Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Avodart

Dutasteride

Avodart är en behandling för män vid förstorad prostata, även känt som prostatahyperplasi. Läkemedlet tillverkas av GlaxoSmithKline.

Få recept utskrivet och förnyat för Avodart genom vår smidiga onlinetjänst. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare.

+1200 recensioner via Trustpilot
Avodart500 mcg

Denna tablett innehåller 0.5 mg dutasterid. Tas en gång dagligen enligt din förskrivares anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 22 september

Avodart är en behandling för män vid förstorad prostata, även känt som prostatahyperplasi. Läkemedlet tillverkas av GlaxoSmithKline.

Få recept utskrivet och förnyat för Avodart genom vår smidiga onlinetjänst. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare.

Översikt

Översikt

Avodart är en behandling vid förstorad prostata, även känt som godartad prostataförstoring eller benign prostatahyperplasi, BPH. Läkemedlet innehåller substansen dutasterid som verkar genom att störa omvandlingen av testosteron i kroppen. Avodart är en receptbelagd långtidsbehandling som kommer i form av mjuk kapsel och tillverkas av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline.

Benign prostatahyperplasi, BPH, vanligtvis känt som förstorad prostata, är ett tillstånd som oftast drabbar män i över 50 års ålder. Prostatan är en körtel som spelar en viktig roll i bildandet av sperma. Den ligger mellan penis och urinblåsan och utvecklar den vita vätska som fungerar som vehikel för spermier, tillverkad av testiklarna.

Hos vissa män kan denna lilla körtel bli förstorad senare i livet. Varför förstorad prostata uppstår är inte helt klarlagt men det antas vara kopplad till den ökade produktionen av dihydrotestosteron, som medelålders mäns erfar under medelåldern. De vanligaste symptomen är svårigheter att urinera, ökade urineringsbehov och i vissa sällsynta fall blod i urinen.

Förstorad prostata är i de allra flesta fall inte ett allvarligt tillstånd. Men det kommer att kräva behandling eftersom symptomen kan leda till komplikationer som kan orsaka svåra obehag. Exempel på dessa är njur- och urinvägsinfektioner eller stenar som bildas i urinblåsan, även känt som blåssten. Om förstorad prostata lämnad obehandlat kan en del av dessa sjukdomar leda till operation, eller att prostatan helt opereras bort, så kallad radikal prostatektomi.

Det rekommenderas att du talar med din läkare om du märker några problem i samband med urinering, då förstorad prostata i vissa fall kan kopplas till prostatacancer. Läkaren kommer att undersöka din prostatas storlek samt om det finns hårda knölar i vävnaden och ta urinprov för att utesluta andra sjukdomar som exempelvis urinvägsinfektion. Skulle du upptäcka blod i urinen är det särskilt viktigt att du omedelbart uppsöker sjukvård.

Då BPH, eller förstorad prostata, omvandlar testosteron till dihydrotestosteron syftar behandling i första hand till att minska denna hormonomvandling. Detta är vad dutasterid, den aktiva ingrediensen i Avodart, gör. Den utför denna funktion ge nom att hämma katalysatorn för denna omvandling, vilket är enzymet 5-alfa-reduktas. Dutasterid tillhör läkemedelsgruppen 5-alfa-reduktashämmare.

Det har aldrig varit såhär enkelt att få tillgång till receptbelagda läkemedel vid förstorad prostata. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket går på mindre än fem minuter. Svara noggrant på frågorna och lämna så mycket information du kan så att en av våra legitimerade läkare noggrant kan granska din sjukdomsbild. Bedöms behandlingen vara lämplig, säker och ändamålsenlig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter märks läkemedlet upp med ditt namn och vår kunniga apotekspersonal bifogar läkarens patientinformaion, paketerar läkemedlet och skickar det med expressändning. Alla våra godkända beställningar levereras redan nästa arbetdag, direkt till din ytterdörr.

 

Beställ nu
Senast granskat:  27-11-2019
Bruksanvisning

Bruksanvisning

För att få bästa möjliga resultat av denna behandling är det viktigt att du följer de instruktioner som utfärdats av din förskrivare, samt att du läst igenom och förstått den bifogade bipacksedeln. Detta minimerar även risken för eventuella biverkningar.

 1. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en kapsel dagligen.
 3. Svälj kapslarna hela tillsammans med vatten.
 4. För de flesta män kommer Avodart vara en långtidsbehandling. Vissa kommer märka en tidig förbättring av symptomen, medan det hos vissa kan ta sex månader innan läkemedlet får effekt.
 5. Ta inte mer än den mängd som ordinerats till dig.
 6. Om du glömt att ta Avodart ska du inte ta dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen. Ta nästa dos som vanligt.

Ovan lista är endast en summering över hur du använder Avodart. Detaljerade anvisningar återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel

Senast granskat:  27-11-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Avodart 500 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Om du skulle märka av några som helst tecken på en allergisk reaktion, som t.ex. hudutslag, nässelutslag eller svullnad i ögonlock, ansikte, läppar, armar eller ben, ska du kontakta din läkare eller uppsöka närmsta sjukhus omedelbart.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Impotens, ejakulationsproblem eller nedsatt libido (även känt som frigiditet eller hypoaktiv sexuell störning). Samtliga tre biverkningar kan även forstäta efter slutförd behandling. Även gynekomasti samt yrsel (särskilt i konjunktion med tamsulosin).

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Hjärtsvikt, håravfall (vanligtvis från kroppen) och ökad hårväxt.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar. Den bifogade bipacksedeln innehåller en komplett lista på eventuella biverkningar förknippade med Avodart.

Andra läkemedel och Avodart

Tala om för din läkare eller förskrivare om du tar några andra läkemedel eller behandlingar. Följande kan påverka funktionen av Avodart eller öka risken för biverkningar: verapamil eller diltiazem, ritonavir eller indinavir, itrakonazol eller ketokonazol, nefazodon eller alfa-blockerare.

Andra sjukdomar och Avodart

Patienter med viss sjukdomshistoria eller med vissa tillstånd kan inte använda Avodart, t.ex. de med en allergi mot soja eller jordnötter eller en allvarlig leversjukdom. Avodart kan även vara olämplig för dem med en historia av leversjukdom.

Varningar och försiktighet

Det bör också noteras att detta läkemedel inte är lämpligt för kvinnor, barn eller ungdomar. Innehållet i läckande kapslar får inte hanteras av dem som inte kan ta detta läkemedel då läkemedlet kan absorberas dermalt/kutant (genom huden).

Andvänd kondom vid samlag

Dutasterid, den aktiva ingrediensen i Avodart, kan återfinnas i sädesvätskan hos män som tar detta läkemedel. Om din partner är eller kan vara gravid är det mycket viktigt att du undviker att hon kommer i kontakt med din sädesvätska eftersom dutasterid kan påverka den normala utvecklingen hos manliga foster.

 

Senast granskat:  27-11-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Avodart 500 mcg

Vanliga frågor: Avodart

Vanliga frågor: Avodart

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Avodart?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan Avodart och alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Avodart?

Ja. Ditt omdöme och din koordination ska högst troligen inte påverkas av Avodart. Skulle du uppleva några besvärande biverkningar som du tror kan påverka din körförmåga ska du avstå från att köra och kontakta läkare så snart du kan.

Kan Avodart användas när jag är gravid?

Detta läkemedel är endast avsett för män och ska därmed inte tas av kvinnor.

Bör jag använda kondom vid samlag när jag använder Avodart?

Ja. Det rekommenderas att du använder kondom vid samlag. Detta då dutasterid, den aktiva substansen i Avodart, återfinns i sädesvätskan och kan påverka ett manligt fosters normala utveckling.

Hur ska Avodart förvaras?

Förvaras på en säker plats och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Avodart?

Avodart kapslar innehåller: dutasterid, mono- och diglycerider av oktansyra/dekansyra och butylhydroxitoluen (E321), gelatin, glycerol, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), triglycerider (medellångkedjiga) och lecitin (kan innehålla sojaolja).

Kan jag köpa Avodart receptfritt?

Nej. Avodart är ett receptbelagt läkemedel. Recept skrivs endast ut om Avodart anses vara en lämplig och säker behandling för dig.

Är Avodart rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms lämplig och säker för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter skickas läkemedlet från vårt apotek i Storbritannien och levereras direkt hem till din ytterdörr inom 24 timmar. På detta vis kan du inleda din behandling redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  27-11-2019
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1245 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här