Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Nexium enterogranulat

Esomeprazole Magnesium Trihydrate

Nexium är en varumärkesskyddad behandling avsedd för att lindra halsbränna och andra tillstånd relaterade till gastroesofageal refluxsjukdom. Nexium kommer i form av enterogranulat (i dospåse) och tillverkas av AstraZeneca.

Det har aldrig varit såhär enkelt och tryggt att få tillgång till en receptbelagd behandling online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. Godkända beställningar skickas redan nästföljande arbetsdag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Nexium Granules

En dospåse Nexium enterogranulat innehåller 10 mg av den aktiva ingrediensen esomeprazol. Tas enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Nexium20 mg

Denna dos innehåller 20 mg esomeprazol. Innehåller granulatkorn som förhindrar att läkemedlet bryts ner av magsyra. Krossa därför inte tabletterna. Sväljes hela tillsammans med vatten enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Nexium40 mg

Dessa tabletter innehåller 40 mg esomeprazol, som är den aktiva ingrediensen. Ta dessa enligt din läkares anvisningar och krossa inte tabletterna.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 9 december

Nexium är en varumärkesskyddad behandling avsedd för att lindra halsbränna och andra tillstånd relaterade till gastroesofageal refluxsjukdom. Nexium kommer i form av enterogranulat (i dospåse) och tillverkas av AstraZeneca.

Det har aldrig varit såhär enkelt och tryggt att få tillgång till en receptbelagd behandling online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. Godkända beställningar skickas redan nästföljande arbetsdag.

Översikt

Översikt

Nexium granulat är ett syrahämmande medel (även kallat protonpumphämmare) som innehåller den aktiva substansen esomeprazol. Denna substans minskar nivåerna av syra som alstras i magen, vilket i sin tur underlättar symptomen av gastroesofageal refluxsjukdomar som halsbränna och sura uppstötningar. Innehållet från dospåsarna löses upp i vatten och sväljs. Nexium är ett receptbelagt, varumärkesskyddat läkemedel som tillverkas av AstraZeneca.

Vad är GERD (halsbränna och sura uppstötningar)?

Halsbränna är ett av de mest upplevda symptomen av gastroesofageal refluxsjukdom (förkortat GERD). Det kännetecknas av en obehaglig känsla i bröstet, som orsakas av att naturliga syror i magen reser emot matsmältningsflödet, det vill säga upp i matstrupen. Syran kan också nå upp till halsen och orsaka en brännande, sur känsla, mer känd som sura uppstötningar.

GERD inträffar när den övre magmunnens ringmuskel inte håller tätt, och därmed tillåter syra att transporteras från magsäcken uppåt. Det finns ett antal omständigheter som kan göra att GERD inträffar, såsom rökning, äta för mycket fett eller dricka mycket alkohol eller kaffe. Även övervikt kan orsaka symptom, såväl som stress, graviditet eller en familjehistoria av tillståndet.

Förebyggande åtgärder och behandling

Det går emellertid att införa vissa livsstilsförändringar som kan minska svårighetsgraden av tillståndet och symptomen, genom t.ex:

 1. Hälsosammare kost
 2. Regelbunden motion
 3. Höja huvudändan av sängen
 4. Sluta röka
 5. Skära ner på alkoholkonsumtionen

Men i de fall där symptomen kvarstår och receptfria läkemedel inte har hjälpt kan en receptbelagd behandling rekommenderas.Den verksamma ingrediensen i Nexium enterogranulat heter esomeprazol och tillhör en kategori läkemedel som kallas protonpumpshämmare. Kroppens protonpumpar är positionerade i slemhinnan i magen och det är dessa som producerar magsyra. Esomeprazol minskar mängden syra som alstras vilket sedermera hindrar magsyran från att träda in i matstrupen.

Nexium enterogranulat kan också användas för att behandla andra tillstånd relaterade till magsyreproduktion, inklusive förebyggande och behandling av sår i de som tar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) på lång sikt. Och även sår i mag-tarmkanalen som orsakats av bakterien Helicabacter pylori.

Hos Treated.com är det alltid enkelt och smidigt att både få och förnya dina recept för behandlingar vid halsbränna. Du begär ditt recept på Nexium genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer ditt ärende att granskas av en av våra legitimerade läkare, och om behandlingen bedöms säker och lämplig skrivs ett e-recept ut.

Beställ nu
Senast granskat:  28-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se alltid till att du har läst igenom och förstått informationen i den bifogade bipacksedeln när du tar Nexium. Följ även alltid din förskrivares instruktioner när du tar denna behandling. Detta maximerar effekten av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta alltid Nexium exakt enligt din förskrivares instruktioner.
 2. Vilken dos du ordineras bestäms av din läkare och kommer bero på ditt tillstånd och svårighetsgraden av dina symptom. Varje dospåse innehåller 10 mg esomeprazol.
 3. Töm innehållet från en dospåse i ett glas vatten. Använd inte kolsyrat vatten.
 4. Använd 15 ml vatten (tre teskedar) per dospåse. Två påsar kräver alltså 30 ml vatten, och så vidare.
 5. Rör om granulatet och låt blandningen stå ett par minuter tills den har tjocknat.
 6. Låt inte blandningen stå längre än en halvtimme. Tugga eller krossa inte granulatkornen.
 7. Rör om igen en sista gång och drick sedan upp blandningen.
 8. Om du glömt att ta din dos av Nexium kan du ta den så snart som du kommer ihåg, så länge det inte är dags för din nästa dos. Om du har missat en dos och det är dags för din nästa dos ska du bara hoppa över den glömda dosen. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
 9. Om du har tagit för stor mängd Nexium ska du omedelbart kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen för bedömning av risken.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du tar Nexium. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln (som du även kan ladda ner nedan) innan du inleder din behandling. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nexium bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Nexium från FASS

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Nexium Granules

Nexium 20 mg

Nexium 40 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Nexium enterogranulat orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa. Sluta omedelbart att ta Nexium och kontakta snarast en läkare om du får en anafylaktisk reaktion (allvarlig allergisk reaktion) av detta läkemedel. Vanliga symptom är ansiktssvullnad, svårigheter att svälja eller andas, väsande andning eller svimning.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Kräkningar eller illamående, flatulens, magont, förstoppning, diarré eller huvudvärk.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Dåsighet eller sömnlöshet, förändringar i leverfunktion, muntorrhet, yrsel eller svindel, nässelfeber, parestesi (stickningar) eller svullnad fötter eller vrister. Det finns också en risk för höft-, midje- eller kotfrakturer om behandlingen används över en längre tidsperiod.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Blodsjukdomar, synstörningar, trast, håravfall, gulsot, hepatit, smärtor i leder och muskler, ångest eller depression, svettningar, smakförändringar eller andnöd.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Hallucinationer, känslor av ilska eller fientlighet, förändringar i blodvärde, akuta njur- eller levertillstånd, blåsbildning och fjällning av huden eller allvarliga hudutslag.

Ovan lista är endast en summering över hur du använder Nexium enterogranulat. Detaljerade anvisningar hittar du i den bifogade bipacksedeln, som du alltid bör läsa igenom innan du inleder din behandling.

Andra läkemedel och Nexium enterogranulat

Se till att lämna så mycket information som möjligt till våra läkare om eventuella andra läkemedel du tar. Nexium enterogranulat ska inte tas samtidigt med nelfinavir, som är en behandling vid HIV-infektion.

Din förskrivare behöver även veta om du tar något av följande, då de kan komma att förskriva Nexium enterogranulat med särskild försiktighet: atazanavir (antiretroviralt läkemedel mot HIV), diazepam, digoxin, fenytoin, clopidogrel, takrolimus, imipramin, citalopram eller klomipramin, erlotinib eller metotrexat (som båda används för att behandla cancer), läkemedel mot svamp som itrakonazol, ketokonazol eller vorikonazol, cisaprid, cilostazol, blodförtunnande medel som warfarin eller kumarin eller naturliga produkter som innehåller extrakt från johannesört.

Andra sjukdomar och Nexium enterogranulat

Använd inte Nexium enterogranulat om du är allergisk mot någon av ingredienserna i läkemedlet eller om du fått en allergisk reaktion av andra protonpumpshämmare som pantoprazol eller lansoprazol. Tala även om för din läkare om du har en njur- eller leversjukdom eller tidigare haft en hudåkomma kopplad till detta läkemedel eller liknande läkemedel som hämmar produktionen av magsyra.

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Nexium Granules

Nexium 20 mg

Nexium 40 mg

Vanliga frågor: Nexium enterogranulat

Vanliga frågor: Nexium enterogranulat

Kan jag dricka alkohol när jag tar Nexium enterogranulat?

Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Nexium enterogranulat, men det är viktigt att komma ihåg att alkoholkonsumtion kan förvärra dina symptom.

Kan jag köra bil när jag använder Nexium enterogranulat?

Det tros inte att Nexium kan påverka din körförmåga. Men om du skulle uppleva biverkningar som kan försämra din körförmåga, såsom dåsighet eller yrsel, är det viktigt att du avstår från att köra bil.

Kan Nexium enterogranulat användas när jag är gravid?

Tala med din läkare innan du tar detta läkemedel om du är gravid eller försöker bli gravid. Det rekommenderas inte att du tar Nexium enterogranulat under amning eftersom det inte är fullt klarlagt huruvida läkemedlet kan överföras till bröstmjölken.

Hur ska Nexium enterogranulat förvaras?

Förvara detta läkemedel vid rumstemperatur och använd aldrig läkemedlet efter dess utgångsdatum. Utgångsdatumet finns tryckt på förpackningen och varje dospåse. Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga läkare eller apotekspersonal om hur du kastar läkemedlet på ett miljövänligt sätt.

Kan jag vara allergisk mot Nexium enterogranulat?

Nexium enterogranulat innehåller: esomeprazol, glycerolmonostearat 40-55, magnesiumstearat, hydroxipropylcellulosa, metakrylsyra - etylakrylat-sampolymer (1: 1) 30% dispersion, hypromellos, sockersfärer, talk, polysorbat 80, trietylcitrat, vattenfri citronsyra, hydroxipropyl cellulosa, gul järnoxid, krospovidon, glukos, och xantangummi.

Kan jag köpa Nexium enterogranulat receptfritt?

Nej. Nexium är en receptbelagd behandling och för att kunna köpa läkemedlet behöver du ha fått ett recept utskrivet av en legitimerad läkare. En av våra läkare kan skriva ut ett recept åt dig ifall behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig.

Är Nexium enterogranulat rätt behandling för mig?

Du kan begära ditt recept genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär och därmed ta reda på huruvida Nexium är rätt behandling för dig. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende noga och, om läkemedlet bedöms säkert och lämpligt, skriva ut ett e-recept åt dig. Alla godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

Senast granskat:  28-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1293 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här