Zantac

 • Ranitidine Hydrochloride

Zantac är ett läkemedel som används för att lindra halsbränna och andra relaterade symtom. Zantac tillverkas av GlaxoSmithKline och finns tillgängligt i två utföranden.

Få den behandling du behöver levererad till din dörr med bara några klick. Fyll i läkarens undersökningsformulär för att beställa detta läkemedel. Om din beställning godkänns skickas din behandling med spårad expressleverans till din valda adress.

Beställ nu för leverans tisdag 21 november
Zantac 150mg

Innehåller 150mg ranitidin för behandling av halsbränna. Typisk dos; 1 tablett, 2 gånger per dag.

60 tabletter - 441 kr
Zantac 300mg

Innehåller 300mg ranitidin för behandling av halsbränna. Kan förskrivas när en lägre dos inte har gett resultat.

30 tabletter - 441 kr
Zantac Syrup SF 75mg/5ml

Oral lösning, 5ml/sked. Typisk dos; 2 skedar på morgonen och 2 skedar på kvällen.

1 flaska - 774 kr
Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation

  Din sjukdomshistoria och symptom kontrolleras av våra läkare

 • Registrerat apotek

  Din behandling skickas direkt från vårt apotek i Manchester, Storbritannien

 • Expressleverans

  Beställ innan kl.15 för leverans redan nästa arbetsdag

Översikt

Zantac är ett läkemedel som används för att behandla och lindra halsbränna och magsaftsreflux samt relaterade symptom. Det verkar genom att hämma produktionen av magsaft i magen. Zantac tillverkas av GlaxoSmithKline och finns tillgängligt dom både tablett och oral lösning.

 1. Tillgänglig som tablett och oral lösning
 2. Oral lösning med mintsmak
 3. Ger effektiv lindring

Halsbränna är något som de flesta kommer att uppleva förr eller senare. Symptomen kännetecknas av obehag och en brännande känsla i bröstet som kommer från ett tillstånd som kallas gastroesofageal refluxsjukdom. Symptomen uppstår när magsaft tränger upp från magen och irriterar matstrupen.  

Den aktiva substansen i Zantac är ranitidin som är en så kallad H2-receptoragonist. Magsaft skapas när histamin binder sig till dessa receptorer som hittas i magsäckens slemhinna. Flera faktorer kan göra så att magsaften stiger och tränger upp i matstrupen och orsakar halsbränna och obehag. Ranitidin lindrar symptomen genom att hämma histaminets verkan och på så sätt minska mängden magsaft som produceras.     

Att beställa din behandling från vårt apotek är både säkert och smidigt. Alla beställningar granskas av en legitimerad läkare, för att sedan kontrolleras av en av våra potekare innan läkemedlet skickas ut för leverans. Vår hemsida bär även den EU-gemensamma symbolen för laglig läkemedelshandel. Alla godkända beställningar skickas med expressleverans och levereras till din dörr redan nästa arbetsdag.

Beställ nu

Hur du använder Zantac

Följ både läkarens och läkemedelstillverkarens anvisningar för hur detta läkemedel ska tas. Det gör att du får så bra resultat som möjligt, samt minskar risken för biverkningar.

 1. Tas enligt de bifogade anvisningarna.
 2. Rekommenderad startdos för tabletterna kan innebära 150mg, två gånger om dagen under en specificerad tidsperiod.
 3. Patienter med svåra symptom och som inte upplevt någon lindring från startdosen kan rekommenderas en högre dos.
 4. Varje dos bör tas var 12:e timme.
 5. Tabletterna sväljs hela med vatten.
 6. Rekommenderas startdos för oral lösning kan innebära två skedar (2 x 5ml), två gånger om dagen.
 7. En läkare kan justera denna mängd om din matsrupe har skadatd, eller om symptomens inte har lindrats med hjälp av en lägre dos.
 8. Doserna bör tas var 12:e timme.
 9. Om detta läkemedel tas samtidigt som antibiotika för att läka ett magsår eller en infektion kan rekommendationerna se annorlunda ut.
 10. Överskrid aldrig läkarens rekommenderade intag.
 11. Om du glömmer att ta en dos ska du försöka ta den missade dosen så snart som möjligt. Om du inte kommer ihåg förrän nära inpå nästa dos bör du hoppa över den missade dosen och istället ta nästa som planerat.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Zantac (Engelska)

Ladda ner bipacksedeln för Zantac Oral Lösning (Engelska)

Zantac, biverkningar

Det är viktigt att du meddelar din läkare om du upplever några biverkningar. Du bör även söka läkarvård omedelbart om du upplever några allvarliga symptom, såsom en allergisk reaktion, njurproblem, oregelbunden hjärtrytm eller pankreatit. Du hittar mer information om biverkningar i läkemedlets bipacksedel.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 användare):

Magvärk, förstoppning, illamående, kräkningar.

Ovanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Hudutslag, förändrad leverfunktion.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 10000 användare):

Förändrad blodbild så som reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar, blåmärken eller hudrodnad, humörsvängningar, hallucinationer, yrsel, huvudvärk, synrubbningar, värkande eller svullna leder, inflammation i levern, håravfall, diarré, impotens, ovanlig utsöndring av bröstmjölk eller bröstförstoring hos män.      

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. Du hittar mer information i läkemedlets bipacksedel.

Använda Zantac med andra läkemedel

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Zantac.

Zantac kan interagera med följande läkemedel;prokainamid eller n-acetylprokainamid, warfarin, triazolam, glipizid, midazolam, ketokonazol, atazanavir eller delaviridin, gefitinib, teofyllin, fenytoin, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Antacida och sukralfat kan försämra upptaget av Zantac och därför bör Zantac intas ca 2 timmar före intag av dessa läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas av Zantac.

Zantac och andra sjukdomar

Det är viktigt att du meddelar vår läkare i undersökningsformuläret om du har eller har haft: har cancer i magen, har nedsatt njur- eller leverfunktion, har haft akut porfyri (ett ovanligt tillstånd med ökad omsättning av porfyriner), är äldre än 65 år, har någon lungsjukdom, har diabetes, har något problem med ditt immunförsvar, har haft magsår innan och du använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Vanliga frågor: Zantac

Kan jag dricka alkohol i kombination med Zantac?

Du rekommenderas inte att dricka alkohol i kombination med Zantac då alkohol kan försvåra symptomen av halsbränna.

Kan jag köra bil när jag använder Zantac?

Ja, Zantac påverkar inte din körförmåga.

Kan jag använda Zantac när jag är gravid?

Zantac bör endast användas vid graviditet eller amning om din läkare anser det som absolut nödvändigt.

Hur ska Zantaz förvaras?

Zantac ska förvaras säkert, utom räckhåll för barn och under 25°C. Den orala lösningen bör användas inom en månad.

Kan jag vara allergisk mot Zantac?

Använd inte Zantac om du är allergisk mot något av följande ämnen;

Den aktiva substansen är ranitidin (som hydroklorid).

Tabletter: Varje tablett innehåller 150 mg respektive 300 mg ranitidinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen: triacetin, magnesiumstearat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, titandioxid (färgämne E171) samt kroskarmellosnatrium (gäller endast 300 mg tabletterna).

Oral lösning: 1 ml oral lösning innehåller 15 mg ranitidinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen: sorbitol 70 mg, sackarin 0,3 mg (smakämne), pepparmint (smakämne), propylparaben (konserveringsmedel E216), butylparaben (konserveringsmedel), etanol (alkoholhalt 8%), hypromellos, kaliumfosfat, natriumfosfat, natriumklorid.

Kan jag köpa Zantac receptfritt?

Nej, Zantac är ett receptbelagt läkemedel. För att beställa och begära ett recept behöver du först fylla i läkarens undersökningsformulär.

Är Zantac rätt behandling för mig?

Det avgörs av vår läkare. Ett recept förskrivs endast i de fall där vår läkare anser att det är lämpligt och ändamålsenligt för just dina symptom, bakgrund och sjukdomshistoria. Om ett recept förskrivs skickas det elektroniskt till vårt apotek. Därifrån går din behandling med expressleverans och levereras till din dörr redan nästa arbetsdag om din beställning godkänns innan kl.17.

[Brand]

 

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

Senaste Zantac omdömen

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel