Viagra har förbättrat impotensen hos miljontals män världen över. Men läkemedlet passar dock inte alla lika bra, och hos vissa kan ett naturläkemedel eller en naturbehandling lämpa sig bättre.

Varför väljer vissa män naturläkemedel?

De män som letar efter en naturbehandling gör ofta det på grund av att Viagra kan interagera med något annat hälsotillstånd eller läkemedel de använder. Vanliga exempel är män som haft en nylig hjärtinfarkt eller stroke eller de män som tar läkemedel som exempelvis nitrater. Och hos vissa kan det vara så att de helt enkelt inte vill ta en läkemedelsbehandling för sina erektionsproblem, och därmed söker efter en alternativ behandlingsmetod.

Om du överväger att behandla din impotens med ett naturläkemedel är det viktigt att veta att de behandlingar inte har undergått samma strikta och rigorösa kliniska prövningar som krävs när ett potensmedel, som t.ex. Viagra, blir licenserat och godkänt för försäljning i Sverige.

Det saknas inte sällan heller pålitlig data som kan påvisa effektiviteten hos växter, örter och andra naturläkemedel, vilket såklart bidrar till att det blir svårare att lägga någorlunda rimliga prognoser om hur bra behandlingen kommer fungera.

Diskutera därför alltid dina idéer med din läkare eller med annan sjukvårspersonal innan du inleder en alternativbehandling.

 1. Arginin

En erektion uppstår när blodflödet ökar till penis. Detta har sin rot i att artärerna är avslppnade och arginin är en viktig aminosyra i denna process. Arginin finns i många livsmedel och kan hjälpa med att slappna av artärerna och därmed påskynda blodflödet.

I de flesta fall producerar kroppen tillräckliga mängder med arginin, vilket gör att tillskott kommer anses vara överflödigt.

Det finns lite data om användandet av arginin vid impotens, men den som finns tillgänglig föreslår att det har knappt bättre verkan än en placebo.

 1. Akupunktur

Akupunktur är en av de äldsta medicinska praktikerna och tros kunna dateras hela vägen bak till 1300-talet. Med tanke på hur länge metoden funnits tillgänglig är det föga överraskande att den prövats som potenshöjande.

Akupunktur är infogandet av små nålar i vissa specifika delar av kroppen. Det är en omtvistad metod som enligt vissa kan ge mycket god förbättring, men hos andra inte någon märkbar skillnad i att lindra symptom.

Även här finns det sparsamt med verifierbara bevis på att detta skulle vara en effektiv behandling vid erektil dysfunktion. En sydkoreansk omfattande översiktsstudie, som kartlagde andra studier, visade att inte ens hälften av de studier som gjorts på ämnet hade sin rot i kliniska studier.

 1. Koreansk röd ginseng

Örtextraktet från koreansk röd ginseng kan köpas receptfritt i form av kapsel, ofta under namnet Panax Ginseng, och sägs ge förbättrade erektioner hos vissa.

Användandet har faktiskt genererat positiva resultat, men då den kliniska förståelsen av extraktet inte är helt klarlagt krävs vidare utredning innan en slutgiltig korrelation kan fastställas.

Ämnet kan interagera med andra läkemedel. Därför bör du alltid rådfråga din läkare innan du tar Panax Ginseng.

 1. Granatäppeljuice

Granatäppeljuice har hyllats som “superfood” för dess antioxiderande egenskaper. På senare tid har det även kopplats till förbättrad erektil prestanda då kväveoxid (NO) används av kroppen hos män för att producera erektioner.

Forskning har faktiskt visat att granatäppeljuice har så pass höga halter av antioxidanter att det kan skydda kväveoxidnivåer samtidigt som det håller oxidativ stress i schack - och stabila kväveoxidnivåer kan hjälpa vissa män att få, och behålla erektioner.

Resultaten av dessa undersökningar kan verka lovande men de är inte klassade som statistiskt signifikanta. Den kunskap som idag finns kring granatäppeljuice och impotens är opålitlig och därför behövs, även här, ytterligare forskning på området.

Den stora fördelen med granatäppeljuice är dock så pass stora att det definitivt kan vara värt ett försök. Chansen finns att det inte genererar några förbättringar, men det kommer i varje fall inte skada din kardiovaskulära hälsa. Det finns en anledning till att granatäpple ibland kallas för antioxidanternas kung - det är mycket nyttigt.

 1. Epimedium (Horny Goat Weed)

Epimedium, som ibland populärkulturellt omskrivs till horny goat weed, är ett växtbaserat läkemedel. Det kommer ifrån en sockerblomma som har använts för att behandla erektil dysfunktion i många år. Den aktiva substansen, icariin, tros kunna leverera samma effekt som PDE5-hämmare i avseende impotens.

Men även här saknas tillförlitlig data. De studier som gjorts i effekten hos människor är långt ifrån statistiskt verifierbara, och de möter inte de kliniska krav som finns hos andra, receptbelagda läkemedel.

 1. Ginkgo Biloba

Ginkgon, ett kinesiskt tempelträd, är ett unikt träd och den enda arten i sin klass. Länge har kapslar med vätska från trädet trots ha kunna behandla erektil dysfunktion, då substansen tros kunna öka kroppens kväveoxidaktivitet, vilket i sin tur ökar blodflödet till penis - och potentiellt ger bättre erektioner.

Viss forskning tyder på att ginkgo förbättrar erektioner hos de män som tar vissa läkemedel, som exempelvis SSRI-preparat. Dock är studierna av effektiviteten hos själva ginkgon i allmänhet varit resultatlösa.

 1. Terapi

Vår mentala hälsa kan ha en betydande inverkan på det allmäna välbefinnadet - som i sin tur kan påverka vissa fysiska processer i vår kropp, inte minst potensen. Det sociala stigma som vissa menar omgärdar erektionsproblem kan göra att män drar sig för att faktiskt diskutera sin impotens med en psykolog.

Då det uppskattas att omkring 10 till 20 procent av alla fall av erektil dysfunktion har sin rot i psykologiska faktorer, kan det vara mycket viktigt att ta itu med dessa. Ångest, stress, föregående sexuella erfarenheter och sexuell prestationsångest är inte ovanliga bovar i dramat och kan potentiellt orsaka att du får erektionsproblem.

Därför kan det för vissa vara klart fördelaktigt att ta itu med sina underliggande psykologiska hinder innan de inleder en receptbelagd behandling. Rådgivning, kognitiv beteendeterapi eller fokusterapi är vanliga praktiker. Vissa sessioner kan kräva att både patienten och dennes sexpartner är närvarande, då förhållandet i stort kan ta skada av problemen.

 1. Livsstilsfaktorer

Den mest naturliga vägen till potens är en sund livsstil.

 • Äta en hälsosam och balanserad kost
 • Sluta röka
 • Minskat alkoholintag
 • Avstå från droganvändning
 • Få regelbunden motion
 • Få tillräckligt med sömn
 • Undvik stress om möjligt

Dina livsstilsval kommer inte garantera ett liv fritt från hälsoproblem, men att leva sunt är verkligen ett steg i rätt riktning. Ovanstående steg är en bra början mot en hälsosammare livsstil och kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och fetma - som alla är dokumenterade faktorer vid erektil dysfunktion.

Senast granskat:  18-11-2016