Erektion, ofta kallat för “stånd”, innebär när mannens penis förstoras och ofta ställer sig upp rakt, i samband med sexuell upphetsning. Efter att mannen fått utlösning eller om hans sexuella upphetsning har lagt sig så avtar erektionen. Men om man får ett stånd som inte går ner, alltså en erektion som inte lägger sig, och det varar i flera timmar kan det vara farligt. Detta kallas för priapism.

Priapism är ett oftast smärtsamt tillstånd som kännetecknas av en långvarig erektion som inte är förknippad med sexuell stimulering eller sexuell upphetsning. För att klassas som priapism krävs det i regel att man haft en erektion som varar i över fyra timmar.

Om du tar eller har tagit ett potensmedel har du kanske stött på denna term under avsnittet om eventuella biverkningar. Detta på grund av att medel mot erektil dysfunktion kan orsaka en förlängd erektion, även om det är sällsynt. Om man upplever en ihållande erektion som inte försvinner och som börjar bli smärtsam är det mycket viktigt att man kontaktar läkare.

Vad kan orsaka priapism?

Läkemedel mot erektil dysfunktion kan orsaka priapism, vilket är varför det står med som en eventuell biverkan. De biverkningar som finns listade i ett läkemedels bipacksedel är de som rapporterats i samband med användande av läkemedlet; men det behöver inte betyda att det kommer drabba alla som tar det. Priapism drabbar upp till en man per 100,000 invånare per år. Även fast det kan vara högre bland personer i riskgrupper, som exempelvis patienter som tar potensmedel eller som har vissa andra sjukdomar, är det alltjämt mycket ovanligt.

Det finns ett par kända orsaker till priapism, som bland annat:

  • Extremt långvarig sexuell aktivitet, ofta under påverkan av alkohol eller narkotika.
  • Neurologiska sjukdomar (nervsjukdomar).
  • Sicklecellanemi, vilket är en blodsjukdom.
  • Vissa cancerformer, som t.ex. multipelt myelom eller leukemi.
  • Anatomiskt deformerad penis, t.ex. Peyronies sjukdom
  • Användning av potensmedel, i synnerhet potensmedel som kommer i injektionsform som t.ex. Caverject och Invicorp.

Behandling av priapism

Om du får priapism är det viktigt att du genast kontaktar din läkare eller uppsöker närmsta sjukhus. Det rekommenderas att man får behandling vid priapism inom sex timmar.

Det vanligaste är att en läkare genomför en så kallad aspiration, vilket i sammanhanget innebär att punkterar delen av penis kallad corpus cavernosum. Detta görs med en injektionsnål. Detta brukar oftast räcka för att erektionen ska avta.

Om patientens erektion kvarstår behövs en intrakavernös injektion (alltså samma administrationssätt som när man använder Caverject eller Invicorp) av ett läkemedel som heter alfa-adrenergikum. Ett exempel på sådant läkemedel är efedrin. Detta är allra oftast tillräckligt och erektionen brukar därefter avta.

Under proceduren kommer läkaren noga följa patientens puls och blodtryck. Om patienten har eller är i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom som exempelvis okontrollerat högt blodtryck (okontrollerad hypertension), ischemi (åderförfettning) eller kärlkramp krävs mycket stor försiktighet.

Caverject, Caverject Dual, Invicorp och priapism

Risken för att få priapism som biverkan av Caverject är mycket liten. Ungefär 4% av alla användare av Caverject har rapporterat en ofarlig, förlängd erektion på under 4 timmar och 0,4% har drabbats av en smärtsam erektion som varat i över 6 timmar. Men även fast risken är liten så kan tillståndet förekomma, vilket är varför man alltid måste tala med läkare och få det instruerat hur man tar läkemedlet innan man själv börjar använda det. Läkaren kan till exempel ge rådet att genomföra någon form av fysisk aktivitet, vilket kan få en förlängd erektion som varat i under fyra timmar, att avta.

Men, med detta sagt, kan det vara olämpligt att ta ett potensmedel i injektionsform mot erektionsproblem (som Caverject eller Invicorp). Om du har samtida tillstånd eller en sjukdomshistoria av något som kan göra att du är i riskzonen för priapism kommer en läkare inte förskriva dig en behandling som Caverject eller Invicorp. De kan istället rekommendera en annan topisk behandling vid erektionsproblem som exempelvis Vitaros eller Bondil (MUSE), alternativt råda dig till att ta en behandling i tablettform som Viagra, Cialis, Spedra, Sildenafil (generisk Viagra) eller Tadalafil (generisk Cialis).

Om du har någon annan sjukdom eller riskfaktor som kan påverka t.ex. hur ditt blod koagulerar eller om du är i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom är det troligt att du inte kommer få något potensmedel förskrivet över huvud taget. Se därför alltid till att så noga som möjligt redogöra för din sjukdomsbild och sjukdomshistoria när du begär ett recept på ett potensmedel. Detaljerad information över eventuella biverkningar som har rapporterats i samband med användning av ett läkemedel finns alltid i den medföljande bipacksedeln. Det är viktigt att du alltid läser igenom innehållet i denna innan du börjar din behandling.

Senast granskat:  20-03-2020