Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Lansoprazol

Lansoprazole

Lansoprazol är en behandling vid halsbränna och sura uppstötningar som kommer i form av hård ogenomskinlig vit kapsel. Läkemedlet är den generiska versionen av Zoton och tillverkas av Actavis.

Hos Treated.com är det lätt att få medicinen du behöver levererad hem. Fyll helt enkelt i vårt medicinska frågeformulär så kommer en av våra legitimerade läkare granska ditt ärende. Vid godkännande skickas läkemedlet direkt hem till dig inom 24 timmar.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Lansoprazole15 mg

Denna dos innehåller 15 mg lansoprazol och sätts in som startdos för fall av halsbränna. Tas enligt läkares anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Lansoprazole30 mg

Den högre dosen på 30 mg skrivs ut i de fall där den lägre dosen varit otillräcklig i att lindra symptom. Tas enligt din läkares anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 30 september

Lansoprazol är en behandling vid halsbränna och sura uppstötningar som kommer i form av hård ogenomskinlig vit kapsel. Läkemedlet är den generiska versionen av Zoton och tillverkas av Actavis.

Hos Treated.com är det lätt att få medicinen du behöver levererad hem. Fyll helt enkelt i vårt medicinska frågeformulär så kommer en av våra legitimerade läkare granska ditt ärende. Vid godkännande skickas läkemedlet direkt hem till dig inom 24 timmar.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Översikt

Lansoprazol är ett läkemedel för behandling vid halsbränna och andra matsmältningsproblem som sura uppstötningar, sår och inflammerad matstrupe. Läkemedlet kommer i form av hård ogenomskinlig vit kapsel och finns tillgänglig i två doser. Styrkan kommer att avgöras baserat på vilket tillstånd som behandlas, samt allvarsgraden av tillståndet. Lansoprazol är ett generiskt läkemedel (den varumärkesskyddade versionen heter Zoton) och tillverkas av Actavis.

Halsbränna är resultatet av att magsaft når matstrupen och ibland munhålan. Detta fenomen heter gastroesofageal refluxsjukdom, förkortat GERD, men är mer känt som sura uppstötningar. I tillägg till halsbränna kan GERD även orsaka en obehaglig smak i munnen och smärta eller svårigheter i samband med sväljning. Andra vanliga symptom är smärta i maggropen och halsgropen, hosta på natten, slem i luftrör och hals, astmaliknande symptom, långvarig heshet och skador i munnen, på slemhinnor och på tänder.

De bakomliggande orsakerna till halsbränna och sura uppstötningar är till stor del okända även om mycket är känt om de mekanismer som orsakar symptomen. Halsbränna är dock vanligare hos gravida, överviktiga och hos de som regelbundet äter fet mat. Halsbränna uppstår när esofagussfinktern, som ska hålla matstrupen stängd, inte fungerar korrekt.

När en person äter fungerar esofagussfinktern, som är belägen precis under struphuvudet, som en slags sluss. Esofagussfinktern är en ringmuskel som öppnas när sväljningsreflexen är aktiverad, alltså när mat kommer ner i svalget, och stängs efteråt.

När det emellertid är ökat tryck i magen (vilket kan vara resultatet av att vara övermätt eller överviktig) åtstramas inte dessa muskler tillräckligt för att stoppa magsyra från att tränga sig upp tillbaka i luftstrupen, vilket esofagussfinktern är utformad för att förhindra. Detta, i sin tur, resulterar i de bröstsmärtor och bränningar som kännetecknar halsbränna.

Symptomen vid halsbränna är i regel milda och övergående. Vid fall av ihärdig och besvärlig halsbränna som orsakar bekymmer bör dock sjukvård uppsökas. Läkare kan komma att rekommendera viktnedgång och undvikande av fet mat, kaffe, alkohol och nikotin. I de fall då dessa åtgärder inte heller hjälper kan ett receptbelagt läkemedel skrivas ut.

Lansoprazol är en receptbelagd behandling som tillhör läkemedelsgruppen protonpumpshämmare. Protonpumparna är belägna i slemhinnan i magen och är ansvariga för magsyreproduktionen. Lansoprazol verkar genom att hämma effekten av dessa protonpumpar i magsäcken och på så vis minska magsyremängden. Detta drar ner mängden magsyra, vilket hjälper till med att lindra halsbränna och andra besvärliga symptom förknippade med GERD.

Det har aldrig varit såhär enkelt att kunna lindra alla de besvärande symptom som halsbränna kan orsaka.

För att kunna köpa Lansoprazol online hos Treated.com behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online. Formuläret innehåller bland annat frågor om din allmänhälsa, din sjukdomshistoria och eventuella andra läkemedel du för närvarande tar. Därefter kommer din beställning att granskas av en av våra legitimerade läkare.

Ifall din beställning godkänns förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept) följt av att vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU skickar läkemedlet med leverans redan nästföljande dag.

Beställ nu
Senast granskat:  12-03-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Lansoprazol enligt din läkares anvisningar, då detta kommer hjälpa dig i att maximera effekten av läkemedlet. Ta dig även tiden att noggrant läsa igenom den bifogade bipacksedeln. Detta kommer hjälpa dig i att minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Använd Lansoprazol enligt din förskrivares instruktioner.
 2. Vid halsbränna är rekommenderad dos en tablett om dagen i upp till fyra veckor.
 3. Om Lansoprazol används för att behandla peptiska sår eller vid samtidig användning av antibiotikum kan dosen och behandlingstiden vara annan.
 4. Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Läkemedlet ger bättre effekt när det tas åtminstone 30 minuter innan måltid.
 5. Ta Lansoprazol vid samma tidpunkt varje dag. Du kan få bästa resultat av läkemedlet om du tar det genast på morgonen. Om du tar Lansoprazol två gånger om dagen ska du försöka ta en kapsel på morgonen och en på kvällen.
 6. Överskrid aldrig mängden som ordinerats av din läkare.
 7. Om du glömt att ta Lansoprazole ska du bara ta kapseln så snart du kommer ihåg, såvida det inte är tid att ta nästa dos. Om detta är fallet ska du bara hoppa över den missade dosen. Fortsätt sedan behandlingen som schemalagt.
 8. Ta aldrig dubbel dos för att komspensera för glömd dos.

Instruktionerna ovan är endast en sammanfattande guide på hur du använder Lansoprazol. Läs alltid igenom bipacksedeln före användning, där du finner detaljerade anvisningar.

Lansoprazol bipacksedel hos FASS

Senast granskat:  12-03-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Lansoprazole 15 mg

Lansoprazole 30 mg

Biverkningar

Biverkningar

Tala omedelbart om för läkare eller uppsök närmsta sjukhus om du skulle uppleva någon biverkning som gör dig bekymrad. Uppsök omedelbart sjukvård om du märker av några som helst tecken på en allergisk reaktion, som exempelvis angioödem. Mer information om tecken på allergisk reaktion hittar du i bipacksedeln.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, yrsel, diarré, gasbildning, magsmärtor, illamående eller kräkningar, muntorrhet, förstoppning, hudutslag, klåda, förändrad leverfunktion eller trötthet.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Depression, smärta i leder eller muskler, vätskeretention, förändringar i antalet blodkroppar eller fraktur i höft, handled eller ryggrad.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Feber, rastlöshet, förvirring, hallucinationer, sömnsvårigheter, synproblem, yrsel, smakförändringar, aptitlöshet, glossit, hudreaktioner som t.ex. bränningar under huden eller blåmärken, svettningar, ljuskänslighet, håravfall, anemi, njurproblem, pankreatit, hepatit, förstorade bröst hos män, impotens eller candidiasis.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar förknippade med Lansoprazol. Se den bifogade bipacksedeln för komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med detta läkemedel.

Andra läkemedel och Lansoprazol

Tala för läkare om du tar några andra läkemedel, även receptfria. Lansoprazol kan interagera med följande: läkemedel mot infektioner som t.ex. ketokonazol, itrakonazol eller rifampicin, digoxin, teofyllin, takrolimus, fluvoxamin, antacida, sukralfat, eller läkemedel innehållandes johannesört.

Andra sjukdomar och Lansoprazol

Redogör alltid för din sjukdomshistoria när du fyller i vårt medicinska frågeformulär. Lansoprazol kan vara olämplig att använda om du är intolerant mot vissa sockerarter eller tar något som helst läkemedel som innehåller atazanavir. Rådfråga alltid läkare om du är osäker.

Senast granskat:  12-03-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Lansoprazole 15 mg

Lansoprazole 30 mg

Vanliga frågor: Lansoprazol

Vanliga frågor: Lansoprazol

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Lansoprazol?

Ja, men det rekommenderas alltid att ditt alkoholintag är måttligt. Överdrivet alkoholintag kan försämra funktionen av Lansoprazol.

Kan jag köra bil i kombination med Lansoprazol?

Ja, under förutsättning att du inte upplever någon biverkning som kan äventyra eller försämra din körförmåga eller ditt omdöme. Om så är fallet ska du avstå från att köra och kontakta läkare.

Kan Lansoprazol användas när jag är gravid?

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Lansoprazol om du är gravid, tror att du är gravid eller ammar. Din läkare kan komma att föreslå en alternativ behandlingsform.

Hur ska Lansoprazol förvaras?

Förvaras i en säker och rumstempererad miljö.

Kan jag vara allergisk mot Lansoprazol?

Lansoprazol innehåller: lansoprazol, sockersfärer (sackaros och majsstärkelse), natriumlaurilsulfat, meglumin, mannitol (E421), hypromellos, makrogol, talk, polysorbat 80, titandioxid (E171), metakrylsyra-etylakrylat-copolymer, sampolymer (1:1), dispersion 30%, gelatin, och kinolingult (E104). Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Lansoprazol receptfritt?

Nej. Lansoprazol är en receptbelagd behandling vilket innebär att du måste ha undergått läkarkonsultation samt fått ett recept utskrivet för att kunna köpa produkten. Detta så att en läkare verkligen ska kunna säkerhetsställa att Lansoprazol är en ändamålsenlig behandling för dina symptom. Hos oss på Treated.com erbjuder vi gratis läkarkonsultation, och om en av våra legitimerade läkare bedömer att Lansoprazol är en lämplig behandling för dig skrivs ett elektroniskt recept ut.

Är Lansoprazol rätt behandling för mig?

För att ta reda på om Lansoprazol är en lämplig behandling för dig behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept).

Efter att din beställning har godkänts märks ditt läkemedel upp med din patientinformation och skickas direkt från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU. Godkända beställningar levereras nästföljande dag.

Senast granskat:  12-03-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1251 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här