Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Sevikar

Amlodipine/Olmesartan Medoxomil

Sevikar är ett läkemedel mot hypertoni, mest känt som högt blodtryck, som tillverkas av läkemedelsföretaget Daiichi. Sevikar innehåller två verksamma ingredienser.

Hos Treated.com är det både enkelt och smidigt att både få och förnya dina recept online. Allt du behöver göra är att fylla i ett medicinskt frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, sedan sköter vi resten. Godkända beställningar skickas med expressleverans hela vägen till din hemadress redan nästa dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Sevikar5 mg/20 mg

Denna tablett innehåller 20 mg olmesartanmedoxomil (olmesartan) och 5 mg amlodipin och kan förskrivas som förstagångsdos. Tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Sevikar5 mg/40 mg

Den här dosen innehåller 40 mg olmesartan samt 5 mg amlodipin och kan ordineras i de fall där den lägre dosen varit otillräcklig i att sänka blodtrycket. Även denna tablett tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Sevikar10 mg/40 mg

Den högsta dosen kan förskrivas i de fall där lägre doser varit ineffektiva. Denna dos innehåller 40 mg olmesartan och 10 mg amlodipin och tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Sevikar är ett läkemedel mot hypertoni, mest känt som högt blodtryck, som tillverkas av läkemedelsföretaget Daiichi. Sevikar innehåller två verksamma ingredienser.

Hos Treated.com är det både enkelt och smidigt att både få och förnya dina recept online. Allt du behöver göra är att fylla i ett medicinskt frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, sedan sköter vi resten. Godkända beställningar skickas med expressleverans hela vägen till din hemadress redan nästa dag.

Översikt

Översikt

Sevikar är ett läkemedel mot hypertoni, mest känt som högt blodtryck, som tillverkas av Daiichi pharmaceuticals. Likt andra behandlingar vid högt blodtryck är Sevikar receptbelagt. Behandlingen innehåller två aktiva ingredienser, som båda har en avslappnande verkan på blodkärlens muskelväggar, vilket möjliggör för blod att passera enklare, vilket effektivt sänker blodtrycket.

 1. Innehåller två aktiva ingredienser
 2. Sänker effektivt blodtrycket
 3. Finns i tre olika styrkor

Det tros att ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. Men i och med att alla hypertoniker, alltså personer med högt blodtryck, inte får sin sjukdom diagnostiserad tros det att den faktiska andelen egentligen är högre. Dessutom kan symptomen på högt blodtryck vara väldigt icke-specifika och sjukdomen misstas därav ibland för andra tillstånd. Vanliga symptom vid högt blodtryck är huvudvärk, näsblödningar och dimsyn.

Varför en person utvecklar högt blodtryck är flera till antalet. Högt blodtryck är som vanligast hos äldre personer och hos personer som har en livsstil som inkluderar för lite motion, ohälsosam mat och mat med stora mängder salt och såväl hos personer som regelbundet dricker stora mängder alkohol eller röker. Högt blodtryck är även, av ännu inte helt klarlagda orsaker, vanligare hos personer med afrikanskt eller afrokaribiskt etniskt påbrå.

Vad är högt blodtryck?

Hypertoni är den medicinska termen som används för att beskriva vad som mer allmänt kallas för högt blodtryck, ett tillstånd där hjärtat måste slå med större ansträngning än vad som är normalt för att transportera blod runt i kroppen. Blodtrycket mäts av sjukvårdspersonal genom en blodtrycksmätare, och själva trycket läses därefter i formen av två värden; mest känt som övertryck och undertryck. Det övre trycket, även kallat det systoliska trycket, visar på hur mycket kraft hjärtat måste slå med för att flytta runt blodet i kroppen. Det andra, även kallat det diastoliska trycket, tas för att mäta hur mycket motståndskraft som utövas i artärvägarna.

Hur definieras högt blodtryck?

Blodtrycket anges i två tal, övertrycket över undertrycket. Högt blodtryck anses vara när en person som ger två på varandra följande läsningar på 140 över 90 eller högre. Med detta menas alltså att övertrycket är 140 och undertrycket 90.

Hur behandlar Sevikar högt blodtryck?

Vid behandling av högt blodtryck kommer en läkare alltid inleda med att adressera personens livsstilsvanor för att identifiera potentiella riskfaktorer. Mildare fall av hypertoni kan oftast lösas genom att just göra mindre livsstilsförändringar. Men allvarliga fall kan emellertid komma att kräva behandling av receptbelagda läkemedel.

Sevikar innehåller två aktiva ingredienser: olmesartanmedoxomil och amlodipin. Den första av dessa ingredienser, olmesartan, tillhör läkemedelsgruppen angiotensin II-receptorantagonister, som även kallas angiotensin II-antagonister. Amlodipin, i sin tur, tillhör en grupp läkemedel som kallas för kalciumkanalblockerare. Olmesartan verkar genom att reducera mängden av hormonet angiotensin typ 2 i kroppen (även kallat angiotensin II). Detta hormon är känt för att kunna orsaka åstramning i blodkärlen. Amlodipin, i sin tur, verkar genom att reducera effekten av kalcium på muskelväggarna i artärerna, vilket gör att de utvidgas och sedermera möjliggör för bättre blodcirkulation. Tillsammans ser ingredienserna till att blod kan transporteras mer obehindrat genom blodkärlen, vilket gör att hjärtat inte behöver slå med samma kraft, och därmed sänks blodtrycket.

Hos Treated.com är det både säkert och riktigt smidigt att få och förnya dina recept online. Genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär kan du begära ditt recept för Sevikar redan idag - och det går alldeles utmärkt att göra vare sig på dator, surfplatta eller smartphone. Därefter granskas ditt medicinska ärende noga av en av våra legitimerade läkare och ifall behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig förskrivs ett e-recept åt dig följt av att läkemedlet skickas direkt hem till din hemadress nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel är det viktigt att du förstått din läkares instruktioner innan du börjar ta Sevikar. Se även till att du noga läst igenom läkemedlets bifogade bipacksedel innan du påbörjar behandlingen. På så vis maximerar du effekten av Sevikar samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta alltid Sevikar enligt din läkares anvisningar.
 2. Din specifika dos kommer bestämmas av din förskrivande läkare.
 3. Dosen kan komma att justeras efter en tids användande beroende på hur du svarar på behandlingen.
 4. Ta en tablett dagligen.
 5. Tabletterna kan tas när som helst på dagen, med eller utan mat. Ta inte Sevikar tillsammans med grapefruktjuice.
 6. Det rekommenderas att du tar tabletten vid samma tidpunkt varje dag för att underlätta att du inte glömmer bort din dos.
 7. Svälj tabletten hel tillsammans med lite vatten.
 8. Tugga eller krossa inte tabletten.
 9. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 10. Om du glömt att ta Sevikar ska du ta din tablett så snart som du kommer på detta. Om du skulle ha glömt att ta din tablett och det är dags för din nästa dos ska du bara hoppa över den glömda dosen och fortsätta som vanligt.
 11. Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du tar Sevikar. Läs alltid igenom läkemedlets bifogade bipacksedel noga innan du börjar din behandling.

Sevikar tillverkas i Storbritannien och för närvarande inte i Sverige, därför är denna bipacksedel på engelska.

Ladda ner bipacksedel för Sevikar (engelska)

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Sevikar 5 mg/20 mg

Sevikar 5 mg/40 mg

Sevikar 10 mg/40 mg

Biverkningar

Biverkningar

Sluta genast att ta Sevikar om du får en allergisk reaktion av läkemedlet. Vanliga tecken på en allergisk reaktion är svullnad av ansikte, mun eller struphuvud, kliande utslag, lågt blodtryck eller ljuskörhet.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, yrsel, trötthet eller svullnad av anklar, fötter, ben, händer eller armar.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Brist på energi, stickningar eller domningar i händer eller fötter, svullnad, hjärtklappning, symptom på lågt blodtryck, hosta, sjukdomskänsla, matsmältningsbesvär, diarré, muntorrhet, förstoppning, smärta i överkroppen, hudutslag, muskelspasmer, smärta i armar och ben, ryggsmärta, brådskande behov av att urinera, förlorad libido, erektil dysfunktion eller svårigheter med att uppnå eller upprätthålla en erektion.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Överkänslighetsreaktion mot läkemedlet, svimning eller rodnad.

Ovan lista är inte en komplett förteckning över eventuella biverkningar förknippade med användande av Sevikar, utan endast en sammanfattning. För en komplett lista, se läkemedlets bifogade bipacksedel.

Andra läkemedel och Sevikar

Det är viktigt att du informerar din förskrivare om eventuella andra läkemedel du tar, vare sig det är receptfria läkemedel eller naturläkemedel.

Sevikar kan interagera med följande läkemedel, och din förskrivare kan då komma att avstå från att förskriva läkemedlet till dig eller förskriva det med särskild försiktighet: kaliumtillskott eller kosttillskott innehållandes salt, diuretika, heparin, litium, NSAID, blodtryckssänkande läkemedel, vissa antacida läkemedel, ritonavir, indinavir, nelfinavir eller andra läkemedel mot HIV, antisvampmedel som ketokonazol eller itrakonazol, diltiazem eller verapamil, antibiotika såsom rifampicin, erytromycin eller klaritromycin, läkemedel innehållandes johannesört, dantrolen eller simvastatin.

Andra sjukdomar och Sevikar

Använd inte Sevikar om du har något av följande: en allergi mot liknande behandlingar, svåra leverproblem, gallblåsesjukdom, mycket lågt blodtryck, otillräcklig blodtillförsel till dina vävnader eller dåligt blodflöde till hjärtat.

Din förskrivare behöver även veta om du har njurproblem, leversjukdom, hjärtsvikt, höga kaliumnivåer i blodet, problem med binjurarna eller om du nyligen har varit sjuk i diarré.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Sevikar 5 mg/20 mg

Sevikar 5 mg/40 mg

Sevikar 10 mg/40 mg

Vanliga frågor: Sevikar

Vanliga frågor: Sevikar

Kan jag dricka alkohol när jag tar Sevikar?

Samtidig alkoholkonsumtion rekommenderas ej, då det kan orsaka att läkemedlet får motsatt effekt.

Kan jag köra bil när jag tar Sevikar?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar. Det är emellertid viktigt att du inväntar din reaktion på läkemedlet innan du börjar köra bil eller använda maskiner. Om du upplever att ditt omdöme eller din motorik försämras av Sevikar ska du avstår från att köra bil och tala med din läkare.

Kan Sevikar användas när jag är gravid?

Nej. Du ska inte ta Sevikar om du är gravid eller ammar.

Hur ska Sevikar förvaras?

Förvara detta läkemedel svalt, ej över 30°C och under räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Sevikar?

Sevikar innehåller: olmesartanmedoxomil, amlodipin, pregelatiniserad majsstärkelse, kiseliserad mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, makrogol 3350, talk, titandioxid (E171) och järn (III) oxid.

Ta aldrig detta läkemedel om du har en allergi mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Sevikar receptfritt?

Nej. Sevikar är likt alla andra blodtryckssänkande behandlingar receptbelagt. Detta på grund av att läkemedlet inte bör tas av vem som helst och att en läkare därmed måste kunna bedöma att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig för dig att använda.

Är Sevikar rätt behandling för mig?

Ta reda på det genom att begära ditt recept online genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer ditt medicinska ärende mycket noga granskas av en av våra legitimerade läkare. Bedöms behandlingen vara säker och lämplig för dig att använda förskrivs ett e-recept följt av att läkemedlet skickas från vårt apotek i Storbritannien. Alla godkända beställningar levereras med expressleverans redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här