Viagra är en säkert och effektivt potenspiller som hjälpt många män. Dock finns det fall där det kan vara osäkert eller kontraproduktivt att ta läkemedlet.

Varje enskild patient bör bedömas av en läkare innan beslut om att förskriva Viagra fattas. Din sjukdomshistoria och andra tillstånd samt eventuella läkemedel du tar är faktorer som tas in i bedömningen.

Här tar vi en liten närmare titt på vilka faktorer som kan göra Viagra olämpligt.

Alkohol och droger

Alkoholintag och droganvändning är två faktorer som kan komma att hämma din förmåga att få en erektion. För att minimera potentiella hälsorisker som är förknippade med alkoholintag rekommenderar socialstyrelsen att du, som man, inte dricker mer än 14 standardglas i veckan. Det ska också relevant att nämna att ihållande alkoholmissbruk permanent kan skada artärerna som levererar blod till penis. Alkoholintag eller droganvändning tillsammans med Viagra kan minska dess effektivitet. För att få bästa möjliga svar från din behandling bör du därför försöka avstå större alkoholintag och helt avstå från att använda droger. Om du missbrukar alkohol eller droger ska du alltid söka hjälpa för detta.

»Beroende och missbruksvård hos 1177 Vårdguiden

Kontraindikationer

Viagra bör inte användas i kombination med vissa läkemedel på grund av de potentiella interaktioner som kan uppstå.

 • Nitrater. Viagra är känt för att öka den hypotensiva effekten av nitrater. Viagra interagerar med nitrater och kväveoxiddonatorer.
 • Andra potensmedel. Viagra ska inte användas tillsammans med andra potensmedel, vare sig de är lokalbehandlingar eller orala läkemedel.
 • Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Vissa läkemedel som används för att behandla PAH kan innehålla PDE5-hämmare och ska därför inte användas i konjunktion med Viagra.

Hälsotillstånd

Din allmäna hälsotillstånd är även en avgörande faktor om du kommer kunna få ett recept på Viagra. Din läkare kommer alltid vilja ta reda på om det finns några underliggande tillstånd eller sjukdomar som potentiellt kan göra det farligt att sätta in Viagra.

Om du har eller har haft något av följande ska du inte ta Viagra:

 • Nylig hjärtattack
 • Nylig stroke
 • Lågt blodtryck
 • Allvarliga hjärtproblem eller hjärtsjukdom
 • Allvarligt leverproblem eller leversjukdom
 • Sällsynt, ärftlig ögonsjukdom
 • Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)

Det finns andra behandlingsalternativ för de som har något av ovanstående tillstånd, både i form av tablett och i andra former.

Om du har blivit diagnostiserad med något av följande ska du alltid rådfråga din läkare, då de kan komma att avstå från att skriva ut Viagra:

 • Magsår
 • Hemofili
 • Hjärtproblem
 • Sicklecellanemi
 • Multipelt myelom
 • Leukemi

Även nedan tillstånd kan påverka din läkares beslut att skriva ut Viagra.

Peyronies sjukdom. Peyronies sjukdom är ett tillstånd där fibrösa plack utvecklas på insidan av ollonet. Detta kan leda till att penisen ändrar form eller deformeras. Om du blivit diagnostiserad med detta tillstånd eller upplever förändringar i den penisform ska du alltid tala med din läkare innan du startar en behandling med Viagra.

Relationsproblem. Att handskas med impotens i en relation kan vara ett känsligt ämne. Det känslomässiga trycket av tillståndet kan ta ut sin rätt på båda partner. Tuffa tider i ett förhållande kan även påverka din kropp rent fysiskt - precis som tidigare sexupplevelser kan befläcka nya sexuella relationer. I dessa fall kan psykologiskt stöd genom rådgivning vara fördelaktigt eftersom det kan behandla den underliggande orsaken till erektil dysfunktion, snarare än själva symptomen.

Felaktig användning. Viagra är ett receptbelagt läkemedel vars ändamål är att behandla män med erektil dysfunktion. Det ska inte användas av män som inte har erektil dysfunktion.

En vanlig feltolkning är att Viagra allmänt förbättrar din sexuella prestanda - men om du använder Viagra endast för att du tror att det kommer ge dig ett bättre samlag så kan effekten bli kontraproduktiv; risken finns då att du faktiskt utvecklar erektil dysfunktion, då du kan komma att vänja dig vid styva och ihållande erektioner - och inte klarar av att ha sex utan tabletten.

Allergier. Om du är allergisk mot någon av ingredienserna i Viagra ska du inte under några som helst omständigheter använda läkemedlet. Samma gäller om du börjat ta Viagra och upplever symptom på en allergisk reaktion. Avstå då helt från att använda det och kontakta läkare eller uppsök närmsta sjukhus omgående.

Kvinnor. Viagra är endast till för män och kvinnor ska därför aldrig använda läkemedlet. Om du är kvinna och upplever sexuell dysfunktion kan du fråga din läkare om råd.

(Vissa) biverkningar. Om du tidigare använt Viagra och upplevt bekymmersamma biverkningar ska du inte använda läkemedlet. För dig finns det då en rad andra behandlingar tillgängliga, och dessa kan du alltid diskutera med din läkare.

Om du inte har ett recept

I likhet med alla receptbelagda läkemedel ska du endast använda Viagra om läkemedlet ordinerats till dig av en legitimerad läkare. Detta är mycket viktigt då beslutet att skriva ut ett recept alltid grundar sig i att behandlingen är säker och lämplig för dig. Om du valt att kringgå receptförskrivandeprincipen kan det vara mycket osäkert för dig att använda läkemedlet - för att inte tala om de risker du sätter dig själv i om du köpt Viagra receptfritt från en oseriös aktör.

Ta aldrig Viagra av en vän. Även om din vän fått läkemedlet ordinerat till sig på, vad du själv bedömer som, snarlika grunder som din egen situation. På detta vis kan du riskera att sätta dig själv i en potentiellt farlig situation.

Om du väljer att köpa Viagra online måste du se till att det är från ett registrerat onlineapotek, med legitimerade läkare, och att du får ett e-recept utskrivet. När du köper Viagra från Treated.com har du alltid möjligheten att få ditt nya recept skickat till din husläkare eller vårdcentral.

Piratkopierad Viagra

Viagra är tyvärr föremål för olaglig piratkopiering. Om du köpt Viagra och misstänker att det inte är äkta ska du inte ta läkemedlet. Viagra kan idag köpas lagligt och säkert, både i Sverige och genom ett utländskt apotek. Här har vi samlat nyttig information för dig som vill handla Viagra online.

Om du inte planerar på att ha sex

Viagra ska endast användas av de som planerar på att ha sex. När du tar Viagra tar det mellan en halvtimme och en timme för den aktiva substansen att börja verka i din kropp, men det är viktigt att du är sexuellt upphetsad under den perioden. Ta aldrig mer än en dos per dygn.

Om Viagra inte hjälper dig med att åtnjuta en erektion tillräcklig nog för samlag ska du tala med din läkare. Justera aldrig dosen själv utan att ha talat med läkare eller sjukvårdspersonal.

Senast granskat:  18-11-2016