1 059,00 Kr

Förstagångsanvändare av Viagra kan ibland avskräckas av de olika doser som finns tillgängliga. Vanliga frågor vilken dosnivå som kommer vara stark nog, samt vilken eller vilka som är för svaga, samt om det finns en nivå som helt enkelt är för stark.

I de flesta fall av erektionsproblem är medeldosen av Viagra, alltså 50 mg, den som skrivs ut till att börja med. I dessa fall ska en läkare ha bedömt att personen är lämplig för denna dosnivå. Detta görs under en läkarkonsultation där eventuella sjukdomstillstånd som potentiellt skulle kunna orsaka biverkningar kartläggs.

Det är inte helt ovanligt att läkare skriver ut den lägsta dosen i syfte att minimera risken för eventuella biverkningar.

Den största fördelen med att använda den medelstarka dosen på 50 mg är att det kommer att vara möjligt att justera dosen åt bägge hållen, alltså både till en lägre eller till en högre nivå.

Vilken dosnivå ska jag ta?

  • Om nivån på 50 mg ger tillräckliga resultat finns det ingen anledning att höja styrkan, och behandlingen hålls på samma dosnivå.
  • Om dosnivån på 50 mg dock är otillräcklig i att lindra besvären kan läkare rekommendera att dosen höjs till 100 mg.
  • I de fall där nivån på 50 mg orsakar vissa mildare biverkningar som huvudvärk och synnedsättning kan styrkan sänkas till 25 mg.

I vissa fall kan Viagra orsaka priapism, som är en okontrollerbar och ofta smärtsam erektion som varar i mer än fyra timmar. Uppsök en läkare direkt om du skulle misstänka att du drabbats av priapism.

Effektivitetsgrad

Även fast det finns en högre styrka tillgänglig, har dosen på 50 mg en hög grad av effektivitet. Kliniska prover har visat att:

  1. Dosnivån på 50 mg har en effektivitetsgrad hos 74 % av de som undersökts
  2. I jämförelse med den lägre dosen på 25 mg, är det 11 % högre.
  3. Den högsta dosen har en effektivitetsgrad på 82 %

Därför, om du lider av erektionsproblem men i övrigt är fullt frisk, är den rekommenderade startdosen 50 mg. Men det är viktigt att du talar om för din läkare eller förskrivare ifall denna styrka inte är effektiv nog i att lindra din impotens, eller om den skulle orsaka några biverkningar. Justera aldrig dosen själv genom att ta två tabletter eller genom att dela på en tablett.

Senast granskat:  18-11-2016