Det är många som undrar huruvida Viagra ingår i högkostnadsskyddet eller inte. Det korta svaret på det är nej. Varken Viagra eller generisk Viagra (Sildenafil) ingår inte i läkemedelsförmånen, eller högkostnadsskyddet som det oftast kallas för. Detta innebär att när du får Viagra förskrivet av en läkare i Sverige behöver du stå för hela kostnaden av läkemedlet själv.

I denna sida går vi igenom vad högkostnadsskyddet innebär, vad som ingår och inte ingår, och lite annat.

Vad är högkostnadsskyddet?

Läkemedelsförmånen, som oftast omnämns som högkostnadsskyddet, är en förmån som betyder att man skyddas från ibland höga, egna utgifter när det kommer till sjukvård. Högkostnadsskyddet gäller för alla svenska medborgare och är den enskilt mest bidragande orsaken till att vi i de allra flesta fall inte behöver betala fullpris för receptbelagda läkemedel. Det finns fyra olika typer av förmåner där högkostnadsskyddet gäller:

 • Läkemedel på recept
 • Öppenvård
 • Sjukresor
 • Hjälpmedel

Du kan läsa mer om högkostnadsskyddet för öppenvård, sjukresor och hjälpmedel längre ner.

Viagra och högkostnadsskyddet

Viagra ingår alltså inte i högkostnadsskyddet. Detta innebär att du behöver betala hela kostnaden själv när du fått ett recept utskrivet och vill köpa Viagra. Om du har fått diagnosen impotens (erektil dysfunktion) ställd av en läkare får du i regel prova dig fram och välja det preparat som passar dig bäst - även fast det finns ett antal tablettbehandlingar som kan rekommenderas för förstagångsanvändare.

Faktum är att Viagra (sildenafil) faktiskt inte är den behandling som i kliniska tester levererat allra bäst. Behandlingar som Cialis eller generisk Cialis (Tadalafil) samt behandlingar i formen av uretralstift som MUSE (Bondil) eller injektionsbehandlingar som Caverject i regel är mer effektiva. Men tablettformen är någonting som många män ändå föredrar.

Vad kostar då Viagra?

Som nämnt ovan så är det fullpris som gäller när du vill köpa Viagra. Priset på Viagra kan variera beroende på vilken vårdgivare du använder när du handlar. Priset på ett fysiskt apotek i Sverige är i regel lite lägre i och med att du hämtar ut läkemedlet själv - hos Treated.com ingår alltid hemleverans nästa dag i priset när du köper ett läkemedel online.

Följande är priser på Viagra online hos Treated.com:

 25 mg50 mg100 mg
4 tabletter1029 kr1069 kr1219 kr
8 tabletter1809 kr1909 kr2089 kr
12 tabletter2199 kr2449 kr2679 kr
16 tabletter2799 kr3179 kr3269 kr
20 tabletter2989 kr3289 kr3469 kr
24 tabletter3069 kr3419 kr3809 kr
28 tabletter3199 kr3989 kr4499 kr
32 tabletter3919 kr4679 kr5179 kr

* - Pris inkluderar läkarkonsultation online, receptförskrivning eller receptförnyelse och hemleverans av ditt läkemedel. De allra flesta leveranser sker redan nästföljande dag, men för vissa områden i Sverige (framförallt i norr, nordväst och på Gotland) kan det ta en extra dag med leveransen.

Andra områden av högkostnadsskyddet

Öppenvård

När det kommer till skydd för öppenvård (den vård som innebär att du inte blir inlagd på sjukhus, såsom vårdcentral) så innebär det att du under en period på tolv månader sammanlagt kan betala högst 1100 kronor.

Detta börjar räknas vid det första besöket. När du sedan har betalat till den nivå som landstinget eller regionen har beslutat så får du ett frikort som gäller under de resterande tolv månaderna. Under denna period så betalar du ingenting för dina besök.

Detta innebär att du under en tolv månader lång period sammanlagt betalar högst 1100 kronor för besök i öppenvården.

Men det finns vissa situationer där högkostnadsskyddet oftast inte gäller. Detta kan vara:

 • Vaccinationer
 • Avgifterna som du betalar per dag när du är inlagd på ett sjukhus
 • Hälsoundersökningar
 • Förebyggande åtgärder
 • Expeditionsavgift (som tas ut om du får fakturan hemskickad eller betalar på kredit)
 • Intyg
 • Uteblivet besök
 • Kostnader för en kopia av din journal

Läkemedel på recept (receptbelagda läkemedel)

När det kommer till läkemedel på recept så begränsar högkostnadsskyddet vilket innebär att du högst kommer att betala 2250 kronor under ett år. Detta gäller för de mediciner som ingår i läkemedelsförmånen, vilket Viagra alltså inte gör. De kostnader som överstiger detta betalar landstinget.

Så, vilka mediciner ingår i detta?

 • Förbrukningsartiklar vid stomi
 • De allra flesta mediciner som finns på recept
 • Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen medicin
 • Förbrukningsartiklar som behövs för egenkontroll av medicinering

Det finns några särskilda regler som kan vara bra att känna till. För barn under 18 år är receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen gratis. Vad gäller preventivmedel på recept så finns det också en särskild rabatt som styrs av vilket landsting personen tillhör och ålder på personen i fråga. Detta sker vid sidan av det vanliga högkostnadsskyddet.

Kvinnor under 21 år får hämta ut förskrivna preventivmedel gratis – något som visas i kassan om du ingår i den gruppen. Kvinnor som är mellan 21 och 26 år får också olika subvention beroende på vilket landsting de tillhör.

Sjukresor

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården så har du rätt att bli beviljad sjukresa med taxi, rullstolstaxi eller en egen bil. Det är alltid det medicinska behovet som styr om du har rätt till en sjukresa.

Detta är också något som ingår i högkostnadsskyddet. För varje sjukresa så kommer du att betala en egenavgift tills det att du har kommit upp till högkostnadsskyddet för sjukresor.

Du betalar som mest 1400 kronor under en period på tolv månader. Detta börjar räknas från din första sjukresa.

När du har kommit upp i 1400 kronor i egna avgifter så gäller alltså högkostnadsskyddet. Då kommer du inte att få några fler fakturor för de sjukresor som du gör – fram till att det har gått 12 månader från tidpunkten då du gjorde din första sjukresa. Därefter börjar en ny period på 12 månader.

Du kommer inte att få något fysiskt frikort utan det kommer att skapas ett elektroniskt sådant som finns i sjukresesystemet.

Hjälpmedel

För de som har en funktionsnedsättning kan hjälpmedel behövas för att livet ska kunna fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel så menas oftast olika typer av produkter – men också tekniska saker såsom appar och programvaror.

Det är landstingen, kommunerna och regionerna som är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Exempel på dessa hjälpmedel kan vara:

 • Hörapparater
 • Synhjälpmedel
 • Rullstolar
 • Käppar

Den avgift som du betalar för att få ett hjälpmedel varierar i olika regioner, kommuner och landsting. Ibland kan det vara utan någon kostnad och ibland kan du behöva betala en avgift. Denna avgift kan exempelvis vara en förskrivningsavgift eller en utprovningsavgift.

På vissa ställen finns också ett särskilt högkostnadsskydd som gäller för hjälpmedel. Således behöver du bara betala kostnader som når upp till en specifik gräns.

Så ansluter du dig till högkostnadsskyddet

Det finns några krav för att ha möjlighet att ansluta sig till högkostnadsskyddet. Du har rätt till detta om du:

 1. Arbetar i Sverige eller har ett europeiskt sjukförsäkringskort
 2. Har recept som är utskrivna i Sverige
 3. Är bosatt i Sverige

De flesta svenskar är redan anslutna till databasen för högkostnadsskyddet. På så sätt är de en del av högkostnadsskyddet och läkemedelsförmånen. Om du inte är med så ansluter du dig genom att prata med Apotekets kundservice eller med personalen som jobbar på Apoteket när du ska hämta ut din medicin.

När du är ansluten till detta så kommer systemet att hålla koll på vad du har handlat för och när du når maxgränsen. Det spelar ingen roll vilket apotek du handlar på – alla apotek är anslutna till samma databas.

Det går också att hålla koll på denna förmån manuellt. Då behöver du själv hålla reda på startdatum för din högkostnadsperiod och summan för dina receptmediciner under denna period. När du sedan befinner dig på en nivå så att du kan få rabatt behöver du ha med dig ditt högkostnadsbevis när du handlar.

Du kan när som helst begära ett utdrag från högkostnadsdatabasen med de uppgifter som finns om dig och de barn som du är vårdnadshavare för.

Senast granskat:  21-11-2018