Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Vardenafil

Vardenafil

Vardenafil är ett generiskt läkemedel vid erektil dysfunktion. Vardenafil är den generiska versionen av det varumärkesskyddade läkemedlet Levitra, som tillverkas av Bayer.

Köp Vardenafil online hos Treated.com. Du kan få och förnya dina recept smidigt online genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas direkt från ett av våra partnerapotek med expressleverans till din valda adress. 

+1400 recensioner via Trustpilot
Vardenafil5 mg

Innehåller 5 mg vardenafil. Rekommenderas ifall man inte tagit läkemedlet tidigare eller ifall dosnivån på 10 mg orsakat mycket biverkningar.

+ Gratis expressfrakt
Vardenafil10 mg

Innehåller 10 mg vardenafil och är rekommenderad underhållsdos. Kan förskrivas om 5 mg gett otillräcklig effekt.

+ Gratis expressfrakt
Vardenafil20mg

Innehåller 20 mg vardenafil. Förskrivs vid fall där 10 mg-dosen ej varit tillräckligt effektiv.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans tisdag 24 maj

Vardenafil är ett generiskt läkemedel vid erektil dysfunktion. Vardenafil är den generiska versionen av det varumärkesskyddade läkemedlet Levitra, som tillverkas av Bayer.

Köp Vardenafil online hos Treated.com. Du kan få och förnya dina recept smidigt online genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas direkt från ett av våra partnerapotek med expressleverans till din valda adress. 

Översikt

Översikt - Vardenafil (generisk Levitra)

Vardenafil är ett receptbelagt, generiskt läkemedel vid erektil dysfunktion, även kallat impotens, hos män. Det är det generiska läkemedlet av Levitra, ett potensmedel som tillverkas av Bayer. Oktober 2018 löpte patenttiden för Levitra ut och läkemedlet blev därmed tillgängligt för generisk försäljning. Behandlingen verkar, likt Levitra, genom att möjliggöra bättre blodflöde till penis. Vardenafil finns i tre doser: 5 mg, 10 mg och 20 mg.

 1. Generisk Levitra, godkänt för försäljning sedan 2018
 2. Innehåller den verksamma ingrediensen vardenafil
 3. Behandlar erektionsproblem hos män

Vad är impotens?

Erektil dysfunktion, även kallat impotens, är ett tillstånd som kännetecknas av en mans oförmåga att uppnå eller upprätthålla en erektion tillräcklig för samlag. Det är ett vanligt tillstånd som tros påverka omkring hälften av alla män över 40 år, även fast det också kan drabba män under 40 år gamla. De flesta fall av impotens löser sig själv, men i de fall symptomen kvarstår kan det krävas läkemedelsbehandling.

Det finns ett antal möjliga orsaker till erektionsproblem. Psykologiska eller känslomässiga faktorer kan ofta spela en roll. Det kan spänna sig från stress eller oro, som inte nödvändigtvis är kopplade till sex, till nedstämdhet, ångest eller panikångest eller depression. Vissa livsstilsvanor, som exempelvis att röka eller snusa, riklig alkoholkonsumtion, otillräckligt med motion eller övervikt kan också påverka.

I vissa fall kan också andra sjukdomstillstånd påverka. Några exempel är högt blodtryck, högt kolesterol, kärlkramp (angina pectoris) eller diabetes. Om du utvecklar erektionsproblem orsakat av ett annat sjukdomstillstånd är det alltid rekommenderat att du söker vård för det orsakande sjukdomstillståndet. Detta så att du kan utesluta den bakomliggande orsaken.

Vid behandling av impotens kan därför en läkare föreslå att positiva livsstilsförändringar som första åtgärd. Detta kan vara att exempelvis skära ner på alkoholintag, börja röra på sig regelbundet eller sluta röka eller snusa. I vissa fall är dock dessa åtgärder otillräckliga och då kan en receptbelagd behandling krävas.

Generisk Levitra (vardenafil)

Vardenafil är ett generiskt läkemedel. Det varumärkesskyddade läkemedlet heter Levitra och tillverkas av Bayer. I oktober 2018 löpte emellertid ensamrätten för tillverkningen av vardenafil ut, vilket innebär att fler läkemedelsföretag får tillverka läkemedlet som generiskt läkemedel, eller “generika”.

Vardenafil tillhör en grupp läkemedel som kallas för PDE5-hämmare. Denna typ av läkemedel verkar genom att utvidga blodkärlen vid penis, vilket möjliggör för bättre blodflöde. Detta gör att blodet kan flöda mer fritt till penis, vilket möjliggör för en styvare och mer ihållande erektion.

Köpa Vardenafil online hos Treated.com

Du kan nu köpa Vardenafil online hos Treated.com. Du behöver fylla i ett medicinskt frågeformulär online, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall det bedöms att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig kan ett elektroniskt recept skrivas ut. Detta kallas även för e-recept.

Därefter skickas läkemedlet direkt från ett av våra partnerapotek och i många fall levereras läkemedlet redan nästföljande arbetsdag - detta beror lite på vart i Sverige du bor. Hos Treated.com tillkommer inga ytterligare kostnader - receptförskrivning och hemleverans av ditt läkemedel är inkluderat i priset.

Beställ nu
Senast granskat:  09-11-2021
Bruksanvisning

Så tar du Vardenafil

Se alltid till att du mycket noga läser igenom läkemedlets bipacksedel innan du börjar din behandling. I bipacksedeln hittar du detaljerad information om hur du tar ditt läkemedel. Följ alltid instruktionerna i bipacksedeln och din förskrivande läkares anvisningar när du tar Vardenafil. Detta maximerar effekten av läkemedlet och minimerar risken för eventuella biverkningar.

 1. Rekommenderad dos är en tablett vid behov, helst 30 minuter före samlag.
 2. Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.
 3. Det tar omkring 25 till 60 minuter för Vardenafil att nå sin effekt.
 4. Ifall du tar Vardenafil tillsammans med mat eller strax efter en stor måltid kan det sakta ner ämnesomsättningen i kroppen, vilket innebär att det tar längre tid för läkemedlet att nå sin effekt.
 5. Läkemedlet förblir aktivt i kroppen i upp till fem timmar efter administrering.
 6. Överstig aldrig den dos som ordinerats åt dig.
 7. Du ska inte ta mer än en tablett per 24 timmar.
 8. Om du upplever en erektion som håller i sig i mer än fyra timmar bör du uppsöka akut medicinsk rådgivning.
 9. Vardenafil kräver sexuell stimulans för att bli aktivt.
 10. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker över någonting om detta läkemedel.

Vilken dos av Vardenafil ska jag ta?

Din läkare kommer att bestämma din dos. Normalt rekommenderas det att du tar den lägsta möjliga dosen. Om du tar Vardenafil för första gången kommer du troligtvis att bli förskrivet dosnivån om 5 mg.

Beroende på hur väl du reagerar på läkemedlet kan dosen justeras till 10 mg eller 20 mg, enligt behov.

Om du inte vet vilken dos du ska använda eller om din befintliga dos inte är tillräckligt effektiv kan du rådfråga din läkare.

Vardenafil bipacksedel (från FASS)

Vardenafil 5 mg bipacksedel

Ladda ner bipacksedel för Vardenafil 5 mg

Vardenafil 10 mg bipacksedel

Ladda ner bipacksedel för Vardenafil 10 mg

Vardenafil 20 mg bipacksedel

Ladda ner bipacksedel för Vardenafil 20 mg

Senast granskat:  09-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Vardenafil 5 mg

Vardenafil 10 mg

Vardenafil 20mg

Biverkningar

Vardenafil: biverkningar, varningar och försiktighet

Ifall du upplever någonting av följande ska du genast uppsöka sjukvård:

 • Tecken på en allergisk reaktion, såsom nässelfeber, svullnad i ansikte eller hals, andningssvårigheter eller yrsel.
 • En erektion som varar i mer än fyra timmar (ett tillstånd som kallas för priapism)
 • Eller om du upplever några andra allvarliga biverkningar.

Alla läkemedel kan orsaka vissa eventuella biverkningar, även fast alla patienter inte kommer att uppleva dem. Nedan är rapporterade biverkningar från Vardenafil sammanfattade. Läs alltid igenom läkemedlets bipacksedel innan du börjar din behandling.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 patienter eller fler):

Huvudvärk.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 patienter eller färre):

Svullnad i huden eller slemhinnor, svullnad i ansikte, läppar eller hals, sömnproblem, domningar, dåsighet, synproblem, röda ögon, påverkat färgsinne, smärta eller obehag i ögonen, ljuskänslighet, tinnitus, vertigo, hjärtklappning, andnöd eller ytlig andning, täppt näsa, sura uppstötningar (halsbränna), gastrit, magsmärtor, diarré, illamående, kräkningar, muntorrhet, förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet, utslag, hudrodnad eller kliande hud, rygg- eller muskelsmärta, muskelstelhet, långvariga erektioner (priapism) eller sjukdomskänsla.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1,000 patienter eller färre):

Konjunktivit (inflammation i en del av ögat), allergisk reaktion, ångest, svimningskänsla, minnesförlust, muskelryckningar, glaukom, hjärtinfarkt, förändrad hjärtrytm eller angina pectoris (kärlkramp), förändrat blodtryck såsom förhöjt blodtryck eller lågt blodtryck, näsblod, förändrad leverfunktion, överkänslighet hos huden för solljus, smärtsamma erektioner eller bröstsmärtor.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos av 10,000 patienter eller färre):

Blod i urinen, blod från penis eller blod i sperman.

Återigen, detta är endast en sammanfattning av eventuella biverkningar förknippade med Vardenafil. Läs alltid igenom bipacksedeln mycket noga, där hittar du en komplett förteckning över biverkningar. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal i händelse av att du skulle vara osäker över någonting

Andra läkemedel och Vardenafil

Du ska inte ta något annat läkemedel vid impotens samtidigt som du tar Vardenafil.

Tala om för din läkare ifall du använder några som helst andra läkemedel, vare sig receptbelagda eller receptfria, naturläkemedel eller tillskott. Detta eftersom vissa läkemedel och substanser kan påverka funktionen hos Vardenafil, och vice versa.

Vardenafil kan interagera med: nitrater, läkemedel mot kärlkramp (angina pectoris) eller kväveoxiddonorer såsom amylnitrit, behandling vid arytmi som quinidine, procainamide, amiodaron eller sotalol, behandling vid hiv som ritonavir eller indinavir, behandlingar vid svampinfektioner som ketokonazol eller itrakonazol, makrolidantibiotika som erytromycin eller klaritromycin, alfa-blockerare, riociguat eller behandlingar vid godartad prostataförstoring (förkortat “BPH”).

Andra sjukdomar och Vardenafil

Informera alltid din läkare om eventuella andra sjukdomstillstånd du har eller har haft. Vardenafil tillhör en grupp läkemedel som heter PDE5-hämmare och som påverkar blodflödet.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare ifall: du är allergisk mot vardenafil eller någon av innehållsämnena i läkemedlet, du är över 75 år gammal och tar antimykotisk behandling, har svåra hjärt- eller leverproblem, njurdialys, nyligen fått en stroke eller hjärtinfarkt eller har lågt blodtryck, en familjehistoria av degenerativa ögonsjukdomar eller ifall du någonsin haft icke-arteritisk ischemisk optisk neuropati (förkortat “NAION”).

Läkare kan även avstå från att förskriva detta läkemedel åt dig eller att vilja att du tar det med särskild försiktighet ifall du har hjärtproblem, oregelbunden hjärtrytm eller oregelbundna hjärtslag, ärftlig hjärtsjukdom, någon ärftlig missbildning eller ärrvävnad i penis eller annan sjukdom som påverkar formen på din penis eller ifall du har någon sjukdom som kan orsaka ihållande och smärtsamma erektioner, sicklecellsjukdom, multipel myelom, leukemi, magsår eller någon blodsjukdom.

Vardenafil, mat och dryck

Du kan ta Vardenafil med eller utan mat. Försök dock undvika att ta Vardenafil strax efter en stor och fettrik måltid, eftersom detta kan försena effekten av läkemedlet.

Det finns inga kända interaktioner mellan Vardenafil och alkohol, men det är viktigt att förstår att samtidigt alkoholintag kan orsaka erektionsproblem.

Drick inte grapefruktjuice samtidigt som du tar Vardenafil. Grapefruktjuice kan påverka upptagningen och effekten av detta läkemedel.

Körförmåga och hantering av maskiner

Ifall du skulle uppleva några biverkningar som kan påverka din körförmåga eller ditt omdöme ska du avstå från att köra bil och hantera maskiner. Se då till att du talar om detta för din läkare. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Vardenafil och narkotika

Det är mycket viktigt att du avstår från att ta narkotika (även kallat droger eller “knark”) när du tar Vardenafil. Samtidig konsumtion av Vardenafil och droger kan vara oerhört riskfyllt.

Senast granskat:  09-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Vardenafil 5 mg

Vardenafil 10 mg

Vardenafil 20mg

Vardenafil: vanliga frågor

Vardenafil: vanliga frågor

Kan jag dricka alkohol när jag tar Vardenafil?

Det finns inga kända interaktioner mellan Vardenafil och alkohol, vilket innebär att samtidig alkoholkonsumtion troligtvis inte påverkar hur läkemedlet tas upp i kroppen. Dock är det viktigt att känna till att alkoholkonsumtion kan påverka ens förmåga att få stånd, vilket är varför det rekommenderas att man håller alkoholkonsumtionen till ett minimum när man tar Vardenafil.

Kan jag köra bil när jag tar Vardenafil?

Förutsatt att du inte upplever några biverkningar som kan påverka din körförmåga eller ditt omdöme ska du kunna köra bil. Ifall du skulle uppleva någon sådan biverkan ska du avstå från att köra bil och kontakta din läkare - det är alltid ditt ansvar att se till att du är i tillstånd för att köra bil.

Hur ska jag förvara Vardenafil?

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Vardenafil?

Vardenafil innehåller: vardenafil (som hydrokloridtrihydrat), krospovidon (typ B), magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, vattenfri, kolloidal kiseldioxid, makrogol 400, hypromellos (E464), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172).

Ifall du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan ska du inte ta detta läkemedel.

Vilken effekt har Vardenafil och skiljer det sig från Levitra?

Vardenafil och Levitra har samma effekt. Skillnaden är att Vardenafil är ett generiskt läkemedel (även kallat för “generika”) vilket innebär att det tillverkas av fler läkemedelsföretag.

Både Levitra och Vardenafil (generisk Levitra) kommer i formen av tabletter och börjar verka inom 25-60 minuter. Effekten kan sedan hålla i sig i upp till fem timmar. Läkemedlet tas vid behov (alltså inte daglig dosering) och finns i doserna 5 mg, 10 mg och 20 mg.

Vad är skillnaden mellan Vardenafil 5 mg, 10 mg och 20 mg?

5 mg är den lägsta tillgängliga dosen av Vardenafil och kan förskrivas till exempel om en patient använt dosen på 10 mg men upplevt biverkningar som huvudvärk eller nästäppa.

10 mg är i regel rekommenderad startdos av Vardenafil och förskrivs i de flesta fall till förstagångsanvändare som inte har några underliggande sjukdomstillstånd och en allmänt god hälsobild.

Den högsta tillgängliga dosen av Vardenafil är 20 mg och förskrivs i regel ifall du tagit dosnivån på 10 mg utan önskvärda resultat. Skulle du ta Vardenafil 20 mg och det ändå inte levererar önskvärda resultat rekommenderas det att du rådfrågar din läkare för alternativa behandlingar.

Är Vardenafil 20 mg den “mest effektiva” dosen?

Vardenafil 20 mg är den högsta dosen av läkemedlet, med det sagt inte nödvändigtvis den mest effektiva. Risken för biverkningar är högre ifall du tar den högsta dosen. Även biverkningar är emellertid någonting som är väldigt individuellt och alla patienter svarar olika på olika läkemedel. Ifall du tidigare har använt Levitra 10 mg men fortfarande upplever att du har problem med din erektion kan en läkare komma att justera dosen till 20 mg. Skillnaden mellan 10 mg och 20 mg är i kliniska prövningar marginell, men 20 mg-dosen är aningen mer effektiv.

Kan jag köpa Vardenafil receptfritt?

Nej. Det går inte att köpa Vardenafil receptfritt eftersom det är en receptbelagd behandling.

Hur köper jag Vardenafil online hos Treated.com?

Du fyller i ett medicinskt frågeformulär som sedan granskas av en av våra kunniga, legitimerade läkare. Ifall det bedöms att Vardenafil är en säker och lämplig behandling för dina erektionsproblem förskrivs ett e-recept av läkaren, följt av att läkemedlet skickas från vårt apotek.

De flesta beställningar levereras direkt nästföljande dag - detta beror lite på vart i Sverige du bor. Kontakta vår kundtjänst ifall du har några frågor om leveranstider. Det tillkommer ingen extra kostnad för hemleverans av läkemedlet.

Senast granskat:  09-11-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här