Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Omeprazol

Omeprazol

Omeprazol, är en generisk version av den varumärkta behandlingen Losec, och förskrivs för att lindra halsbränna och andra symptom relaterade till magsaftsreflux.

Köp Omeprazol online och få den behandling du behöver levererad till din dörr med bara några klick. Fyll i läkarens undersökningsformulär för att beställa detta läkemedel. Om din beställning godkänns skickas din behandling med spårad expressleverans till din valda adress.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Omeprazol10mg

10mg av omeprazole, startdos. 1 tablett om dagen tas i 4-8 veckor.

+ Gratis expressfrakt
Omeprazol20mg

20mg av omeprazole. 1 tablett om dagen tas i 4-8 veckor av patienter med halsbränna och skador på matstrupen.

+ Gratis expressfrakt
Omeprazol kapsel10mg

10mg omeprazole, startdos. 1 kapsel om dagen tas i 4-8 veckor.

+ Gratis expressfrakt
Omeprazol kapsel20mg

20mg av omeprazole. 1 kapsel om dagen tas i 4-8 veckor av patienter med halsbränna och skador på matstrupen.

+ Gratis expressfrakt
Omeprazol40mg

40mg omeprazole. För patienter som inte känt av någon lindring från svagare doser. 1 tablett om dagen tas i upp till 8 veckor.

+ Gratis expressfrakt
Omeprazol kapsel40mg

40mg omeprazole. För patienter som inte känt av någon lindring från svagare doser. 1 kapsel om dagen tas i upp till 8 veckor.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 9 december

Omeprazol, är en generisk version av den varumärkta behandlingen Losec, och förskrivs för att lindra halsbränna och andra symptom relaterade till magsaftsreflux.

Köp Omeprazol online och få den behandling du behöver levererad till din dörr med bara några klick. Fyll i läkarens undersökningsformulär för att beställa detta läkemedel. Om din beställning godkänns skickas din behandling med spårad expressleverans till din valda adress.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Översikt - Omeprazol

Omeprazol, känt som Omeprazole på engelska, är ett läkemedel avsett för behandling av halsbränna, även kallat magsaftsreflux. Omeprazol är ett generiskt alternativ till varumärkta läkemedel såsom Losec, och verkar genom att minska mängden magsaft i magsäcken, vilket även gör detta läkemedel lämpligt för lindring av andra symptom relaterade till gastroesofageal refluxsjukdom, däribland obehaglig smak i munnen och svårigheter att svälja.

 1. Smidig kapsel
 2. Tillhandahålls i flera olika styrkor
 3. Ger effektiv lindring

Den aktiva ingrediensen i Omeprazol verkar genom att begränsa aktiviteten hos protonpumparna i magsäcken som ansvarar för tillverkningen och frisättningen av magsaft. Genom att begränsa mängden magsaft kan symptomen lindras.

Omeprazol kan även förskrivas för att behandla såg i mage och tarmar, samt de sår som kan orsakas av bakteriella infektioner i samband med antibiotikaintag.

Köp Omeprazol online hos Treated.com

Att beställa din behandling från vårt apotek är både säkert och smidigt. Alla beställningar granskas av en legitimerad läkare, för att sedan kontrolleras av en av våra potekare innan läkemedlet skickas ut för leverans. Vår hemsida bär även den EU-gemensamma symbolen för laglig läkemedelshandel. Alla godkända beställningar skickas med expressleverans och levereras till din dörr redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  28-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Innan användning är det viktigt att förstår läkarens anvisningar och läser läkemedlets bipacksedeln noggrant. Detta gör att du får bästa möjliga effekt, samt minskar risken för biverkningar.

 1. Ta kapslarna enligt anvisningarna.
 2. En vanlig startdos kan innebära en kapsel á 10mg en gång per dag i de fall där din matstrupe inte har tagit skada.
 3. Om din matstrupe har skadats kan dosen ökas till 20mg, och i vissa fall 40mg.
 4. En standardkur vid behandling av halsbränna och magsaftsreflux kan innebära fyra till åtta veckors medicinering.
 5. Kapslarna ska sväljas hela med vatten och bör tas vid samma tidpunkt varje dag.
 6. Överskrid aldrig läkarens rekommenderade intag.
 7. Om du glömmer att ta en kapsel ska du försöka ta den missade tabletten så snart som möjligt. Om du inte kommer ihåg förrän nära inpå nästa kapsel bör du hoppa över den missade kapseln och istället ta nästa som planerat.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln (Engelska)

Ladda ner bipacksedeln för Omeprazole Kapslar (Engelska)

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Omeprazol 10mg

Omeprazol 20mg

Omeprazol 40mg

Omeprazol kapsel 10mg

Omeprazol kapsel 20mg

Omeprazol kapsel 40mg

Biverkningar

Biverkningar

Det är viktigt att du meddelar din läkare om du upplever några biverkningar. Du bör även söka läkarvård omedelbart om du upplever några allvarliga symptom, såsom tecken på en allergisk reaktion, hudförändringar eller hepatit (inflammation i levern). Du hittar mer information om biverkningar i läkemedlets bipacksedel.

Vanliga biverkningar (förekommer hos  färre än 1 av 10 användare):

Huvudvärk, magvärk, förstoppning, flatulens, illamående, kräkningar, diarré.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 användare):

Svullna anklar eller fötter, sömnsvårigheter, stickningar, yrsel, dåsighet, förändrade levervärden, utslag, nässelutslag, klåda, svaghet, frakturer i höft, handled och ryggrad.   

Ovanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Förändrad blodbild så som reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar, allergiska reaktioner, låga nivåer av natrium i blodet, humörsvängningar, synproblem, plötslig väsande andning eller andnöd, muntorrhet, svampinfektion, leverproblem, håravfall, hudutslag vid solning, ledsmärtor eller muskelsmärta, ökad svettning, svåra njurproblem.  

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. Du hittar mer information i läkemedlets bipacksedel.

Använda Omeprazole med andra läkemedel

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Omeprazole.

Ta inte Omeprazole om du samtidigt använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion). Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel: Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner), digoxin (används vid behandling av hjärtproblem), diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi), fenytoin (används vid epilepsi), läkemedel som används för blodförtunning, till exempel warfarin eller andra vitamin Kblockerare, rifampicin (används vid behandling av tuberkulos), atazanavir (används mot HIV-infektion), takrolimus (vid organtransplantation), johannesört (Hypericum perforatum) (används för behandling av mild nedstämdhet), cilostazol (används vid behandling av ”fönstertittarsjuka”), sakvinavir (används mot HIV-infektion), clopidogrel (används för att förhindra blodproppar (tromboser), erlonitinib (används vid behandling av cancer), metotrexat (används vid behandling av cancer)-om du tar stora doser av metotrexat kan din läkare tillfälligt stoppa din behandling med Omeprazole.

Omeprazole och andra sjukdomar

Omeprazole rekommenderas generellt inte om du tidigare upplevt en allergisk reaktion i samband med protonpumpshämmare.

Vår läkare behöver även veta om du har eller har haft; oregelbundna viktförändringar, magsmärtor eller matsmältningsbesvär, blodiga kräkningar eller avföring, intolerans mot socker eller laktos, osteoporos, ihållande diarré, allvarliga leverproblem.

Senast granskat:  28-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Omeprazol 10mg

Omeprazol 20mg

Omeprazol 40mg

Omeprazol kapsel 10mg

Omeprazol kapsel 20mg

Omeprazol kapsel 40mg

Vanliga frågor: Omeprazol

Vanliga frågor: Omeprazol

Kan jag dricka alkohol i kombination med Omeprazol?

Du rekommenderas inte att dricka alkohol i kombination med Omeprazole då alkohol kan försvåra symptomen av halsbränna.

Kan jag köra bil när jag använder Omeprazol?

Ja, Omeprazole påverkar inte din körförmåga.

Kan jag använda Omeprazol när jag är gravid?

Om du är gravid eller ammar så kan lämpligheten av Omeprazole påverkas. Meddela därför läkaren genom vårt undersökningsformulär om du är gravid eller ammar så att vår läkare kan göra en korrekt bedömning.

Hur ska Omeprazol förvaras?

Omeprazole ska förvaras säkert, utom räckhåll för barn och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Omeprazol?

Använd inte Omeprazole om du är allergisk mot något av följande ämnen;

Kapslarna innehåller; omeprazol, sockersfärer (sackaros, majsstärkelse), hypromellos, natriumhydroxid, metakrylsyra-etylakrylat-sampolymer (1: 1) dispersion 30% (metakrylsyra-etylakrylat (1: 1), natriumlaurylsulfat, polysorbat 80), talk, titandioxid (E171), makrogol 6000, polysorbat 80, röd järnoxid (E172), gelatin, natriumlaurylsulfat, svart järnoxid, paraorange (E110), briljantblått (E133), alluraröd (E129), shellack, koncentrerad ammoniaklösning och kaliumhydroxid.

Tabletterna innehåller; omeprazol, laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat, natriumstearylfumarat, natriumstearat, hypromellosacetatsuccinat, brunaktig rosa färg [innehåller propylenglykol titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), hypromellos och gul järnoxid (E172)], talk, trietylcitrat, monoetanolamin, natriumlaurilsulfat och spår av karnaubavax.

Kan jag köpa Omeprazol receptfritt?

Nej, Omeprazole är ett receptbelagt läkemedel. För att beställa och begära ett recept behöver du först fylla i läkarens undersökningsformulär.

Är Omeprazol rätt behandling för mig?

Det avgörs av vår läkare. Ett recept förskrivs endast i de fall där vår läkare anser att det är lämpligt och ändamålsenligt för just dina symptom, bakgrund och sjukdomshistoria. Om ett recept förskrivs skickas det elektroniskt till vårt apotek. Därifrån går din behandling med expressleverans och levereras till din dörr redan nästa arbetsdag om din beställning godkänns innan kl.17.

[Brand]

Senast granskat:  28-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1293 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här