Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Zoton FasTab

Lansoprazole

Zoton FasTab är en munsönderfallande tablett tillverkad av Pfizer. Läkemedlet kan förskrivas för att behandla halsbränna och andra magsaftsrefluxrelaterade symptom.

Få den behandling du behöver levererad till din dörr med bara några klick. Fyll i läkarens undersökningsformulär för att beställa detta läkemedel. Om din beställning godkänns skickas din behandling med spårad expressleverans till din valda adress.

+1300 recensioner via Trustpilot
Zoton FasTab15mg

15mg lansoprazol. Startdos för behandling av halsbränna; 1 tablett/dag i upp till 4 veckor.

+ Gratis expressfrakt
Zoton FasTab30mg

30mg lansoprazol. Läkaren kan välja att förskriva denna dos om den lägre dosen inte har gett resultat. Typisk dos innebär 1 tablett/dag i upp till 4 veckor.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 30 september

Zoton FasTab är en munsönderfallande tablett tillverkad av Pfizer. Läkemedlet kan förskrivas för att behandla halsbränna och andra magsaftsrefluxrelaterade symptom.

Få den behandling du behöver levererad till din dörr med bara några klick. Fyll i läkarens undersökningsformulär för att beställa detta läkemedel. Om din beställning godkänns skickas din behandling med spårad expressleverans till din valda adress.

Översikt

Översikt

Zoton FasTab är en brustablett avsedd för behandling av halsbränna och relaterade symptom. Syftet med behandlingen är att minska mängden magsyra, vilket även lindrar och behandlar magsår och magvärk. Brustabletten kan lösas upp i vatten, men kan också sväljas hel. Zoton FasTab tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer och kan beställas från vårt apotek med hjälp av våra förskrivande läkare.

 1. Ger snabb lindring
 2. Smidig, munsönderfallande tablett
 3. Förhindrar halsbränna och sura uppstötningar

De allra flesta kommer att få halsbränna någon gång i livet, dock är halsbrännan hos många varken regelbunden eller långvarig. I de fall där halsbrännan är besvärande eller inte går över kan dock receptbelagda behandlingar rekommenderas. I första hand kan en läkare rekommendera att se över de faktorer som kan orsaka halsbränna, såsom minska portionerna mat, dricka mindre alkohol eller se över patientens matvanor. Om detta inte hjälper kan särskilda läkemedel ordineras.

Den aktiva substansen i Zoton heter lansoprazol och är en så kallad protonpumpshämmare. Detta ämne begränsar aktiviteten hos de små pumpar i magen som tillverkar magsaft. Genom att hämma deras funktion kan mängden magsaft minskas, vilket lindrar de symptom som halsbrännan orsakar.  

Att beställa din behandling från vårt apotek är både säkert och smidigt. Alla beställningar granskas av en legitimerad läkare, för att sedan kontrolleras av en av våra potekare innan läkemedlet skickas ut för leverans. Vår hemsida bär även den EU-gemensamma symbolen för laglig läkemedelshandel. Alla godkända beställningar skickas med expressleverans och levereras till din dörr redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  19-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Innan användning är det viktigt att förstår läkarens anvisningar och läser läkemedlets bipacksedeln noggrant. Detta gör att du får bästa möjliga effekt, samt minskar risken för biverkningar.

 1. Ta tabletterna enligt anvisningarna.
 2. För halsbränna kan en vanlig startdos innebära en tablett á 15 eller 30mg per dag under fyra veckor.
 3. Om din matstrupe har skadats kan en läkare istället rekommendera en ökad dos under en längre tid.
 4. För behandling av andra tillstånd, såsom magsår orsakat av en infektion, kan en särksild dos i kobination med antibiotika rekommenderas. Din läkare kan förse dig med mer information om detta.
 5. Zoton ger bäst effekt om tabletten tas 30 minuter innan måltid.
 6. Tabletten placeras på tungan där den börjar smälta inom någon sekund. När tabletten smält tillräckligt kan du svälja de små mikrogranuler som kvarstår.
 7. Tabletten kan även sväljas hel med vatten.
 8. Patienter som har svårt att svälja kan rekommenderas att ta tabletten med hjälp av en oral spruta. Instruktioner för detta hittas i bipacksedeln.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Zoton (Engelska)

Senast granskat:  19-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Zoton FasTab 15mg

Zoton FasTab 30mg

Biverkningar

Biverkningar

Det är viktigt att du meddelar din läkare om du upplever några biverkningar. Du bör även söka läkarvård omedelbart om du upplever några allvarliga symptom, såsom en allergisk reaktion, angioödem; minskning av vita blodkroppar eller magnesiumnivåer eller förvärrad diarré. Du hittar mer information om biverkningar i läkemedlets bipacksedel.   

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Huvudvärk, yrsel, diarré, förstoppning, magsmärtor, illamående, kräkningar, gaser, muntorrhet eller ont i mun eller hals, hudutslag, klåda, förändrade värden från leverfunktionsprov, trötthet.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Depression, led- eller muskelsmärta, vätskeansamling eller svullnad, förändrat antal blodkroppar.

Sällsynta biverkningar (förkommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Feber, rastlöshet, dåsighet, förvirring, hallucinationer, sömnlöshet, synstörningar, svindel, smakförändringar, aptitförlust, inflammation i tungan (glossit), hudreaktioner, blåmärken, rodnad och överdriven svettning, ljuskänslighet, håravfall, myrkrypningar (parestesi), darrning, anemi (blekhet), njurproblem, bukspottkörtelinflammation, leverinflammation, bröstsvullnad hos män, impotens, candidainfektion (svampinfektion), angioödem.

Du ska omedelbart uppsöka läkare om du får symtom på angioödem, såsom svullet ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10,000 användare):

Inflammation i munnen (stomatit), kolit (inflammation i tarmen), förändrade testvärden såsom natrium-, kolesterol- och triglyceridnivåer.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. Du hittar mer information i läkemedlets bipacksedel.

Använda Zoton med andra läkemedel

Meddela läkaren i genom vårt undersökningsfomrulär om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Omeprazole.

Ta inte Zoton om du samtidigt använder läkemedel som innehåller atazanavir (används för behandling av HIV). Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel: ketokonazol, itrakonazol, rifampicin, digoxin, teofyllin, takrolimus, fluvoxamin, antacida, sukralfat, johannesört (Hypericum perforatum).

Zoton och andra sjukdomar

Det är viktigt att du meddelar vår läkare i undersökningsformuläret om du har eller har haft; intolerans mot vissa sockerarter, fenylketonuri, någon leversjukdom eller osteoporos

Senast granskat:  19-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Zoton FasTab 15mg

Zoton FasTab 30mg

Vanliga frågor: Zoton

Vanliga frågor: Zoton

Kan jag dricka alkohol i kombination med Zoton?

Du rekommenderas inte att dricka alkohol i kombination med Zoton då alkohol kan försvåra symptomen av halsbränna.

Kan jag köra bil när jag använder Zoton?

Ja, Zoton påverkar inte din körförmåga.

Kan jag använda Zoton när jag är gravid?

Meddela vår läkare med hjälp av undersökningsformuläret om du är gravid eller ammar så att läkaren kan göra en korrekt bedömning av läkemedlets lämplighet.

Hur ska Zoton förvaras?

Zoton ska förvaras säkert, utom räckhåll för barn och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Zoton?

Använd inte Zoton om du är allergisk mot något av följande ämnen;

Den aktiva substansen är lansoprazol 15 mg eller 30 mg. Övriga innehållsämnen är: Mannitol, aspartam, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, tungt magnesiumkarbonat, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, talk, metakrylsyraetylakrylatkopolymer (1:1) dispersion 30 %, polyakrylat dispersion 30 %, makrogol, vattenfri citronsyra, glycerolmonostearat, polysorbat 80, krospovidon, magnesiumstearat, jordgubbsarom, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172), trietylcitrat.

Kan jag köpa Zoton receptfritt?

Nej, Zoton är ett receptbelagt läkemedel. För att beställa och begära ett recept behöver du först fylla i läkarens undersökningsformulär.

Är Zoton rätt behandling för mig?

Det avgörs av vår läkare. Ett recept förskrivs endast i de fall där vår läkare anser att det är lämpligt och ändamålsenligt för just dina symptom, bakgrund och sjukdomshistoria. Om ett recept förskrivs skickas det elektroniskt till vårt apotek. Därifrån går din behandling med expressleverans och levereras till din dörr redan nästa arbetsdag om din beställning godkänns innan kl.17.

[Brand]

Senast granskat:  19-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1251 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här