1 059,00 Kr

Det finns tre tillgängliga doser av Viagra, där den högsta är på 100 mg. I och med att den högsta dosen innehåller en så stor mängd sildenafil, alltså den aktiva ingrediensen i läkemedlet, skrivs det endast ut i vissa fall.

När den lägre dosen inte varit tillräcklig

De flesta patienter kommer att börja ta Viagra på dosnivån 50 mg. Om denna nivå dock inte har varit tillräcklig i att leverera en erektion styv och ihärdig nog för samlag, kan en läkare komma att rekommendera att dosen höjs till 100 mg.

Användare bör vara medvetna om att intag av alkohol eller större måltider kan reducera effekten av Viagra. Så, när du tar en lägre dos av Viagra, är det rekommenderat att i största möjliga mån försöka undvika dessa hämmande faktorer innan du rådfrågar din läkare om att höja dosen.

Om användaren inte är i riskzonen för farliga biverkningar

Som med många andra läkemedel, kommer en läkare initialt vilja förskrivare den lägsta dosen. Den högsta dosen av Viagra ges endast i de fall där patienten står bortom alla de eventuella risker som är förknippade med läkemedlets biverkningar. Om patientens dos höjts till 100 mg och han upplever biverkningar ska detta omedelbart rapporteras till läkaren. I det fallet kan läkaren komma att justera dosen, eller kanske till och med rekommendera en annan behandling.

Kliniska tester

Kliniska tester har visat att:

  1. Dosnivån på 100 mg producerar erektioner som är styva nog för samlag i 82 % av fallen
  2. Motsvarande för dosnivån på 50 mg är 74 %
  3. Den lägsta dosen ger tillfredsställande resultat i 63 % av fallen

En undersökning gjord av Ryska vetenskapsmän visade att den högsta dosen och medeldosen egentligen ger samma fysiska effekt, men att skillnaden ligger i att dosen på 100 mg reducerar sexuell prestationsångest. En annan studie, genomförd i Frankrike, visade att den högre dosen inte höjer sannolikheten för allvarliga biverkningar i jämförelse med dosnivån på 50 mg.

Med detta sagt rekommenderas det inte att Viagra 100 mg sätts in som startdos.

Vart du bör starta

Varje patient är den andra olik. Fördelen med att ha tre dosnivåer tillgängliga är att din läkare kan höja eller sänka styrkan, eller naturligtvis behålla den på samma nivå, i linje med ditt högst individuella gensvar på läkemedlet. Om du upplever erektionsproblem men i övrigt är frisk och kry rekommenderas alltid startdosen på 50 mg.

Tro inte på lurendrejare

Det finns endast tre doser av Viagra, trots vad andra oseriösa onlineapotek eller olagliga pirathandlare säger. Om du stöter på en webbplats som erbjuder Viagra 150 eller 200 mg, eller högre, så säljer de förfalskade produkter och står därför utanför lagen. Vi har satt ihop en smidig guide för dig som vill undvika att trilla i dessa fallgropar. Den kan du läsa här.

Senast granskat:  18-11-2016