Sedan Viagra lanserades 1998 har det blivit ett välkänt varumärke. Det “blå pillret”, som det ibland kallas för, tillverkas av Pfizer och är välkänt för sin förmåga att effektivt behandla erektil dysfunktion.

Men kan Viagra behandla även andra tillstånd eller åkommor? Det korta svaret är nej. Men här behövs lite förklaring.

Viagra skrivs endast ut för att behandla erektil dysfunktion. Patienter som har ett recept för Viagra bör inte själva göra några justeringar eller förändringar i sin dos utan att först rådfråga sin läkare.

Även fast Viagra aldrig ordineras för att behandla andra medicinska tillstånd, har Pfizer gett sitt godkännande att marknadsföra sildenafil (den aktiva ingrediensen i Viagra) enligt en annan dosering och under ett annat namn: Revatio.

Revatio innehåller samma aktiva ingrediens som Viagra men istället för att behandla erektionsproblem behandlar läkemedlet pulmonell arteriell hypertension, förkortat PAH.

Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

Kroppens pulmonella artär levererar blod till lungorna. Dessa artärer kan blockeras eller förtjockna vilket orsakar högt blodtryck. När detta sker kallas det för pulmonell arteriell hypertension, eller PAH.

Vanliga symptom vid PAH är:

  • Andfåddhet eller andnöd
  • Yrsel
  • Trötthet
  • Svullnad i nedre extremiteten
  • Bröstsmärtor
  • Hjärtklappning

Det uppskattas att ungefär var tionde fall av PAH kan spåras till en ärftlig genetisk mutation. Däremot kan tillståndet också kopplas till andra hälsoproblem, som t.ex. blodproppar och hjärtsjukdomar. PAH kan även uppstå utan känd orsak. Då kallas det för idiopatisk pulmonell arteriell hypertension.

PAH får hjärtat att arbeta hårdare för att pumpa blod till lungorna vilket resulterar i en ökning av trycket. Detta allvarliga, men ganska sällsynta, tillstånd kan utvecklas i alla åldrar och om det lämnas obehandlat kan det leda till hjärtsvikt.

Hur behandlar Revatio pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

Den aktiva ingrediensen i Revatio är den samma som i Viagra, alltså sildenafil. Denna ingrediens tillhör läkemedelsgruppen PDE5-hämmare (PDE5). Ibland omskrivs PDE5 till vasodilatorer.

Läkemedlets dokumenterade, avslappnande effekt på de artärer som leder till lungorna gör att det förbättrar blodflödet genom dem. Detta minskar i sin tur trycket och möjliggör för lättare andning.

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) och livsstilsfaktorer

PAH kan allvarligt begränsa individens förmåga att leva ett normalt liv. Andningssvårigheter kan förhindra att grundläggande uppgifter och åtaganden såsom promenader, gå i trappor eller duscha, blir svåra. De försvagande effekterna av sjukdomen kan även göra att lätt motion blir en kamp.

Den fysiska kapaciteten hos de som tar Revatio mot PAH har visat sig förbättras. Det tros även att andra hjärt- och lungtillstånd, som exempelvis lungfibros och högerkammarsvikt, kan behandlas med Revatio. Detta är dock inte helt klarlagt och i dagsläget används läkemedlet endast för att behandla pulmonell arteriell hypertension.

Revatio är, likt Viagra, ett varumärkesskyddat läkemedel - med samma aktiva ingrediens. Men det ska inte användas för att behandla andra tillstånd än PAH. Fastän både Viagra och Revatio innehåller sildenafil är läkemedlena inte utbytbara och ska endast användas för deras respektive ändamål.

Andra användningsområden

Som nämnt ovan har sildenafil inga andra godkända behandlingsområden än erektil dysfunktion. Men, det har testats av forskare för ett par andra ändamål, som t.ex:

Höjdsjuka

Höjdsjuka uppstår som ett resultat av att en personer befinner sig på hög höjd, där kroppen får otillräckliga mängder syre för att fungera normalt. Detta kan orsaka symptom som hyperventilation, illamående, utmattning och allmän sjukdomskänsla.

Ett antal mindre studier som har undersökt användandet av sildenafil som en behandling vid höjdsjuka har visat vissa lovande utfall. Sildenafil har visat sig ha en bättre effekt än ett placebo, emellertid har ingen klinisk slutsats nåtts. Sildenafil är därmed idag inte godkänd för att behandla höjdsjuka.

Tala alltid med din läkare innan din resa om du är bekymrad över höjdsjuka.

Tidig utlösning (prematur ejakulation)

Prematur ejakulation, som i folkmun är känt som tidig utlösning, är en annan vanlig sexuell åkomma som kan drabba män. Individer som diagnostiseras med tillståndet kan inte ha penetrerande sex i längre än två minuter utan att få utlösning.

Detta kan vara ett mycket frustrerande tillstånd som sätter onödig press på en persons förhållande. Viagra och Sildenafil har fått viss uppmärksamhet på grund av deras potentiella förmåga att behandla tidig utlösning. Preliminär forskning ser lovande ut och föreslår att patienten kan ha mer tillfredsställande samlag genom att uppleva att han är i kontroll över sin egna utlösning.

Dock är inte Viagra godkänd för att behandla tidig utlösning. De som upplever besvärande, tidiga utlösningar ska tala med sin läkare för att försöka hitta en ändamålsenlig behandlingsform, som t.ex. Priligy.

Senast granskat:  18-11-2016