Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Zestoretic

Lisinopril/Hydrochlorothiazide

Zestoretic är en behandling vid högt blodtryck som tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca. Läkemedlet innehåller två aktiva ingredienser: ACE-hämmare och diuretika.

Det behöver inte vara svårt att hitta rätt behandling online. Vår smarta och konfidentiella tjänst är utformad så att du får möjligheten att få ditt recept utskrivet och förnyat smidigt online.

+1300 recensioner via Trustpilot
Zestoretic 1010 mg / 12,5 mg

Denna dos innehåller 10 mg lisinopril och 12,5 mg hydroklortiazid och är rekommenderad startdos.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Zestoretic är en behandling vid högt blodtryck som tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca. Läkemedlet innehåller två aktiva ingredienser: ACE-hämmare och diuretika.

Det behöver inte vara svårt att hitta rätt behandling online. Vår smarta och konfidentiella tjänst är utformad så att du får möjligheten att få ditt recept utskrivet och förnyat smidigt online.

Översikt

Översikt

Zestoretic är en tablett som innehåller två aktiva ingredienser: lisinopril och hydroklortiazid. Läkemedlet används för att sänka högt blodtryck och i sin tur begränsa risken för kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Zestoretic tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca och kan köpas i två styrkor. Vilken styrka som ordineras till dig kommer att ha sin grund i allvaret av dina symptom samt om du tar några andra läkemedel. Zestoretic innehåller två aktiva ingredienser: diuretika och ACE-hämmare.

Högt blodtryck är mycket vanligt i Sverige. Hjärt-lungfonden uppskattar att omkring 1 miljon svenskar är drabbade av sjukdomen. Högt blodtryck orsakas inte av en enda orsak faktor utan är resultatet av ett antal bidragande faktorer som t.ex. övervikt, saltrik mat, hög konsumtion av kaffe eller alkohol, rökning och för lite motion. Även ålder spelar in där personer över 65 riskerar högre blodtryck.

Högt blodtryck framträder inte med tydliga symptom utan besvären kommer ofta krypandes och långsamt. Men det är viktigt att snabbt uppsöka vård då obehandlat högt blodtryck kan leda till en rad komplikationer, somangina eller till och med hjärtattack eller stroke.

När högt blodtryck behandlas kommer läkaren alltid uppmana till att undvika dessa ovan nämnda bidragande faktorer. Genom att skissa upp ett program med lättare motion och nyttigare kost och uppmana till att skära ner på såväl rökning som alkohol kan blodtrycket gå ner av sig självt. Men om dessa åtgärder inte är tillräckliga för att sänka blodtrycket kan ett receptbelagt läkemedel förskrivas.

En persons blodtryck mäts i en så kallad blodtrycksmätare. Mätningen genererar två stycken värden: systoliskt respektive diastoliskt trycket. Det första värdet anger övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod medan det andra anger undertrycket, vilket är när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod. Blodtrycksmätaren ger sedan värdena i något som kallas för millimeter kvicksilver, förkortat mmHg. Läsningen kan se ut som t.ex. 120/80, som innebär 120 i övertryck och 80 i undertryck. Det uttalas ofta 120 över 80. Högt blodtryck anses vara värden över 140 över 90.

Zestoretic innehåller lisinopril och hydroklortiazid. Lisinopril motverkar omvandlingen av hormonet angiotensin till aniotensin II. som kan orsaka sammandragning i blodkärlen. Genom att stoppa denna omvandling hjälper lisinopril till med att slappna av spänningar i blodflödet och därmed sänka trycket. Hydroklortiazid tillhör läkemedelsgruppen diuretika och verkar på ett något annorlunda sätt. Substansen verkar i kroppens njurar och höjer mängden kalium och natrium de drar ut från blodet. Salterna som tas upp ur blodet tar även med sig ut vatten, vilket gör att mängden vatten i blodet sänker. Diuretika som t.ex. hydroklortiazid kallas därför ofta för vätskedrivande läkemedel. De två ingredienserna verkar alltså på lite olika sätt, men har samma ändamål.

Det kan vara tidskrävande och osmidigt att behöva ta sig tiden att lämna sitt arbete och uppsöka såväl vårdcentral och apotek för något så enkelt som receptförnyelse. Därför har vi på Treated.com utformat vår tjänst så att du kan få och förnya dina recept smidigt online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Alla godkända beställningar skickas inom 24 timmar.

Beställ nu
Senast granskat:  07-04-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se till att alltid följa din förskrivares instruktioner när du använder Zestril. Läs även igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen, och rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är bekymrad över något. På detta vis maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som riskerna för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta enligt läkarens anvisningar.
 2. Vanligtvis tar du en tablett, en gång dagligen. Försök alltid ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.
 3. Svälj tabletten hel tillsammans med ett glas vatten.
 4. Rekommenderad startdos är vanligen 10 mg eller 12,5 mg.
 5. Din läkare kan komma att justera dosen efter en tids behandling.
 6. Det kan vara nödvändigt för din läkare att regelbundet mäta ditt blodtryck under behandlingens tid.
 7. Kompensera aldrig för en glömd dos med att ta dubbel dos. Om du glömt att ta Zestoretic ska du helt enkelt ta det så snart du kommer ihåg. Skulle du komma ihåg att du glömt att ta din dos samtidigt som det är dags för din nästa dos ska du bara hoppa över den glömda dosen.
 8. Överskrid aldrig ordinerad dos.

Ovan lista är endast en summering över hur du använder Zestoretic. Detaljerade anvisningar återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel (Engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då Zestoretic inte längre tillverkas av AstraZeneca i Sverige.

Senast granskat:  07-04-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Zestoretic 10 10 mg / 12,5 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Zestoretic orsaka vissa biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand då vissa kan kräva att du uppsöker sjukvård.

Om du skulle uppleva några som helst tecken på en allergisk reaktion eller allvarliga leverproblem ska du omedelbart sluta ta denna produkt och uppsöka läkare eller närmsta sjukhus. Mer detaljer återfinns i bipacksedeln.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, yrsel, svimning, diarré, illamående eller kräkningar, hosta eller njurproblem.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Humörsvängningar, stickningar, svindelanfall, sömnsvårigheter, hjärtinfarkt eller stroke, oregelbundna hjärtslag, färgförändringar i fingrar eller tår, rinnande näsa, magont eller matsmältningsbesvär, förändrad leverfunktion, hudutslag, kl¨da, impotens, svaghet eller trötthet.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Muntorrhet, håravfall, förvirring, nässelutslag, psoriasis, blodförgiftning, njursvikt, utveckling av bröst hos män.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användar eller färre):

Minskat antal blodkroppar eller blodplättar, svullna körtlar, ökat immunsvar, hypoglykemi, bronkospasm, lunginflammation, bihåleinflammation, inflammation i bukspottkörteln eller minskning av urineringsfrekvens.

Listan ovan är endast en summering över hur du använder Zestoretic. Detaljerade anvisningar återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Zestoretic

Om du använder några som helst andra läkemedel måste din läkare informeras om detta under läkarkonsultation. Följande kan interagera med Zestoretic och göra det olämpligt att använda: andra läkemedel mot högt blodtryck, NSAID, aliskiren, diuretika, tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel, litium, kalium, tillskottsprodukter, kalciumsalter, diabetesbehandlingar inklusive insulin, hyposensibilisering vid geting- eller bistick, astmaläkemedel, förkylningsläkemedel, immunsuppressiva medel som ciklosporin, allopurinol, prokainamid, hjärtglykosider, läkemedel som innehåller guld, amfotericin B, karbenoxolon, kortikosteroider, kortikotropin, stimulerande laxermedel, kolestyramin och kolestipol, tubokurarin, trimetoprim, sotalol, lovastatin, dextransulfat eller cytostatika.

Andra sjukdomar och Zestoretic

Tala alltid om för din läkare eller förskrivare vad du har för sjukdomshistoria i syfte att ge en sån bra helhetsbild som möjligt. Läkaren skriver endast ut ett recept på Zestoretic om behandlingen bedöms säker och lämplig för dig.

Använd inte Zestoretic om du har fått en allergisk reaktion mot liknande läkemedel eller har angioödem, allvarliga leverproblem, en sjukdom eller tillstånd som gör det svårt för dig att urinera, allvarliga leverproblem, diabetes eller njurproblem som behandlas med aliskiren.

Zestoretic kan även vara olämplig eller behöva tas med särskild försiktighet om du har eller haft något av följande: stenos i aorta, hjärtklaffar eller njurartärerna, diarré, kollagen kärlsjukdom, högt kolesterol, systemisk lupus erythematosus, hypertofisk kardiomyopati, lågt blodtryck, njurproblem, leverproblem eller diabetes.

Senast granskat:  07-04-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Zestoretic 10 10 mg / 12,5 mg

Vanliga frågor: Zestoretic

Vanliga frågor: Zestoretic

Kan jag dricka alkohol när jag använder Zestoretic?

Samtidig alkoholkonsumtion rekommenderas inte för de som behandlar sitt höga blodtryck med tabletter som denna, då alkohol kan göra behandlingen mindre effektiv.

Kan jag köra bil när jag använder Zestoretic?

Ja, men endast under förutsättning att du inte upplevt några biverkningar av detta läkemedel. Om du skulle uppleva någon eller några biverkningar som kan försämra din körförmåga ska du avstå från att köra och kontakta läkare snarast.

Kan jag som professionell idrottare ta detta läkemedel?

Hydroklortiazid, den ena aktiva ingrediensen i Zestoretic, är en förbjuden substans inom idrotten och du kan därmed fastna i en dopingkontroll. Om du idrottar professionellt bör du därför inte ta detta läkemedel. Vänd dig till relevant förbund eller din idrottsförening vid frågor. »Läs mer här.

Kan Zestoretic användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du använder Zestoretic under tidig graviditet och det ska absolut inte tas efter tre månaders graviditet. Det kan även vara olämpligt för dig som ammar. Tala med din läkare då en alternativ behandling kan rekommenderas.

Hur ska Zestoretic förvaras?

Förvara alltid detta läkemedel på en säker plats och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Zestoretic?

Zestoretic innehåller: lisinopril, hydroklortiazid, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, mannitol, pregelatiniserad stärkelse och järnoxid (E172). Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Zestoretic receptfritt?

Nej. Zestoretic är en receptbelagd behandling och kräver att du undergått läkarkonsultation och fått ett recept utskrivet för att kunna köpas.

Är Zestoretic rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Det tar endast ett par minuter att fylla i och därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Bedöms det att Zestoretic är såväl säker som lämpligt för dig så skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter skickas läkemedlet med leverans direkt hem till dig nästa arbetsdag.

Senast granskat:  07-04-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här