Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Pantoprazol

Pantoprazole

Pantoprazol är en selektiv protonpumpshämmare som används för att behandla halsbränna, ett tillstånd som induceras av aktiviteten av magsyra. Pantoprazol tillverkas av läkemedelsföretaget Actavis.

Det har aldrig varit såhär enkelt att få eller förnya dina recept för Pantoprazol online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. Godkända beställningar levereras alltid nästkommande arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Pantoprazole40 mg

40 mg är den högre dosen av Pantoprazol och innehåller 40 mg av den aktiva substansen med samma namn. Tas enligt din läkares anvisningar, vilket även här vanligtvis är en tablett dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Pantoprazole20 mg

Dessa tabletter innehåller 20 mg av den aktiva substansen pantoprazol. Tas enligt läkarens instruktioner, vilket vanligtvis är en tablett dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Pantoprazol är en selektiv protonpumpshämmare som används för att behandla halsbränna, ett tillstånd som induceras av aktiviteten av magsyra. Pantoprazol tillverkas av läkemedelsföretaget Actavis.

Det har aldrig varit såhär enkelt att få eller förnya dina recept för Pantoprazol online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. Godkända beställningar levereras alltid nästkommande arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Översikt

Pantoprazol är ett läkemedel som används vid behandling av symptom relaterade till gastro-esofageal refluxsjukdom, även kallat GERD, inklusive sure uppstötningar, halsbränna och obehag i samband med att en person sväljer. Pantoprazol kan även användas som en långsiktig medicinering vid refluxesofagit och som förebyggande åtgärd vid magsår för personer som tar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Pantoprazol är ett receptbelagt läkemedel som tillverkas av företaget Actavis och går att beställa från vårt onlineapotek på Treated.com.

 1. Effektiv, selektiv protonpumpshämmare
 2. Minskar mängden syra som bildas i magsäcken
 3. Används för att behandla syra-relaterade tillstånd

Vad är GERD (halsbränna och sura uppstötningar)?

GERD, som orsakar halsbränna, sura uppstötningar och problem att svälja, inträffar när musklerna i botten av matstrupen är försvagade så att magsyra tränger in. Detta kan leda till refluxesofagit, där matstrupen blir inflammerad av magsyra, och även annan irritation.

Det finns flera faktorer som kan spela en roll i orsaken till tillståndet, bland annat övervikt, rökning, alkoholkonsumtion eller att äta fet mat, men även personer med hiatusbråck samt gravida kvinnor löper en högre risk. Viss forskning har även visat på att tillståndet kan vara ärftligt.

Du kan förebygga och hantera GERD själv genom att undvika stora måltider, motionera regelbundet och kontrollera din vikt. En del människor kan finna att receptbelagda antacida läkemedel kan hjälpa. Men i de fall där symptomen fortsatt är svåra eller ihållande kan en behandling som Pantoprazol förskrivas.

Hur Pantoprazol verkar

Pantoprazol tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiv protonpumpshämmare som hjälper att minska mängden syra som produceras av magen. Detta, i sin tur, stoppar överskottet av syra som arbetar sig upp i matstrupen. Pantoprazol kan behandla kortsiktiga symptom såväl som irritation i matstrupen i samband med refluxesofagit, vilket på lång sikt kan läka och stoppa problemet från att återkomma.

Detta läkemedel kan även användas för att förhindra utvecklingen av magsår (även kallade peptiska sår eller duodenalsår) hos personer som behövt ta läkemedel som kallas för NSAID. Vanliga sådana är ibuprofen, diklofenak eller naproxen. Pantoprazol kompenserar för de minskade nivåer av prostaglandiner som orsakats av dessa behandlingar, som hjälper till att skydda magslemhinnan.

Hos Treated.com är det både tryggt och smidigt att få och förnya dina recept för Pantoprazol. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, som tar ett par minuter, begär du ditt recept. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att noga granska ditt ärende och, om behandlingen bedöms säker och lämplig, förskriva ett e-recept åt dig. Alla godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  19-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel är det mycket viktigt att du tar Pantoprazol exakt enligt din läkares anvisningar samt i linje med de instruktioner som finns i den bifogade bipacksedeln. På detta sätt maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en tablett som tas en gång dagligen.
 3. Du bör ta tabletten omkring en timme före en måltid.
 4. Svälj tabletten hel tillsammans med vatten. Tugga eller bryt inte tabletterna.
 5. Om du tagit för stor mängd av Pantoprazol ska du kontakta din läkare snarast.
 6. Om du glömt att ta Pantoprazol ska du bara ta nästa schemalagda dos och därefter fortsätta kuren som vanligt.
 7. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.
 8. Om du har en allvarlig leversjukdom bör du inte ta mer än en tablett à 20 mg dagligen.
 9. Detta läkemedel ska inte tas av barn under 12 år.

Riktlinjerna ovan är endast en summering över hur du använder Pantoprazol. Detaljerade anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln, som du även kan ladda ner genom länken nedan.

Pantoprazol bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Pantoprazol från FASS

Senast granskat:  19-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Pantoprazole 20 mg

Pantoprazole 40 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Pantoprazol orsaka vissa biverkningar även fast alla användare inte kommer att få dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa, då vissa kan betyda att du måste uppsöka vård. Sluta genast att ta Pantoprazol och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får en allvarlig allergisk reaktion, som kan orsaka symptom som andningsproblem, svullnad i ansikte, tunga eller svalg, svår yrsel, hyperhidros (överdriven svettning), nässelutslag eller svårigheter att svälja. Sluta även genast att ta Pantoprazol om du upplever blåsbildning eller försämring av huden, gulsot eller inflammerade njurar.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Kräkningar, flatulens, uppblåsthet, förstoppning, klåda, buksmärtor, huvudvärk, yrsel, hudirritation, sömnlöshet eller frakturer i ryggrad, höft eller handled.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Allergiska reaktion, synstörningar, depression, smärtsamma leder eller muskler, ökad kroppstemperatur, nässelfeber, bröstsvullnad hos män, viktförändringar, minskat antal vita blodkroppar (agranulocytos).

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Blodsjukdomar eller desorientering.

Denna lista är endast en summering över eventuella biverkningar som rapporterats i samband med användning av Pantoprazol. Rapportera alltid eventuella biverkningar till din läkare. En komplett förteckning över biverkningar förknippade med detta läkemedel finns i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Pantoprazol

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel eller receptfria läkemedel, tillskott eller naturläkemedel. Detta är mycket viktigt då vissa substanser och läkemedel kan interagera med Pantoprazol och störa dess funktion och vice versa.

Pantoprazol kan interagera med: svampmedel som posakonazol, itrakonazol och ketokonazol, HIV-läkemedel som atazanavir, antikoagulantia som fenprokumon och warfarin, cancerbehandlingen erlotinib, steroider eller metotrexat (som används i cancerbehandling och vissa autoimmuna sjukdomar).

Din läkare behöver även veta om du tar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, då det kan kräva att du tar Pantoprazol med särskild försiktighet.

Andra sjukdomar och Pantoprazol

Ta inte detta läkemedel om du har en allergi mot någon av ingredienserna i läkemedlet eller om du har en allergi mot protonpumpshämmare. Det är också viktigt att du talar om för din läkare om du har en allvarlig leversjukdom, en sekretorisk tumör (som i sällsynt tillstånd Zollinger-Ellisons syndrom), osteoporos eller B12-brist.

Senast granskat:  19-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Pantoprazole 20 mg

Pantoprazole 40 mg

Vanliga frågor: Pantoprazol

Vanliga frågor: Pantoprazol

Kan jag dricka alkohol när jag tar Pantoprazol?

Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Pantoprazol, men det är viktigt att veta att alkohol kan förvärra dina symptom så det rekommenderas att du avstår från att dricka när du behandlas med detta läkemedel.

Kan jag köra bil när jag tar Pantoprazol?

Ja, under förutsättning att du inte upplever biverkningar som kan göra dig yr eller påverka din syn. Om så är fallet ska du avstå från att köra bil och kontakta din läkare snarast.

Kan Pantoprazol användas när jag är gravid?

Om du är gravid eller ammar bör du tala med din läkare innan du tar detta läkemedel. Det är möjligt att Pantoprazol kan överföras till bröstmjölken.

Hur ska Pantoprazol förvaras?

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur och utom räckhåll för barn. Använd inte Pantoprazol efter läkemedlets utgångsdatum och släng alltid detta läkemedel på ett ansvarsfullt sätt.

Kan jag vara allergisk mot Pantoprazol?

Pantoprazol innehåller: pantoprazol som natriumseskvihydrat, mannitol, metakrylsyrasampolymer, vattenfri natriumkarbonat, kalciumstearat, natriumstärkelseglykolat, vit Opadry OY-D-7233 (hypermellos, titandioxid E171, talk, makrogol 400 och natriulaurysulfat) och kollicoat MAE 30 DP.

Ta aldrig detta läkemedel om du har en allergi mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Pantoprazol receptfritt?

Nej. Pantoprazol är en receptbelagd behandling som endast kan köpas efter att en läkare skrivit ut ett recept åt dig. En av våra legitimerade läkare kan skriva ut ett recept åt dig ifall du fyller i vårt medicinska frågeformulär.

Är Pantoprazol rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Därefter granskas ditt ärende av en av våra legitimerade läkare. Bedöms läkemedlet vara en lämplig, säker och ändamålsenlig behandling för dig skrivs ett e-recept ut, följt av att läkemedlet skickas från vårt brittiska apotek. Godkända beställningar levereras raka spåret hem till dig nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  19-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här