Det är inte helt ovanligt att alla typer av sexuella problem klumpas ihop i vardagliga samtal. Men faktum är att det finns ett antal tydliga skillnader mellan de vanligaste typerna av sexuell dysfunktion, som kan orsakas av en rad olika saker. Ingen form är i sig exklusiv utan det är möjligt att ha fler än en av rubbningar samtidigt.

En vanligt förekommande fråga berörande sexuella problem hos män (som t.ex. erektil dysfunktion, förlust av libido och för tidig utlösning) är om det finns ett samband mellan dem - och om det ena kan orsaka det andra.

Här är vår guide till tre av de vanligaste och mest omtalade sexuella problemen och deras samband (eller icke-samband) till erektil dysfunktion, även förkortat ED:

  1. För tidig utlösning
  2. Infertilitet
  3. Nedsatt libido

För tidig utlösning

Det är inte helt enkelt att sätta fingret på tidig utlösning, men vad som är säkert är att det är vanligt. Ofta anses det att utlösning inom en till två minuter vid penetrerande samlag klassas som prematur ejakulation, eller för tidig utlösning. Forskning visar att genomsnittstiden för ett samlag i Sverige är ungefär fem minuter.

Det finns flera skäl till varför någon kan få utlösning för tidigt. Ibland delas tillståndet upp i två kategorier: primär prematur ejakulation och sekundär prematur ejakulation. De fall där tillståndet är närvarande från tidig ålder kallas primär prematur ejakulation och kan vara orsaken av en vilja att nå tidig utlösning som är förankrad i onanivanor. När tillståndet börjar träfa fram efter en tid av normal utlösning, exempelvis genom nervositet eller prestationsångest i ett nytt förhållande, kallas det ofta för sekundär prematur ejakulation.

För att kunna åtnjuta penetrerande samlag behövs en erektion, eller stånd. Men en vanlig missuppfattning är att utlösning inte kan se utan erektion. Detta stämmer inte. Den manliga partnern behöver inte ha stånd för att kunna få utlösning. Ett stånd behöver inte heller avta efter att mannen fått utlösning.

I biologiska termer finns det inget direkt samband mellan dessa två. Dock kan det ena indirekt leda till det andra. Till exempel kan oro över att få för tidig utlösning ge upphov till ångest som sedan orsakar erektionsproblem.

Detta kausala samband kan verka i båda riktninga: de som är känsliga för erektionsproblem, de som lyckas få en erektion som är tillräckligt stark för penetration, kan helt enkelt vara så bekymrade över att bibehålla den att de får utlösning för snabbt. Behandlingar vid erektil dysfunktion skrivs inte ut vid för tidig utlösning. Men studier har dock funnit att läkemedel som Sildenafil kan bidra till att motverka de problem som läkemedlet i sig själv orsakar. En undersökning, gjord av australiensiska forskare, om användandet av Viagra vid fall av för tidig utlösning kom fram till att det kan hjälpa män i att ta tillbaka kontroll över sin utlösning samtidigt som det höjer självförtroendet. Det rapporterades även att tiden mellan utlösning och en andra erektion reducerades; vilket kan tolkas som att de som har, eller är i riskzonen för, för tidig utlösning kan dra nytta av att ta Viagra eftersom de skulle kunna återuppta penetration inom en kortare tid och därefter bättre kunna tillfredsställa sin partner.

En annan undersökning visade att Sildenafil producerar bättre resultat i att behandla för tidig utlösning än Paroxetin (Ett SSRI-preparat som i huvudsak inte är till för att behandla för tidig utlösning men som visat positiva resultat i just detta i kliniska prövningar). Sildenafil visade sig även vara mer effektivt i “klämtekniken”, som innebär att du klämmer åt med tumme och pekfinger nedanför ollonet innan utlösning och på så vis stoppar den. 86 % av de som fått Sildenafil utskrivet ville fortsätta med behandlingen. Endast 60 % av de som använde Parotexin och 45 % av de som använde sig av klämtekniken ville fortsätta med dessa.

Infertilitet

Manlig infertilitet, även känt som ofrivillig barnlöshet, kan orsakas av ett lågt antal spermier eller att mannens spermier har nedsatt rörlighet och kan resultera i en oförmåga eller minskad förmåga att göra sin partner gravid. Det finns ett antal skäl till varför en man kan vara infertil, men erektil dysfunktion är inte en utav dem. Det är heller inte en indikator av infertilitet.

Erektil dysfunktion och infertilitet har en gemensam beröringspunkt vilket är att båda kan förvärras av låga testosteronnivåer. I tillägg till detta kan även erektil dysfunktion leda till oförmåga att skaffa barn om den manliga partnern inte lyckas få erektion. Dock är erektil dysfunktion inte på något sätt en indikator på lågt spermieantal.

De som upplever erektionsproblem kan övervinna sia symptom med receptbelagda behandlingar vid impotens. Dock är det inte helt klarlagt huruvida ED-behandlingar stör produktionen av friska spermier. Vissa studier visar dock att läkemedel som exempelvis Viagra kan ha en motsatt effekt på spermieproduktionen, medan andra undersökningar visat att det inte finns några skadliga inverkningar. I vilket fall som helst ska du alltid rådfråga din läkare om du försöker bli med barn samtidigt som du upplever erektionsproblem.

Nedsatt libido

Många tror att nedsatt libido, som även är känt som nedsatt sexualdrift, frigiditet eller hypoaktiv sexuell störning, betyder det samma som erektil dysfunktion. Detta stämmer inte. Nedsatt libido är en minskad vilja att ha sex som kan framkallas av en eller flera faktorer, som t.ex. depression, stress, relationsproblem eller även odiagnostiserat medicinskt tillstånd.

Det är inte heller helt ovanligt att nedsatt libido är en biverkning av vissa läkemedel. De två tillstånden, nedsatt libido och erektil dysfunktion, kan dock växelverka. Ihärdiga fall av erektil dysfunktion kan påverka mannens libido; medan nedsatt libido kan hämma en mans förmåga att uppnå erektion.

Samtidigt är det dock viktigt att komma ihåg att erektil dysfunktion inte nödvändigtvis är ett tecken på minskad sexuell lust. I motsats till vad många tror, är det absolut möjligt för en människa att vara sexuellt upphetsad samtidigt som denne har problem med att få en erektion. Det sistnämnda kan vara ett tecken på dåligt blodflöde såväl som renodlad prestationsångest.

Receptbelagda behandlingar är ofta väldigt hjälpsamma i att besegra ett jobbigt mönster för män med erektionsproblem. Dock är inte dessa behandlingar en direkt lösning vid nedsatt libido. En undersökning från Annals of Clinical Phychiatry visar att Sildenafil ger positiva utfall hos de män som upplever relaterade till antidepressiva läkemedel. Samma studie visar dock även att mer forskning på området behövs.

Komma över sexuell dysfunktion

Det avgörande steget i att komma över ovan nämnda problem är att tala med din partner. Vid fall av förlorad libido eller för tidig utlösning kan ett uppmuntrande samtal vara tillräckligt för att styra om skutan till rätt väg. Om detta inte är tillräckligt så finns det hjälp att få från din husläkare. För de som har problem med att bli med barn kommer även din läkare kunna föreslå självhjälpsåtgärder som kan förbättra dina chanser att bli med barn, eller vid behov sätta dig i kontakt med en specialist som kan ge ytterligare vägledning och behandlingsalternativ.

Sambanden mellan erektil dysfunktion och de andra sexuella problem som nämnts ovan är i huvudsak indirekta. Förekomsten av impotens är varken en definitiv indikation av dem eller en avgörande faktor i deras fall. Vad som är den viktigaste aspekten av ihållande fall av erektil dysfunktionär att snarare överväga de eventuella icke-sexuella element som är förknippade med tillståndet. Även fast de flesta män kommer uppleva erektil dysfunktion vid enstaka tillfällen, är det viktigt att du uppsöker din husläkare vid upprepade fall - för att utesluta möjligheten av diabetes eller högt blodtryck.

 

Senast granskat:  29-04-2020