1 059,00 Kr

Många läkemedel kommer idag i olika dosnivåer, eller “styrkor”. Även Viagra - ett av världens mest populära receptbelagda läkemedel - gör detta. Den lägsta dosen är 25 mg och kan skrivas ut till patienter med erektionsproblem av ett antal skäl.

Högre doser är mer benägna att orsaka biverkningar

Denna dos innehåller halva mängden av den aktiva ingrediensen (sildenafil) mot vad som återfinns i den rekommenderade startdosen. Det är inte helt ovanligt att de som legat på startdosnivån (alltså 50 mg), och upplevt biverkningar som huvudvärk och synproblem, rekommenderas att reducera dosen till denna nivå.

Som med de flesta behandlingar är den lägsta dosen den nivå som bär med sig lägst risk för eventuella biverkningar.

Vissa patienter löper högre risk för biverkningar

Förstagångsanvändare är naturligt den grupp som löper störst risk att uppleva biverkningar. Vid fall av förstagångsanvändning kan därför en läkare komma att sätta in den lägsta dosen. Dock är det viktigt att komma ihåg att Viagra kan vara lämpligt att ta för patienter med viss sjukdomshistoria.

Därför är det mycket viktigt att du omedelbart slutar ta Viagra om kontaktar din läkare så snart du kan om du skulle uppleva några allvarliga biverkningar.

Effektivitetsgrad

Kliniska prövningar genomförs regelbundet med olika doser av sildenafil, alltså den aktiva ingrediensen i Viagra, och de har visat en ganska konsekvent effektivitetsgrad:

  1. Dosnivån på 25 mg rapporteras producera erektioner hållbara nog för samlag i 63 % av fallen
  2. Dosnivån på 50 mg rapporteras producera dito i 74 % av fallen
  3. Den högsta dosnivån på 100 mg rapporteras producera dito i 82 % av fallen
  4. Den lägsta dosen av Viagra är alltså inte på något vis drastiskt mindre effektiv än de högre dosnivåerna.

Vilken dosnivå ska jag ta?

Det beror egentligen på ditt individuella hälsotillstånd.

Om du bär på några som helst tillstånd som kan göra det potentiellt farligt för dig att använda Viagra så ska du inte använda läkemedlet. I dessa fall rekommenderas alltid att du talar med din läkare om en alternativ behandlingsform.

För dig som upplever erektionsproblem men aldrig använt ett potensmedel, samt inte har något inslag i din hälsobild som kan göra det farligt att ta Viagra, rekommenderas i regel den medelstarka dosen - alltså 50 mg.

Om du har tagit Viagra 50 mg tidigare och det visat sig producera mer än tillräckliga resultat, men orsakat milda biverkningar som huvudvärk, kan det rekommenderas att du reducerar din dos till 25 mg.

Mer information finns i vår jämförande guide mellan olika potenspiller. Vänd dig till din läkare eller till sjukvårdspersonal vid övriga frågor.

»Jämförelse mellan olika potensbehandlingar (tabletter)

Senast granskat:  18-11-2016