1 991,00 Kr

Många läkemedel kommer idag i olika dosnivåer, eller “styrkor”. Även Viagra - ett av världens mest populära receptbelagda läkemedel - gör detta. Den lägsta dosen är Viagra 25 mg, den högsta Viagra 100 mg. Dessa tillsammans med den vanligaste dosen Viagra 50 mg kan skrivas ut till patienter med erektionsproblem av ett antal olika skäl. 

Förstagångsanvändare av Viagra kan ibland avskräckas av de olika doser som finns tillgängliga. Vanliga frågor är vilken dosnivå som kommer vara stark nog, samt vilken eller vilka som är för svaga, samt om det finns en nivå som helt enkelt är för stark. I de flesta fall av erektionsproblem är medeldosen av Viagra, alltså Viagra 50 mg, den som skrivs ut till att börja med och således den andra dosmängden som finns att tillgå.

Den tredje och sista dosen av Viagra som finns, är även den högsta och det är Viagra 100 mg. I och med att det är den högsta dosen innehåller den en stor mängd sildenafil, alltså den aktiva ingrediensen i läkemedlet, och skrivs således ut endast i vissa fall där den lägre dosen 50 mg inte är tillräckligt.

Effektivitet olika doser Viagra

Kliniska prövningar genomförs regelbundet med olika doser av sildenafil, den aktiva ingrediensen i Viagra, och de har visat en ganska konsekvent effektivitetsgrad:

  1. Dosnivån på Viagra 25 mg rapporteras producera erektioner hållbara nog för samlag i 63% av fallen
  2. Dosnivån på Viagra 50 mg rapporterar producera dito i 74 % av fallen
  3. Den högsta dosnivån på Viagra 100 mg rapporteras producera dito i 82 % av fallen
  4. Den lägsta dosen av Viagra är alltså inte på något vis drastiskt mindre effektiv än de högre dosnivåerna.

I en undersökning gjord av ryska vetenskapsmän visade att den högsta dosen, Viagra 100 mg, och medeldosen, 50 mg, egentligen ger samma fysiska effekt, dock reducerar den högre dosen sexuell prestationsångest. En annan studie, genomförd i Frankrike, visade att den högre dosen inte höjer sannolikheten för allvarliga biverkningar i jämförelse med dosnivån på Viagra 50 mg.

Viagra 50 mg

Då dosnivån Viagra 50 mg har en effektivitetsgrad på 74% är det även den vanligaste startdosen om du lider av erektionsproblem men i övrigt är frisk. Den största fördelen med att använda den medelstarka dosen på Viagra 50 mg är att det kommer att vara möjligt att justera dosen åt bägge hållen, alltså både till en lägre eller till en högre nivå. Skulle det vara så att du upplever biverkningar av Viagra 50 mg alternativt om det är så att styrkan inte är effektiv nog för att lindra din impotens så ska du alltid tala med din läkare eller förskrivare. Justera aldrig dosen själv genom att exempelvis ta två tabletter alternativt dela på en tablett.

Viagra 50 mg för nya användare

  1. Om nivån på 50 mg ger tillräckliga resultat finns det ingen anledning att höja styrkan, och behandlingen hålls på samma dosnivå.
  2. Om dosnivån på 50 mg dock är otillräcklig i att lindra besvären kan läkare rekommendera att dosen höjs till 100 mg.
  3. I de fall där nivån på 50 mg orsakar vissa mildare biverkningar som huvudvärk och synnedsättning kan styrkan sänkas till 25 mg.

Viagra 100 mg

Den högsta dosen Viagra som finns är på 100 mg. Om den vanligaste dosnivån om 50 mg inte anses tillräckligt att leverera en erektion ihärdig nog för samlag kan en läkare komma att rekommendera en högre dos, vilket då är den högsta om 100 mg Viagra.

Viagra 100 mg när en lägre dos inte fungerar

I de fall Viagra 100 mg skrivs ut ska en läkare ha bedömt att personen är lämplig för denna dosnivå då en lägre nivå inte fått full effekt. Detta görs under en läkarkonsultation där eventuella sjukdomstillstånd som potentiellt skulle kunna orsaka biverkningar kartläggs. Om eventuella biverkningar upptäcks måste läkaren meddelas detta omedelbart så att läkaren kan komma att justera dosen eller eventuellt rekommendera en annan impotensbehandling. 

Viagra 25 mg

Viagra 25 mg innehåller halva mängden av den aktiva ingrediensen Sildenafil mot vad som återfinns i den rekommenderade startdosen. Det är inte helt ovanligt att de som legat på startdosnivån (Viagra 50 mg), och upplevt biverkningar som huvudvärk och synproblem, rekommenderas att reducera dosen till denna nivå. 

Förstagångsanvändare är naturligt den grupp som löper störst risk att uppleva biverkningar. Vid fall av förstagångsanvändning kan därför en läkare komma att sätta in den lägsta dosen som är Viagra 25 mg.

Biverkningar Viagra 25 mg

Som med de flesta behandlingar är den lägsta dosen den nivå som bär med sig lägst risk för eventuella biverkningar och därför är det inte helt ovanligt att läkare skriver ut den lägsta dosen i syfte att minimera risken för eventuella biverkningar.

Välja rätt dosering av Viagra

Som presenterats ovan finns det endast tre olika doser av Viagra, det är 25 mg, 50 mg och 100 mg. Läkaren som förskriver din dos av Viagra kommer titta närmare på din sjukdomshistoria, svårighetsgraden av erektil dysfunktion, känslighet för biverkningar och ett antal andra faktorer för att säkerställa att du får rätt behandling för dina impotensproblem. 

Om du bär på några som helst tillstånd som kan göra det potentiellt farligt för dig att använda Viagra så ska du inte använda läkemedlet. I dessa fall rekommenderas alltid att du talar med din läkare om en alternativ behandlingsform. Du kan jämföra och läsa mer om dessa här.

För dig som upplever erektionsproblem men aldrig använt ett potensmedel, samt inte har något inslag i din hälsobild som kan göra det farligt att ta Viagra, rekommenderas i regel den medelstarka dosen - alltså Viagra 50 mg. En läkare kommer alltid granska din beställning först och säkerställa att denna dos är så säker som möjligt för dig.

Undvika lurendrejare

Det finns som sagt endast tre doser av Viagra, trots vad andra oseriösa onlineapotek eller olagliga pirathandlare säger. Om du stöter på en webbplats som erbjuder Viagra 150 mg eller Viagra 200 mg, eller högre, så säljer de förfalskade produkter och står därför utanför lagen. Vi har satt ihop en smidig guide för dig som vill undvika att trilla i dessa fallgropar. Den kan du läsa här.

OBS! I vissa fall kan samtliga doser av Viagra orsaka priapism, som är en okontrollerbar och ofta smärtsam erektion som varar i mer än fyra timmar. Uppsök en läkare direkt om du skulle misstänka att du drabbats av priapism.

Senast granskat:  09-09-2020