är ett läkemedel som används för behandling av erektil dysfunktion (“impotens”). Till skillnad från andra, liknande behandlingar kan Nipatra tuggas innan tabletten sväljs. Dess aktiva substans är sildenafil, som även är huvudingrediensen i Viagra. De båda läkemedlena verkar därför väldigt lika för att motverka erektil dysfunktion.

 1. Enkelt att tugga och svälja
 2. Verkar inom 30-60 minuter
 3. Finns tillgängligt i olika styrkor

Sildenafil är en så kallad PDE5-hämmare. PDE5 finns som ett naturligt enzym i kroppen, men kan i vissa fall orsaka en sammandragning i blodkärl, exempelvis de i penis. Genom att blockera eller begränsa funktionen av detta enzym, låter sildenafil blodkärlen runt penisroten vidga sig så att mer blod kan strömma till penis. Med mer blod i penis gynnas en hårdare och mer varaktig erektion.   

När du köper denna typ av läkemedel via internet är det viktigt att se till så att du köper en ett genuint läkemedel. Beställ endast från registrerade internetapotek som har tillstånd från det brittiska läkemedelsverket och som arbetar med legitimerade läkare. Från och med 2015 kan du även kontrollera så att apoteket bär EU-logotypen för en säker och laglig läkemedelshandel. Detta är en EU-gemensam symbol som visar vilka företag som får sälja läkemedel på internet. Du hitta denna logotyp längst ner i högra hörnan på Treated.coms hemsida.  

För att begära ett recept för Nipatra behöver du först fylla i läkarens undersökningsformulär. Detta används som underlag för att säkerställa så att läkemedlet inte medför någon ökad risk för biverkningar och för att avgöra så att behandlingen är rätt för just dina symptom.

Om läkaren anser att läkemedlet är lämpligt för dig skrivs ett elektroniskt recept till vårt apotek och din behandling levereras till din dörr med expressleverans. Om läkaren av någon anledning tror att detta läkemedel kan utgöra en risk för din hälsa kommer din beställning att nekas och du kommer inte att debiteras för din order.intain your privacy.

Senast granskat:  24-06-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel är det viktigt att du följer instruktionerna för hur det ska användas för att få så bra effekt som möjligt och för att undvika en förhöjd risk för biverkningar. Följ läkarens anvisningar och läs bipacksedeln noggrant innan användning.

 1. Använd enligt läkarens anvisningar.
 2. En vanlig startdos är 50mg.
 3. 1 tablett intas oralt, ca 1 timme innan sexuell aktivitet.
 4. Tabletten ska tuggas innan den sväljs.
 5. Nipatra kan tas med eller utan mat. Dock kan effekten dröja något om tabletten tas i samband med en större måltid.
 6. Nipatra kräver sexuell stimulering för effekt.
 7. Den maximala dygnsdosen är 1 tablett. Nipatra bör ej användas oftare än 3 gånger per vecka.
 8. Överskrid inte läkarens rekommenderade intag.
 9. Öka aldrig dosen på eget initiativ. Om din nuvarande dos inte ger önskad effekt ska du först konsultera din läkare.

Du hittar mer information i läkemedlets bipacksedel. Om du är osäker på hur detta läkemedel ska användas eller har några frågor ska du rådfråga din läkare eller närmsta apotek.

Ladda ner den generiska bipacksedeln för Sildenafil

Senast granskat:  24-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:
Biverkningar

Biverkningar

Även om biverkningar är relativt ovanliga är det viktigt att du är medveten om vilka sorts biverkningar som Nipatra kan orsaka. Om du upplever bröstsmärtor i samband med användandet av Nipatra ska du anta en halvsittande position och försöka slappna av, undvik något intag av nitrater och kontakta din läkare omedelbart.  

Kontakta även din läkare så snart som möjligt om du upplever några av följande symptom: allergisk reaktion, synrubbningar, ihållande erektion (upp mot 4 timmar). Du hittar mer information om biverkningar i läkemedlets bipacksedel.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk.

Vanliga (förekomemr hos färre än 1 av 10 användare):

Hudrodnad, matsmältningsbesvär, dimsyn, nästäppa, yrsel.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Hudutslag, blödning i bakre delen av ögat, hjärtklappning, muskelvärk, sömnighet, minskad känsel, yrsel, öronringningar, illamående, muntorrhet, bröstsmärtor.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Högt blodtryck, lågt blodtryck, svimning, hjärtattack, näsblod, plötslig nedsättning eller förlust av hörsel.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal.

Använda Nipatra med andra läkemedel

Meddela läkaren via undersökningsformuläret om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Nipatra.

Följande läkemedel och behandlingar kan påverka huruvida Nipatra är lämpligt för dig: nitrater, kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit eller andra läkemedel mot erektil dysfunktion.

Läkaren kan välja att inte förskriva detta läkemedel, eller förskriva läkemedlet med särskilda anvisningar, om du tar proteashämmare eller alfablockerare.

Nipatra och andra sjukdomar

Nipatra rekommenderas ej om du har eller har haft; allvarliga hjärt- eller leverproblem, hjärtattack, lågt blodtryck, någon ärftlig ögonsjukdom såsom retinit (näthinneinflammation)  förlust av synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION).

I vissa fall rekommenderas Nipatra inte heller om du har en sjukdomshistoria innehållandes sicklecellanemi, leukemi, multipelt myelom, fenylketonuri, laktosintolerans, deformerad penis eller Peyronies sjukdom, hjärtproblem eller hemofili.

Narkotika

Du ska aldrig ta någon form av narkotika medans du tar detta läkemedel, som t.ex. amylnitrit (mer känt som "poppers"), kokain eller ecstacy. Samtidig användning av detta läkemedel och narkotika kan vara extremt farligt.

Senast granskat:  24-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:
Vanliga frågor: Nipatra

Vanliga frågor: Nipatra

Kan jag dricka alkohol i kombination med Nipatra?

Ja, men endast i mindre mängder. Alkohol kan försvåra erektil dysfunktion och hämma läkemedlets effektivitet.

Är det något annat jag bör veta?

Nipatra kan tas tillsammans med mat, dock kan effekten fördröjas om läkemedlet tas tillsammans med en stor måltid.

Kan jag köra bil när jag tar Nipatra?

Ja, Nipatra ska generellt sätt inte påverka din körförmåga. Du bör dock inte köra bil om du upplever några biverkningar, såsom yrsel eller trötthet.

Hur ska Nipatra förvaras?

Nipatra bör förvaras säkert i rumstemperatur, utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Nipatra?

Använd ej Nipatra om du är allergisk mot något av följande; sildenafil, laktosmonohydrat, povidon K-30, polakrilinkalium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, aspartam (E951), kroskarmellosnatrium, pepparmintsmak, magnesiumstearat, och kaliumhydroxid eller saltsyra för pH-justering.

Kan jag köpa Nipatra receptfritt?

Nej. Nipatra finns endast som receptbelagt läkemedel. Du behöver ett recept från en legitimerad läkare för att kunna köpa detta läkemedel. Treated.com erbjuder en EU-godkänd nättjänst som låter oss förskriva receptbelagda läkemedel om det anses säkert att göra så.

Är Nipatra rätt behandling för mig?

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Nipatra är en lämplig behandling för dig. Ditt formulär granskas av vår legitimerade läkare som antingen godkänner eller nekar ditt föreslagna läkemedel. Vid ett godkännande förskrivs du ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel levereras sedan till din dörr redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Senast granskat:  24-06-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här