Vad är Viagra och vad gör det?

Viagra är ett så kallat potensmedel för män, alltså ett läkemedel mot erektil dysfunktion (som även kallas för erektionsproblem, impotens, svårt att få stånd).

Vad består Viagra av?

Den aktiva ingrediensen i Viagra heter sildenafil. Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulose, kalciumfosfat (anhydrat), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), laktosmonohydrat, triacetin, indigokarmin aluminiumlack (E132).

Är Viagra ett receptbelagt läkemedel?

Ja. För att kunna köpa Viagra måste du ha undergått läkarkonsultation. Detta är så att en legitimerad läkare ska kunna bedöma huruvida Viagra är en lämplig, säker och ändamålsenlig behandling för dina erektionsproblem.

Hur snabbt börjar Viagra verka?

Det tar i regel mellan 30 och 60 minuter efter att patienten tagit tabletten för läkemedlet att ge effekt. Det är dock viktigt att komma ihåg att upphetsning krävs för läkemedlet att kunna ge effekt.

Viagra pris: vad kostar Viagra hos Treated.com?

Nedan följer våra priser på Viagra.

Hos Treated.com tillkommer inga extra kostnader utöver totalpriset. Läkarkonsultation, receptförskrivning eller receptförnyelse och hemleverans av ditt läkemedel nästa dag ingår allt i priset.

 25 mg50 mg100 mg
4 tabletter1111 kr 1151 kr 1301 kr
8 tabletter1891 kr1991 kr 2171 kr
12 tabletter2281 kr 2531 kr 2761 kr
16 tabletter2881 kr 3261 kr 3351 kr
20 tabletter3071 kr 3371 kr 3551 kr
24 tabletter3151 kr 3501 kr 3891 kr
28 tabletter3281 kr 4071 kr 4581 kr
32 tabletter4001 kr 4761 kr 5261 kr

Får jag en erektion direkt efter att jag tagit Viagra?

Nej. Det rekommenderas att du tar Viagra ungefär en timme innan samlag. För att kunna få en erektion styv nog för samlag krävs dessutom att du är sexuellt upphetsad.

Hur länge varar effekten av Viagra?

Efter att du tar Viagra börjar effekten normalt sett avta efter fyra timmar. Dock varierar detta mellan olika män. Du ska inte ta mer än en tablett per dygn.

Ska jag ta Viagra varje dag?

Nej. Ta inte Viagra oftare än en gång per dag. Du ska endast ta Viagra när du planerar på att delta i en sexuell aktivitet. Om du regelbundet önskar att ha samlag mer än två gånger per vecka kan en annan behandling passa dig bättre. Till exempel Tadalafil.

Kan kvinnor använda Viagra?

Nej. Viagra är endast för män. Ta inte Viagra om du är kvinna.

Vilket är bättre: Viagra eller Cialis?

Både Viagra och Cialis är till för att behandla impotens men de innehåller olika aktiva ingredienser, vilket innebär att de kan lämpa sig bättre för olika personer. Under konsultationen kommer din läkare hjälpa dig i att avgöra vilket val som lämpar sig bäst för dig.

Kan jag uppleva några biverkningar om jag tar Viagra?

Likt alla läkemedel kan Viagra orsaka vissa biverkningar, men alla användare behöver inte uppleva dem. Om du skulle uppleva några som helst tecken på en allergisk reaktion, eller om du skulle uppleva en ihållande, smärtsam erektion som varar i mer än fyra timmar (känt som priapism) ska du uppsöka läkare eller närmsta sjukhus.

I den bifogade bipacksedeln finns en komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Viagra.

Är Viagra säkert?

Viagra är, likt alla andra licenserade läkemedel, föremål för de rigorösa kliniska prövningar och säkerhetstester som krävs för att vara godkänt för försäljning i Sverige. En legitimerade läkare bedömer om behandlingen är säker och lämplig för just dig.

Är det säkert för mig att ta Viagra om jag inte har erektionsproblem?

Viagra ska inte användas av de män som inte upplever erektionsproblem. En vanlig, felaktig missuppfattning är att Viagra verkar som afrodisiakum, alltså att det bistår med sexlust. Så är inte fallet, utan Viagra förskrivs endast av en läkare ifall du har impotens.

Kommer Viagra interagera med mina andra läkemedel?

Viagra kan interagera med vissa läkemedel, särskilt de som används för att behandla hjärt- och kärlproblem. Därför är det mycket viktigt att du berättar för din läkare om du tar, har tagit, eller kan tänkas ta några som helst andra läkemedel - även receptfria sådana.

Kan jag dricka grapefruktjuice när jag använder Viagra?

Det rekommenderas att du avstår från att dricka grapefruktjuice när du använder Viagra. Detta då det finns ett kemiskt ämne i juicen som kan ändra mängden av den aktiva ingrediensen i blodet, vilket kan öka risken för biverkningar.

Ska jag köpa Kamagra istället för Viagra?

Nej. Kamagra är en olicenserad, och därmed olaglig, piratkopia av Viagra. Det är inte lagligt att varken köpa eller sälja Kamagra i Sverige eller resten av EU. Kamagra är ofta billigare än Viagra, men då det inte genomgått samma prövningar och tester kan det vara potentiellt livsfarligt för dig. Här kan du läsa mer om riskerna med Kamagra.

Finns Viagra som naturläkemedel?

Nej. Viagra är ett varumärkesskyddat läkemedel som endast kommer i tablettform. Det finns dock ett antal naturläkemedel som eventuellt kan hjälpa till i att höja potensen. Om du önskar att pröva någon av de behandlingsrutterna bör du dock alltid rådfråga din läkare först.

Finns det andra alternativ om Viagra inte fungerar tillfredsställande för mig?

Om Viagra inte hjälper dig tillräckligt bör du tala med din läkare. Din läkare kan då komma att justera din dosnivå, eller rekommendera ett annat läkemedel. Det finns andra läkemedel tillgängliga, som t.ex. MUSE (som heter Bondil i Sverige) och Caverject, som kan lämpa sig bättre för dig. Återigen, rådfråga din läkare först. Justera aldrig dosen själv.

Är det säkert att köpa Viagra online?

Ja. Du kan köpa Viagra online från registrerade onlineapotek, som Treated.com. Det är idag fullt lagligt att få ditt recept utskrivet av en legitimerad läkare i ett annat EES-land, och få ditt läkemedel skickat från ett registrerat apotek i ett annat EES-land.

Det är viktigt att komma ihåg att alla potensmedel är receptbelagda. Om du stöter på ett onlineapotek som säljer Viagra, eller andra läkemedel som höjer potensen, utan att du behöver ha ett recept eller ett e-recept är det ett olagligt nätapotek.

Vilka länder ingår i EES?

Senast granskat:  04-05-2021