Är du en av alla män med erektionsproblem?

Om ja, behöver du inte oroa dig. Du är inte ensam. Sedan lanseringen 1998 har över 20 miljoner män världen över använt Viagra för att behandla sin impotens.

Föga förvånande för ett tillstånd så oerhört vanligt som impotens, som ibland kallas för erektil dysfunktion eller helt enkelt erektionsproblem, finns det ett antal potentiella underliggande faktorer. Dessa kan vara såväl fysiologiska som psykologiska.

  1. Fysiologiska orsaker

Den kemiska process som leder till erektion är en komplex en. Den kulminerar i passagen av blod till penis, som regleras av expansionen och åtstramandet av blodkärl.

Vissa biologiska faktorer kan hindra denna aktivitet, särskilt sådana som involverar åderförkalkning och hämmar blodflödet. Som ett resultat ökar sannolikheten för erektil dysfunktion ju äldre en blir.

Statistik kring förekomsten av erektil dysfunktion, alltså impotens, i vissa åldersgrupper varierar - men det antas att uppskattningsvis hälften av alla män som är över 40 har stött på problemet vid något skede av sitt liv. Omkring var fjärde man över 65 år kommer uppleva ihållande erektionsproblem.

Ökad känslighet för tillstånd som kan orsaka erektil dysfunktion, som t.ex. diabetes och högt blodtryck, är den huvudsakliga anledningen till detta. Men dessa fysiologiska aspekter påverkar inte endast äldre män; även yngre män kan lida av impotens. En färsk undersökning har funnit att så många som nära en fjärdedel av alla fall av impotens drabbar män under 40 år.

Vid fall av impotens orsakad av en underliggande fysiologiska faktor är det viktigt att tala med en läkare. De kommer kunna avgöra om en underliggande sjukdom är närvarande, och huruvida det är nödvändigt att sätta upp ett behandlingsprogram.

»Läs mer om erektil dysfunktion och fysiologiska faktorer här

  1. Psykologiska orsaker

Även psykologiska faktorer kan påverka förmågan att få en erektion. Det är inte helt ovanligt att erektionsproblem uppstår i känslomässigt jobbiga perioder eller perioder med höga nivåer av stress.

I många fall kan ångest vara relaterat till samlaget i sig självt. Nya förhållanden kan ibland komma tillsammans med en sexuell prestationsångest. Även perioder av lite eller ingen sexuell aktivitet kan ge upphov till detta. Problem med ekonomin eller hög arbetsbelastning, som kan ge upphov till stress på jobbet, är även kända bovar i vad det gäller erektionsproblem.

Tidigare har det antagits att unga män med erektionsproblem måste ha ett underliggande, psykologiskt tillstånd som orsak - men ny forskning visar på att så inte alls måste vara fallet. Psykologiska orsaker är emmerltid alltjämt den vanligaste orsaken till erektil dysfunktion hos unga män.

Hur psykogen erektil dysfunktion, alltså erektionsproblem med sin rot i psykologiska besvär, behandlas varierar. Orsak och allvarsgrad är centrala faktorer. Receptbelagda behandlingar kan i vissa fall hjälpa de som har ångestrelaterade erektionsproblem, genom att höja självkänslan. Men när symptomen har orsakats av djupt rotade psykologiska problem rekommenderas det att en vänder sig till psykolog eller terapeut.

»Läs mer om erektil dysfunktion och psykologiska faktorer här

Senast granskat:  07-10-2019