Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Ramipril

Ramipril

Ramipril är ett läkemedel till för att behandla högt blodtryck och komplikationer som kan uppstå i samband med högt blodtryck. Läkemedlet kommer i form av kapselformade, odragerade tabletter.

Det är inte alltid lätt att ta sig tiden att besöka en vårdcentral och apotek för något så enkelt som att få eller förnya ett recept. Med vår smidiga tjänst behöver du inte offra arbetstimmar utan kan enkelt och tryggt köpa din blodtrycksbehandling online.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Ramipril Capsules1,25 mg

Denna dos innehåller 1,25 mg ramipril och kan sättas in för de som inte använt denna produkt tidigare eller är känslig för biverkningar. Tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Ramipril Capsules2,5 mg

2,5 mg är rekommenderad startdos. Tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Ramipril Capsules5 mg

Dosen kan höjas till 5 mg som är underhållsdosen. Tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Ramipril Capsules10 mg

Maxdosen är 10 mg, en gång dagligen. Förskrivs när lägre styrkor inte varit tillräckligt effektiva.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Ramipril är ett läkemedel till för att behandla högt blodtryck och komplikationer som kan uppstå i samband med högt blodtryck. Läkemedlet kommer i form av kapselformade, odragerade tabletter.

Det är inte alltid lätt att ta sig tiden att besöka en vårdcentral och apotek för något så enkelt som att få eller förnya ett recept. Med vår smidiga tjänst behöver du inte offra arbetstimmar utan kan enkelt och tryggt köpa din blodtrycksbehandling online.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Översikt

Ramipril är ett generiskt läkemedel vid högt blodtryck som tillverkas av Almus. Läkemedlet bär samma fungerande ingrediens (ACE-hämmare) och som Triatec, som är den varumärkta behandlingen. Ramipril finns att köpa från vårt brittiska apotek och finns tillgängligt i en rad olika doser. Styrkan du ordineras kommer att bero på huruvida du använt blodtryckssänkande läkemedel tidigare, din mottaglighet för eventuella biverkningar eller om du tar några andra behandlingar.

Högt blodtryck är inte alltid enkelt att identifiera. Många som har för högt blodtryck vet inte om att de har sjukdomen och det uppskattas att minst en miljon svenskar har någon form av högt blodtryck. Då personer med högt blodtryck inte alltid märker av tydliga, framträdande symptom sätts inte alltid en diagnos omedelbart. Det är dock viktigt att uppsöka vård om man tror att ens blodtryck är för högt då obehandlat högt blodtryck kan leda till besvärliga komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar och stroke.

Högt blodtryck orsakas inte av en ensam faktor utan är ofta resultatet av en serie bidragande faktorer. Det är större risk att få högt blodtryck om man är över 65 år gammal men även livsstilsfaktorer som dålig kosthållning eller för lite motion kan bidra. Rökning och alkoholkonsumtion är även andra kända faktorer.

Fastställandet av att en person har högt blodtryck sker med hjälp av en blodtrycksmätare. Mätningen kommer att generera två värden, det systoliska och det diastoliska trycket, som mäter kraften hjärtat behöver för att pumpa ut blod respektive trycket mellan varje hjärtslag.

Blodtrycket mäts i måttet millimeter kvicksilver, förkortat mmHg, och anges med två tal, t.ex. 120/80, som uttalas 120 över 80. Det första talet anger övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod medan det andra talet anger undertrycket när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod.

Eventuella livsstilsfaktorer som kan bidra till patientens höga blodtryck är något som en läkare kommer vilja ringa in vid konsultation. I syfte att sänka blodtrycket kan hen uppmana till att sluta röka eller skära ner på (eventuell) hög alkoholkonsumtion. Det är inte heller helt ovanligt att ett träningsprogram med lättare motion och en kostomläggning i syfte att undvika saltig och fettig mat skissas upp. Men i de fallen där förändrad livsstil ändå inte hjälper kan ett receptbelagt läkemedel förskrivas.

Ramipril tillhör läkemedelsgruppen ACE-hämmare. De verkar genom att hämma den enzymatiska omvandlingen av angiotensin, ett blodtrycksreglerande hormon, till angiotensin II. Det är det senare hormonet som kan inducera högt blodtryck genom att orsaka blodkärlen att komprimera. Genom att stoppa konverteringen hjälper sedan ACE-hämmare att sänka blodtrycket.

Få tillgång till din blodtrycksbehandling snabbt, smidigt och säkert via Treated.com. Du behöver inte spendera tid i köer på vårdcentral och apotek utan kan enkelt få ditt recept utskrivet och förnyat online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms ändamålenlig och säker för dig skrivs ett recept ut. Alla godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  06-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid Ramipril i linje med din förskrivares anvisningar. Se även till att du läst och förstått informationen som finns i den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen. På detta vis minimerar du risken för biverkningar och kan maximera effekten av läkemedlet. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Ta kapslarna enligt din förskrivares instruktioner.
 2. I de flesta fall är dosen 1,25 mg eller 2,5 mg som tas en gång dagligen.
 3. Svälj kapslarna hela med vatten. Tugga dem inte.
 4. Ditt blodtryck måste kontrolleras regelbundet under behandlingstiden.
 5. Din läkare kan välja att öka dosen om kuren inte varit tillräcklig i att sänka blodtrycket.
 6. Maxdosen är 10 mg dagligen.
 7. Om du har glömt att ta en dos ska du bara ta din nästa dos vid schemalagt tillfälle. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.
 8. Överskrid aldrig ordinerad dos.

Ovanstående lista är endast en summering över hur du använder Ramipril. Detaljerade anvisningar återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel

Vänligen observera att Ramipril tillverkas i Sverige av Actavis och inte Almus.

Senast granskat:  06-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Ramipril Capsules 1,25 mg

Ramipril Capsules 2,5 mg

Ramipril Capsules 5 mg

Ramipril Capsules 10 mg

Biverkningar

Biverkningar

Likt alla läkemedel kan Ramipril orsaka vissa biverkningar men alla användare behöver inte uppleva dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand då vissa kan kräva att du uppsöker sjukvård. Tala omedelbart om för din läkare eller uppsök närmsta sjukhus om du skulle märka av några som helst tecken på en allergisk reaktion eller om du skulle börja få hudutslag eller åkommor eller om befintliga hudåkommor försämras eller om du skulle uppleva något av följande: hjärtklappning, hjärtattack eller stroke, lungproblem, hepatit, benmärgsprobmem eller pankreatit. Mer information finns i den bifogade bipacksedeln, som det alltid rekommenderas att du läser igenom.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, trötthet, yrsel, lågt blodtryck, hosta, bihåleinflammation, luftrörskatarr, matsmältningsproblem, illamående eller kräkningar, hudutslag, muskelkramper eller höjda nivåer av kalium i blodet.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Balansproblem, klåda, domningar eller stickningar, parestesi, smakförändringar, sömnlöshet, depression, ångest, nästäppa, andningssvårigheter, halsbränna, förstoppning, ökad urineringsfrekvens, svettningar, aptitlöshet, oregelbundna hjärtslag, minskad libido, vätskeretention, rodnad, dimsyn, ledvärk, feber eller oregelbundna leverfunktionsvärden.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Skakningar eller förvirring, svullnad i tungan, fjällning i huden eller peeling, fläckar i huden, kalla extremiteter, svaghetskänsla eller försämrad hörsel.

Vänliga notera att detta inte är en komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Ramipril. Den kompletta listan återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Ramipril

Tala alltid om vilka andra läkemedel du tar eller har tagit när du fyller i vårt medicinska frågeformulär. Ramipril kan interagera med följande: ibuprofen, indometacin, aspirin eller andra smärtstillande medel, alla behandlingar vid lågt blodtryck, hjärtstopp, hjärtsvikt, astma eller allergier som t.ex. efedrin, noradrenalin (norepinefrin) eller adrenalin (epinefrin), behandlingar vid cancer såsom kemoterapi, preparat som används efter en organtransplantation som t.ex. ciklosporin och takrolimus, aliskiren, diuretika som furosemid, kaliumtillskott eller läkemedel som ökar mängden kalium som t.ex. spironolaktol, triameteren, amilorid eller heparin, steroider som prednisolon, antidiabetika som t.ex. insulin eller allopurinol, prokainamid eller litium.

Andra sjukdomar och Ramipril

Redogör alltid för din fullständiga sjukdomshistoria till din förskrivare.

Detta läkemedel ska inte användas av de som tar andra blodtrycksbehandlingar, har en allergi mot nötter eller soja, har en historia av angioödem, njurproblem, njurartärstenos, lågt eller instabilt blodtryck, diabetes, de som har sjukdomar för vilka de får blodfiltrering eller de som behandlar nedsatt njurfunktion med aliskiren.

Ramipril kan även vara olämpligt eller kräva särskild försiktighet hos patienter med något av följande: hjärt, lever- eller njurproblem, diarré, höga halter av kalium i blodet, en kollagen kärlsjukdom som t.ex. sklerodermi eller lupus eller för personer som är känsliga för geting- eller bistick och har akutlämedel för detta.

 

Senast granskat:  06-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Ramipril Capsules 1,25 mg

Ramipril Capsules 2,5 mg

Ramipril Capsules 5 mg

Ramipril Capsules 10 mg

Vanliga frågor: Ramipril

Vanliga frågor: Ramipril

Kan jag dricka alkohol när jag använder Ramipril?

Samtidig konsumtion av alkohol och Ramipril rekommenderas inte då det kan öka risken för biverkningar. Tala med din läkare om du är bekymrad över detta.

Kan jag köra bil när jag använder Ramipril?

Ja, under förutsättning att Ramipril inte orsakar några biverkningar som kan försämra din körförmåga eller ditt omdöme, som t.ex. trötthet eller dåsighet. Dessa biverkningar är vanligare när läkemedlet först sätts in eller efter att dosnivån har höjts.

Kan Ramipril användas när jag är gravid?

Ramipril ska absolut inte användas under graviditetens sista sex månader och det rekommenderas inte att du använder det under de första månaderna av graviditeten heller. Det är inte heller lämpligt om du ammar.

Hur ska Ramipril förvaras?

Förvara alltid Ramipril svalt och på ett säkert ställe, under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Ramipril?

Ramipril innehåller: ramipril, pregelatiniserad stärkelse, gelatin, vatten, svart järnoxid (E172), titandioxid (E171), shellack (E904), sojalecitin (E322), antiskum DC 1510, indigokarmin FD&C blå 2 (E132), och gul järnoxid (E172).

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Ramipril receptfritt?

Nej. Ramipril är en receptbelagd behandling och det krävs därmed att du erhållit ett recept för att du ska kunna köpa läkemedlet. En av våra legitimerade läkare kan skriva ut ett recept åt dig om behandlingen bedöms säker och lämplig för dig.

Är Ramipril rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på, genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär - som endast tar fem minuter. Därefter kommer du få ditt medicinska ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är såväl säker som lämplig för dig så skrivs ett e-recept ut. Därefter skickas läkemedlet med leverans direkt hem till dig nästa arbetsdag.

Senast granskat:  06-08-2020
Granska produkt

Senaste Ramipril omdömen

Senaste Ramipril omdömen

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här