Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Testpaket vid impotens

Vårt testpaket vid impotens innehåller tre olika läkemedel och är en idealisk startpunkt för män som tar en behandling vid impotens för första gången och inte är säker på vilket läkemedel de ska använda.

Du kan köpa ett av våra testpaket vid impotens smidigt online. Välj ditt paket och fyll i ett medicinskt frågeformulär online, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag med spårbar expressleverans. 

+1400 recensioner via Trustpilot
Testpaket 2

Innehåller 4 st. Viagra 50 mg tabletter, 4 st. Cialis 10 mg tabletter och 4 st. Spedra 50 mg tabletter.

+ Gratis expressfrakt
Testpaket 3

Innehåller 4 st. Sildenafil 50 mg tabletter, 4 st. Tadalafil 10 mg tabletter och 4 st. Vardenafil 5 mg tabletter.

+ Gratis expressfrakt
Testpaket 1

Innehåller 4 st. Viagra 50 mg tabletter, 4 st. Cialis 10 mg tabletter och 4 st. Levitra 10 mg tabletter.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Vårt testpaket vid impotens innehåller tre olika läkemedel och är en idealisk startpunkt för män som tar en behandling vid impotens för första gången och inte är säker på vilket läkemedel de ska använda.

Du kan köpa ett av våra testpaket vid impotens smidigt online. Välj ditt paket och fyll i ett medicinskt frågeformulär online, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag med spårbar expressleverans. 

Översikt

Testpaket vid impotens

Vårt testpaket vid impotens innehåller ett urval av tre olika tablettbehandlingar, alla godkända för användning vid erektil dysfunktion. Varje tablett verkar genom att öka blodflödet till penis, så att användaren kan få en styvare och mer ihållande erektion för sex. Vårt testpaket passar väldigt bra för män som inte har tagit en behandling vid erektil dysfunktion tidigare och vill prova sig fram bland de olika alternativen. Det kan också vara lämpligt för män som har tagit en behandling tidigare men vill testa något annat för att se vilket som passar bäst för dem.

Vad ingår i ett testpaket vid impotens?

Det finns tre olika testpaket som vi erbjuder online:

Varumärkt testpaket vid impotens 1, som innehåller:

Varumärkt testpaket vid impotens 2, som innehåller:

Generiskt testpaket vid impotens, som innehåller:

Skiljer sig tabletterna?

Tabletterna verkar på samma sätt, det vill säga att möjliggöra för bättre blodflöde till penis, men de innehåller olika aktiva ingredienser, därmed har det lite olika verkningstid och eventuella biverkningar.

Alla dessa behandlingar, med undantaget för Cialis och Tadalafil, bör hålla sig aktiva i kroppen i upp till fyra eller fem timmar efter att du tagit dem. Cialis och Tadalafil, i sin tur, förblir aktivt i kroppen under en längre tid - upp till 72 timmar. Detta innebär inte att du hela tiden under denna period kommer att ha en erektion, men det betyder att du kommer kunna få en erektion under denna tid. Ifall du har en erektion som inte försvinner efter fyra timmar bör du uppsöka vård snarast - detta kallas för priapism.

Med undantaget för Spedra, så bör tabletterna börja verka inom 30-60 minuter. Spedra, i sin tur, är normalt sett det snabbaste och kan bli aktivt redan inom 15-30 minuter.

Generellt anses Levitra vara det läkemedel som lämpar sig bäst för män som har ett tidigare sjukdomstillstånd såsom diabetes eller högt blodtryck, eller män som är äldre.

Vad är skillnaden mellan märkesläkemedel och generiska läkemedel?

Sildenafil är det generiska läkemedlet av det varumärkesskyddade läkemedlet Viagra, Tadalafil dito av Cialis och Vardenafil av Levitra. Kliniskt sett finns det ingen skillnad på hur behandlingarna verkar i kroppen, då de innehåller samma aktiva ingrediens och samma mängd.

Skillnaden mellan ett märkesläkemedel och ett generiskt läkemedel, ibland kallat för “generika”, är att generiska läkemedel får tillverkas av alla läkemedelsföretag. När ett originalläkemedel tas fram, som exempelvis Viagra eller Cialis, åläggs oftast tillverkningen med patent av läkemedelsföretaget som ursprungligen tillverkat läkemedlet.

När patenttiden löper ut får emellertid andra läkemedelsföretag börja tillverka samma läkemedel. Generiska läkemedel är oftast en bit billigare än originalläkemedel eftersom läkemedelsföretagen inte behöver lägga ner samma pengar på kliniska tester och marknadsföring.

I dagsläget finns det inget generiskt läkemedel av Spedra. Läkemedelsföretaget Menarini har patent på tillverkningen av avanafil, den aktiva ingrediensen i Spedra, vilket innebär att det endast är dem som får tillverka dessa tabletter. Därmed finns det inget testpaket innehållandes generisk Spedra.

Varför drabbas män av erektil dysfunktion?

De flesta män kommer att uppleva erektil dysfunktion, även kallat impotens, någon gång under deras sexuellt aktiva liv. Orsakerna till varför man får svårigheter med att få stånd kan variera och det kan handla om enstaka fall av impotens eller ett mer ihållande problem. Män i alla åldrar drabbas av impotens, även fast det är som vanligast bland äldre män.

Erektionsproblem kan ibland ha att göra med livsstilsfaktorer. Män som använder tobaksprodukter såsom cigaretter eller snus, dricker rikliga mängder alkohol eller brukar narkotika är mer benägna att drabbas. Genom att sluta röka eller sluta snusa, minska alkoholkonsumtionen, sluta bruka droger och äta en balanserad, mångsidig kost och få rikligt med motion kan man därmed minska risken för erektionsproblem.

För vissa män kan psykologiska och mentala faktorer såväl orsaka, som förvärra, svårigheter med att få stånd. Stress, depression, ångest, panikångest, nedstämdhet och prestationsångest är alla kända faktorer.

Även fysiologiska faktorer kan orsaka erektionsproblem. De vanligaste är övervikt, diabetes och högt blodtryck, men även neurologiska tillstånd såsom Parkinsons sjukdom kan orsaka impotens.

Vad kan man göra vid impotens?

Om man sporadiskt har svårt att få stånd kan det mycket väl vara så att problemet går över av sig självt utan att det kräver läkemedelsbehandling. Ifall besvären blir ihållande kan det dock rekommenderas att man träffar en läkare. Impotens kan ibland vara ett tecken på en underliggande sjukdom, så det är alltid rekommenderat att man går på ett rutinbesök ifall ens erektionproblem håller i sig. Ifall det är orsakat av psykologiska faktorer kan det hjälpa att få tala om det, exempelvis med sin partner eller med terapeut.

Behandling vid impotens riktar sig främst mot män som har ihållande symptom och där livsstilsförändringar inte hjälpt. Läkemedelsbehandling i oral form, såsom Viagra eller Cialis, kan ofta vara en effektiv första utpost när man börjar behandling vid impotens.

Hur fungerar en tablettbehandling vid impotens?

Sildenafil, tadalafil, vardenafil och avanafil, som är aktiva ingredienser i Viagra, Cialis, Levitra respektive Spedra, tillhör alla en grupp läkemedel som kallas PDE5-hämmare. PDE5 är ett enzym som orsakar åtstramade blodkärl, vilket försämrar blodflödet. När blodkärlen vid toppen av penis har blivit sammandragna kan svårigheter med att få stånd uppstå, eftersom blod måste fylla de små musklerna i corpus cavernosum i penis för att en erektion ska kunna uppstå.

Genom att hämma verkan av enzymet PDE5 kan dessa läkemedel möjliggöra för blod att mer obehindrat flöda till penis, vilket gör det enklare att få och upprätthålla en erektion.

Är läkemedlen i detta testpaket receptfria?

Nej. Samtliga läkemedel och doser är receptbelagda, vilket innebär att de endast kan köpas efter att en läkare ordinerat dem åt dig. Viagra 50 mg finns som receptfritt i Storbritannien under namnet Viagra Connect, men är alltjämt receptbelagt i Sverige. Läkemedlen går emellertid att få utskrivna tillsammans av en läkare.

Kan jag få tillgång till detta testpaket genom min husläkare och ingår det i högkostnadsskyddet?

Samtliga läkemedel i detta testpaket är godkända läkemedel till för behandling av erektil dysfunktion. Ifall du konsulterar med din husläkare och hen bedömer det som lämpligt, säkert och ändamålsenligt för dig att ta dessa behandlingar kan ett recept förskrivas åt dig. Det vanligaste är emellertid att man får ett läkemedel ordinerat åt gången och därefter få pröva sig fram bland de olika tablettbehandlingar som finns tillgängliga.

Inga tablettbehandlingar vid erektil dysfunktion ingår för närvarande i högkostnadsskyddet (högkostnadskortet), vilket innebär att man som patient i Sverige behöver betala fullt pris för läkemedlet.

Hur köper jag detta testpaket online?

Välj det testpaket som du vill pröva, klicka på “Beställ nu” och fyll i vårt medicinska frågeformulär online. Detta innehåller bland annat frågor om din allmänhälsa, din sjukdomshistoria och dina erektionsproblem samt ifall du tar några andra läkemedel. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska dina svar.

Ifall läkaren godkänner beställningen kommer paketet att skickas från ett av våra samarbetsapotek inom EU. Alla beställningar skickas med spårbar expressleverans.

Beställ nu
Senast granskat:  09-11-2021
Bruksanvisning

Så tar du tabletterna i detta testpaket

Innan du börjar ta något av läkemedlen i detta paket måste du se till att ha läst igenom bipacksedeln för varje respektive provpaket.

Du ska inte ta mer än ett läkemedel åt gången. Låt gå minst 24 timmar mellan du tar varje tablett. Detta minskar risken för eventuella biverkningar som kan vara potentiellt farliga.

Vänligen notera: Cialis 10 mg och Tadalafil 10 mg förblir aktivt i kroppen mellan 48-72 timmar. Under denna period ska du inte ta någon annan tablett eller en andra dos av Cialis eller Tadalafil.

Spedra är det läkemedel som börjar verka snabbast. Medan andra läkemedel tar mellan 30-60 minuter innan de kan producera en erektion, tar Spedra omkring 15-30 minuter. Dock är det väldigt individuellt, hos vissa män är det mer snabbverkande än hos andra.

Ifall du utvecklar något kallat priapism av något av läkemedlen i paketet, måste du sluta ta behandlingen genast. Priapism är en långvarig, smärtsam erektion som inte lägger sig efter flera timmar.

Du hittar instruktioner om hur du tar respektive läkemedel på följande sidor:

Varumärkt testpaket 1

Varumärkt testpaket 2

Generiskt testpaket

Ifall du är osäker över någonting gällande hur du ska ta dessa läkemedel kan du rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal.

Senast granskat:  09-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Testpaket 1

Testpaket 2

Testpaket 3

Biverkningar

Testpaket vid impotens: biverkningar och varningar

Tala genast om för din läkare ifall du upplever några biverkningar som blir allvarliga, eller uppsök närmaste sjukhus.

Detta inkluderar:

 • Tecken på en allvarlig allergisk reaktion såsom nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, hals eller andningsproblem.
 • Priapism (en långvarig, ihållande erektion som varar längre än fyra timmar och inte lägger sig).
 • Bröstsmärtor.
 • Synproblem såsom synförlust.

Biverkningar av PDE5-hämmare inkluderar:

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Illamående, värmevallningar i ansikte, förstoppning, nästäppa, dåsighet eller suddig syn.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Kräkningar, utslag, irriterade ögon, blodsprängda ögon, röda ögon, smärta i ögonen, lysande ljus, ljuskänslighet, rinniga ögon, hjärtklappning, förhöjd hjärtrytm, högt blodtryck eller lågt blodtryck, muskelsmärta, sömnighet, vertigo, ringande ljud i öronen, halsbränna (sura uppstötningar), blod i urinen eller buksmärtor.

VÄNLIGEN NOTERA: detta är inte en komplett lista över biverkningar. Läs igenom varje respektive bipacksedel för en komplett lista över eventuella biverkningar.

Varningar och försiktighet

Ta tillsammans med andra läkemedel

Tala alltid om för läkaren ifall du tar några andra läkemedel, vare sig receptbelagda eller receptfria. Du gör detta i samband med att du fyller i det medicinska frågeformuläret. Detta är särskilt viktigt ifall du tar proteashämmare, riociguat eller några behandlingar vid högt blodtryck eller godartad prostataförstoring (BPH).

Ifall du tar eller nyligen har tagit nitrater ska du inte använda något av läkemedlen i detta testpaket. Nitrater förskrivs vid behandling av angina pectoris (kärlkramp) och finns även i narkotika kallat “poppers”.

Sjukdomar och sjukdomshistoria att vara uppmärksam på

Det är viktigt att du redogör för din sjukdomshistoria när du fyller i det medicinska frågeformuläret online. Detta är särskilt viktigt ifall du har eller någonsin har haft sicklecellanemi, deformerad eller missbildad penis eller Peyronies sjukdom, hjärtproblem eller hemofili.

Använd inte något av läkemedlen i detta testpaket om du har allvarliga hjärtsjukdomar eller leverproblem, lågt blodtryck eller ifall du nyligen haft en hjärtinfarkt, en ärftlig ögonsjukdom såsom retinitpigmentosa, någonsin upplevt synförlust på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optisk neuropati (förkortat NAION).

Graviditet och amning

Dessa produkter ska inte tas av kvinnor.

Körförmåga och hantering av maskiner

Om du blir yr eller upplever synproblem till följd av dessa behandlingar ska du avstå från att köra bil eller hantera maskiner, samt kontakta din läkare snarast. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Mat, dryck och alkohol

Avstå från att dricka grapefruktjuice när du tar dessa läkemedel, eftersom samtidigt intag av grapefruktjuice kan interagera med dessa läkemedel och öka risken för biverkningar.

Ifall du äter en större måltid strax innan du tar något av läkemedlen i detta testpaket kan det ta längre tid för dem att börja verka.

Det finns inga kända interaktioner mellan något av dessa läkemedel och alkohol, men det rekommenderas att du inte dricker för stora mängder alkohol om du har erektionsproblem, eftersom alkoholkonsumtion kan förvärra symptomen.

Laktosintolerans

Några av behandlingarna i detta testpaket innehåller laktos. Tala med din läkare innan du tar dem ifall du har en intolerans mot några sockerarter.

Senast granskat:  09-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Testpaket 1

Testpaket 2

Testpaket 3

Vanliga frågor

Vanliga frågor: testpaket vid impotens

Kan jag dricka alkohol när jag tar dessa läkemedel?

Det rekommenderas inte att du dricker större mängder alkohol när du tar dessa läkemedel. Detta eftersom samtidigt alkoholkonsumtion kan göra det svårare för dig att få stånd och därmed orsaka att behandlingarna inte är lika effektiva.

Kan jag köra bil när jag tar dessa läkemedel?

Yrsel och synproblem är potentiella biverkningar av PDE5-hämmare, vilket är den typ av läkemedel som ingår i paketet. Om du upplever yrsel eller synproblem ska du avstå från att köra bil och kontakta din läkare. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Hur ska jag förvara tabletterna?

Förvara tabletterna på ett säkert ställe och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot något i detta testpaket?

Du hittar ingredienserna för respektive tabletter på deras produktsidor, såväl som i bipacksedeln. Läs alltid igenom dessa innan du börjar ta denna behandling och använd inte något av läkemedlen ifall du är allergisk mot någon av innehållsämnena.

Kan jag köpa detta testpaket receptfritt?

Nej. Samtliga läkemedel är receptbelagda och kan endast köpas ifall läkaren har skrivit ut ett recept åt dig. Du kan begära ditt recept på detta testpaket online hos Treated.com genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär.

Hur köper jag detta testpaket online?

Du kan köpa detta testpaket online genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren godkänner din beställning skrivs ett recept ut på respektive behandling, följt av att paketet skickas från vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU. Godkända beställningar skickas samma dag och blir levererade nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  09-11-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här