Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Zestril

Lisinopril

Zestril är en varumärkesskyddad behandling vid högt blodtryck som tillverkas av AstraZeneca. Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet lisinopril som tillhör läkemedelsgruppen ACE-hämmare.

Det behöver inte vara svårt att hitta rätt behandling online. Vår smarta och konfidentiella tjänst är utformad så att du får möjligheten att få ditt recept utskrivet och förnyat smidigt online.

+1300 recensioner via Trustpilot
Zestril

Denna tablett innehåller 5 mg lisinopril.

+ Gratis expressfrakt
Zestril10 mg

Denna tablett innehåller 10 mg lisinopril och är rekommenderad startdos för de med högt blodtryck. Tas vanligtvis en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Zestril20 mg

20 mg är vanligen underhållsdosen. Tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Zestril är en varumärkesskyddad behandling vid högt blodtryck som tillverkas av AstraZeneca. Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet lisinopril som tillhör läkemedelsgruppen ACE-hämmare.

Det behöver inte vara svårt att hitta rätt behandling online. Vår smarta och konfidentiella tjänst är utformad så att du får möjligheten att få ditt recept utskrivet och förnyat smidigt online.

Översikt

Översikt

Zestril är en behandling vid högt blodtryck som kommer i tablettform. Den aktiva substansen är lisinopril, som tillhör läkemedelsgruppen ACE-hämmare. Dessa verkar i kroppen genom att förhindra den enzymatiska omvandling som orsakar förhöjda blodtrycksnivåer. Zestril tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca och läkemedlet finns tillgängligt i flera olika dosnivåer.

Högt blodtryck orsakas inte av en isolerad faktor. Tillståndet är vanligare hos äldre människor, i synnerhet de som är över 65 år gamla, och det finns ett antal bidragande faktorer till att det utvecklas. Överviktiga personer löper en större risk att utveckla högt blodtryck. Även de som äter mycket salt, dricker mycket alkohol eller kaffe, som röker och personer som får för lite motion är i riskzonen för högt blodtryck.

Det är inte ovanligt att en person går länge med sitt höga blodtryck utan att uppsöka vård, detta då symptomen ofta träder fram långsamt. Men det är viktigt att snabbt uppsöka vård då obehandlat högt blodtryck kan leda till en rad komplikationer, som t.ex. angina eller till och med hjärtattack eller stroke. Högt blodtryck är dessutom mycket vanligt i Sverige, där hjärt-lungfonden uppskattar att omkring 1 miljon svenskar är drabbade.

När högt blodtryck behandlas kommer läkaren högst troligen vilja uppmana till att undvika dessa bidragande faktorer. Genom att skissa upp ett program med lättare motion och kostomläggning för att undvika saltrik och fettig mat och genom att skära ner på såväl rökning som alkohol kan blodtrycket gå ner. Men om dessa åtgärder inte är tillräckliga kan ett receptbelagt läkemedel sättas in för att sänka blodtrycket.

En persons blodtryck mäts i en så kallad blodtrycksmätare. Mätningen genererar två stycken värden som är det systoliska respektive det diastoliska trycket. Det förstnämnda värdet anger övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det sistnämnda anger undertrycket, vilket är när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod. Själva blodtrycksmätaren ger värdena i något som kallas för millimeter kvicksilver, förkortat mmHg och de två talen kan se ut som t.ex. 120/80, som uttalas 120 över 80. Högt blodtryck anses vara allt över 140/90.

Lisinopril hjälper till med att sänka blodtrycket genom att hämma aktiviteten av det angiotensinkonverterande enzymet. Lisinopril verkar genom att vidga blodkärlen, vilket hjälper till att sänka blodtrycket genom att underlätta för hjärtat att pumpa ut blod till alla delar av kroppen.

Att ta dig tiden att fysiskt gå till en vårdcentral och ett apotek för att få eller förnya ett recept är inte alltid den smidigaste vägen att gå. Det kan ta mycket tid och inte sällan behöver du offra denna tid från t.ex. arbete. Hos Treated.com sker både läkarkonsultation, receptutskrivning och receptförnyelse online. Ditt läkemedel skickas sedan med direktleverans inom 24 timmar.

Beställ nu
Senast granskat:  25-01-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se till att alltid följa din förskrivares instruktioner när du använder Zestril. Läs även igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen, och rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är bekymrad över något. På detta vis maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som riskerna för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta enligt läkarens anvisningar.
 2. I de flesta fall av högt blodtryck är dosen en tablett om 10 mg som tas en gång dagligen.
 3. Din läkare kan komma att höja styrkan till 20 mg efter en tids behandling.
 4. Läkaren kan komma att skriva ut en lägre dos till dig som haft en nylig hjärtattack eller hjärtfel.
 5. Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten. Försök alltid ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.
 6. Du kommer behöva mäta ditt blodtryck regelbundet under behandlingstiden.
 7. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 8. Om du glömt att ta Zestril ska du inte kompensera för den glömda tabletten genom att ta en dubbel dos. Ta bara tabletten så fort du kommer ihåg, så länge den inte sammanfaller med din nästa, schemalagda dos. I sådant fall ska du bara hoppa över den glömda dosen.

Listan ovan är endast en summering över hur du använder Zestril. Detaljerade anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln.

Zestil bipacksedel hos FASS (10mg)

Zest bipacksedel hos FASS (20mg)

 

Senast granskat:  25-01-2018
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Zestril

Zestril 10 mg

Zestril 20 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Zestril orsaka vissa biverkningar, och vissa av dessa kan komma att kräva att du uppsöker sjukvård. Uppsök genast närmsta sjukhus om du skulle märka av en allergisk reaktion, någon allvarlig hudsjukdom eller hudåkomma eller njud- eller leverdysfunktion. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder din behandling med Zestril.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, yrsel, njurproblem, diarré, ihållande torrhosta, illamående eller kräkningar.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Humörsvängningar, missfärgning eller domningar i fingrar eller tår, smakförändringar, dåsighet, svindelanfall, sömnlöshet, stroke, ökad hjärtrytm, rinnande näsa, magont, matsmältningsbesvär, hudutslag, klåda, erektionsproblem, svaghet, betydande blodtrycksfall, hjärtinfarkt, oregelbundna leverfunktionstestresultat eller hallucinationer.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Förvirring, nässelfeber, muntorrhet, håravfall, psoriasis, förändrat luktsinne eller utveckling av bröst hos män.

Ovan lista över eventuella biverkningar förknippat med användning av Zestril är endast en summering. En komplett lista finns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Zestril

Zestril kan vara olämplig att kombinera med vissa andra behandlingar. Tala därför alltid om för din förskrivare om du tar några som helst andra läkemedel, i synnerhet något av följande: andra blodtryckssänkande behandlingar, läkemedel mot blodroppar, aliskiren, vattentabletter, betablockerare som t.ex atenolol och propranolol, desensibiliseringsmedel för insektsstick, nitrater, NSAID, aspirin, antidepressiva medel som t.ex. lithium, injektioner med guld, kaliumtillägg, insulin eller andra läkemedel vid diabetes, astmaläkemedel, läkemedel mot förkylning, allopurinol, prokainamid eller något preparat som sänker immunförsvarets funktion.

Andra sjukdomar och Zestril

Ta inte Zestril om du någonsin fått en allvarlig reaktion mot andra ACE-hämmare eller om du tar aliskiren för diabetes eller njursjukdomar. Zestril kan också vara olämpligt eller kräva särskild försiktighet för dig med en historia av förträngning av stora kroppspulsådern, hjärtklaffar eller njurartärerna, ökad tjocklek i hjärtmuskeln, kollagen kärlsjukdom, lågt blodtryck, njurproblem eller dialys, leverproblem, diabetes, diarré eller högt kolesterol som behandlas med LDL-aferes.

Om du är av afro-karibisk etnisk bakgrund ska du meddela detta till din förskrivare då Zestril kan vara mindre effektiv på att behandla dina besvär och potentiellt kunna orsaka angioödem. Din förskrivare kan komma att övervaka din behandling mer noggrant.

Senast granskat:  25-01-2018
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Zestril

Zestril 10 mg

Zestril 20 mg

Vanliga frågor: Zestril

Vanliga frågor: Zestril

Kan jag dricka alkohol när jag använder Zestril?

Samtidig alkoholkonsumtion bör undvikas, i synnerhet i större mängder, eftersom det kan motarbeta effekterna av Zestril.

Kan jag köra bil när jag använder Zestril?

Ja, under förutsättning att inga biverkningar försämrar din körförmåga. Detta brukar vara särskilt vanligt i samband med att behandlingen sätts in eller om din dos höjts av läkare. Om du använder Zestril för första gången bör du avvakta för att se din reaktion på läkemedlet innan du kör bil.

Kan Zestril användas när jag är gravid?

Zestril bör inte användas av dig som är mer än tre månader gången i din graviditet, och det ska absolut inte användas under graviditetens första tre månader. Det rekommenderas inte heller om du ammar. Om du är gravid eller ammar ska du alltid tala om detta för din förskrivare då en alternativ behandling kan rekommenderas.

Hur ska Zestril förvaras?

Förvara alltid detta läkemedel på en säker plats och utom räckhåll för barn. Ej över 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Zestril?

Zestril innehåller: lisinopril, mannitol, kalciumvätefosfatdihydrat, majsstärkelse, förgelatinerad stärkelse, magnesiumstearat och röd järnoxid (E172). Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Zestril receptfritt?

Nej. Du kommer alltid behöva ha ett recept för att köpa Zestril då behandlingen är receptbelagd. Ett recept kommer endast skrivas ut ifall en läkare bedömt att läkemedlet är en säker blodtryckssänkande behandling för dig.

Är Zestril rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Det tar endast ett par minuter att fylla i och därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Bedöms det att behandlingen är såväl säker som lämplig för dig så skrivs ett e-recept ut. Därefter skickas läkemedlet med leverans direkt hem till dig nästa arbetsdag.

Senast granskat:  25-01-2018
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här