Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Proscar

Finasteride

Proscar är en behandling vid BPH, även känt som förstorad prostata eller godartad prostataförstoring, som tillverkas av Merch Sharp and Dohme (MSD).

Få snabbt och smidigt recept utskrivet och förnyat för Proscar genom vår onlinetjänst. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare.

+1200 recensioner via Trustpilot
Proscar5 mg

Proscar tabletter innehåller 5 mg av den aktiva substansen finasterid. Tas en gång dagligen under en period som bestäms av din förskrivare.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 22 september

Proscar är en behandling vid BPH, även känt som förstorad prostata eller godartad prostataförstoring, som tillverkas av Merch Sharp and Dohme (MSD).

Få snabbt och smidigt recept utskrivet och förnyat för Proscar genom vår onlinetjänst. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare.

Översikt

Översikt

Proscar är en behandling vid godartad prostataförstoring, förkortat BPH, som kommer i form av filmdragerad tablett. Läkemedlet verkar genom att hämma funktionen av det enzym i kroppen som ovandlar testosteron till dihydrotestosteron - en process som orsakar prostatakörteln att växa. Proscar tillverkas av läkemedelsföretaget MSD.

Förstorad prostata, eller benign prostatahyperplasi, är ett tillstånd som drabbar män och som i regel inte är allvarligt. Prostatakörteln spelar en viktig roll i produktionen av sädesvätska hos män. Den producerar en tunnflytande vätska som vid sädesuttömningen blandas med sädescellerna, vilket i slutändan blir sperma. Prostatakörteln möjliggör för spermier att resa genom livmodern efter utlösning.

Det är vanligt att prostatan växer hos män som är över 50 år gamla. Förstoring av prostatan börjar i regel kring 40-50 årsåldern och drabbar ungefär hälften av alla män över 50 år och upp till 80 % av alla män över 80 år. Detta kan resultera i att urin svårare kan flöda genom kroppen vilket gör att personen upplever att det blir svårare att urinera. Utöver detta kan det även leda till ökad urineringsfrekvens eller obehag vid urinering, och i vissa mer sällsynta fall blod i urinen.

Närvaron av blod i urinen är något du bör söka vård för alldeles oavsett vad för andra eventuella symptom du upplever. Detta då det kan vara ett tecken på en allvarlig sjukdom. Men, skulle du uppleva problem i samband med urinering, särskilt ihållande sådana, ska du även uppsöka läkarvård.

Exakt varför prostatan blir förstorad och BPH uppstår vet man idag inte. Tillståndet drabbar i regel män som är över 50 år och tros vara länkat till hur kroppen hanterar testosteron; prostatan förstoras när omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron  ökas.

Behandlingar vid BPH syftar till att hämma denna ovan nämnda konvertering. Poscar, som innehåller den aktiva ingrediensen finasterid, hämmar denna omvandling genom att begränsa aktiviteten hos ett enzym som heter 5-alfa-reduktas. Detta enzym är ansvarig för denna omvandling, och behandlingar som hämmar dess funktion placeras i läkemedelsgruppen 5-alfa-reduktashämmare.

Det har aldrig varit såhär enkelt att få tillgång till receptbelagda läkemedel vid förstorad prostata. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket inte tar mer än fem minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Bedöms behandlingen vara lämplig, säker och ändamålsenlig skrivs ett elektroniskt recept ut och läkemedlet skickas därefter till direkt hem till dig inom ett dygn. Alla våra godkända beställningar skickas med spårbar expressleverans.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Det är viktigt att du använder Proscar i linje med din förskrivares anvisningar samt att du läst igenom och förstått de instruktioner som finns i den bifogade bipacksedeln. På detta sätt kan du maximera effekten av läkemedlet samtidigt som du minimerar risken för eventuella biverkningar.

 1. Använd alltid Proscar enligt din läkares anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är vanligen en tablett dagligen.
 3. Vänligen notera att det kan ta upp till sex månader innan symptomen förbättras, även fast du kan uppleva att läkemedlet får effekt redan innan det.
 4. Proscar är en långtidsbehandling.
 5. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 6. Om du glömt att ta Proscar ska du aldrig ta dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara nästa dos när det är dags.

Denna information är endast en summering över hur du ska använda Proscar. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder din behandling med detta läkemdel. Där hittar du detlajerade anvisningar.

Ladda ner bipacksedel

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Proscar 5 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Proscar orsaka vissa biverkningar. Dessa eventuella biverkningar står dock i rimlig proportion till den fördel som behandlingen ger, och alla användare behöver inte uppleva dem.

Skulle du uppleva några som helst tecken på en allergisk reaktion, såsom hudutslag, klåda eller nässelutslag, svullnad av läppar, tunga, svalg eller ansikte, är det mycket viktigt att du omedelbart uppsöker sjukvård.

Övriga biverkningar (okänd frekvens):

Erektionsproblem, nedsatt eller förändrad libido (minskad vilja till sex eller avsaknad av sexuell vilja), bröstömhet/bröstförstoring, hjärtklappning, nedsatt leverfunktion, testikelsmärta eller depression.

Tala omgående om för din läkare om du skulle uppleva förändringar i brösten såsom knutor, smärta, förstorade bröst eller förändring i bröstvårta.

Denna lista är endast en summering över de eventuella biverkningar som Proscar kan orsaka. I den bifogade bipacksedeln hittar du en komplett lista.

Andra läkemedel och Proscar

Tala alltid om för din läkare om vilka andra läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta - även receptfria sådana.

Andra sjukdomar och Proscar

Redogör alltid utförligt om din sjukdomsbild och sjukdomshistoria när du fyller i vårt medicinska frågeformulär online. Detta så att läkaren kan göra en så bra bedömning som möjligt om Proscar är en lämplig behandling för dig.

Varningar och försiktighet

Dessa tabletter är inte lämplig för dig som ska genomgå ett blodprov som kallas PSA, eftersom de kan snedriva resultatet.

Vänligen observera att detta läkemedel inte kan tas av kvinnor. Om din sexualpartner är eller kan tänkas bli gravid, ska du undvika att hon exponeras för din sädesvätska eftersom den kan innehålla läkemedlet. Detta kan skada fostret. Det är även viktigt att ingen annan hanterar tabletterna då finasterid kan absorberas genom huden.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Proscar 5 mg

Vanliga frågor: Proscar

Vanliga frågor: Proscar

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Proscar

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Proscar.

Kan jag köra bil när jag använder Proscar?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som skulle kunna påverka din koordination eller ditt omdöme. Om så är fallet, ska du avstå från att köra bil och kontakta din läkare.

Kan Proscar användas när jag är gravid?

Nej. Detta läkemedel ska inte användas av kvinnor.

Bör jag använda kondom vid samlag när jag använder Proscar?

Ja. Det rekommenderas att du använder kondom vid samlag då den aktiva ingrediensen kan närvara i sädesvätskan och skada din sexualpartner.

Hur ska Proscar förvaras?

Förvaras i originalförpackningen och utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Proscar?

Proscar tabletter innehåller: finasterid, dokusatnatrium, hydroxipropylcellulosa (E463), hypromellos (E464), indigokarmin aluminiumlack (E132), laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E572), mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat typ A, talk, titandioxid (E171) och gul järnoxid (E172).

Kan jag köpa Proscar receptfritt?

Du behöver ha ett recept för att kunna köpa detta läkemedel, då det är en receptbelagd behandling. Ett recept kan skrivas ut till dig av en av våra läkare om behandlingen bedöms lämplig för dig.

Är Proscar rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Bedöms behandlingen lämplig och ändamålsenlig för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter märks läkemedlet upp med ditt namn och dina uppgifter, paketeras och skickas från vårt apotek i Storbritannien med leverans direkt hem till dig inom 24 timmar. På detta vis kan du inleda din behandling redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1245 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här