Högt kolesterol

Högt kolesterol är ett tillstånd som inte behöver orsaka tydliga, framträdande fysiska symptom. Men om det lämnas obehandlat kan det leda till mycket allvarliga komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar.

 1. Kännetecknas av höga fettnivåer i blodet
 2. Orsakas ofta av dåliga levnadsvanor
 3. Kan behandlas effektivt genom statiner

Om du har höga kolesterolvärden kan du snabbt, smidigt och tryggt beställa en receptbelagd behandling från vårt onlineapotek. Hela vårdkedjan, från läkarkonsultation till receptförskrivning och även hemleverans är förlagd online.

 • Legitimerade läkare
 • Expressleverans
 • Trygg & säker betalning

9 behandling(-ar) för Högt kolesterol

Ezetrol

Ezetrol

 1. Tas en gång dagligen
 2. Förebygger allvarliga komplikationer
 3. Varumärkesskyddad behandling
Beställ nu
Simvastatin

Simvastatin

 1. Skicklig på att sänka högt kolesterol
 2. Lättanvändlig behandling
 3. Finns som tablett och oral lösning
Beställ nu
Zocord

Zocord

 1. Brett dosintervall tillgängligt
 2. Tillverkas av Merck Sharp & Dohme (MSD)
 3. Lättanvänd tablettbehandling
Beställ nu
Fluvastatin

Fluvastatin

 1. Effektiv på att sänka kolesterolet
 2. Finns som standardtablett och depottablett
 3. Utför samma funktion som varumärkta läkemedlet
Beställ nu
Lescol

Lescol

 1. Finns som standardtablett och depottablett
 2. Skicklig på att ta itu med högt kolesterol
 3. Lättsvald kapsel
Beställ nu
Pravastatin

Pravastatin

 1. Skicklig på att sänka kolesterolet
 2. Finns tillgänglig i flera dosnivåer
 3. Sänker risken för hjärtsjukdomar
Beställ nu
Lipitor

Lipitor

 1. Varumärkesskyddad behandling från Pfizer
 2. Skickligt på att sänka kolesterolnivåer
 3. Finns tillgänglig i olika doser
Beställ nu
Crestor

Crestor

 1. Minskar effektivt risken för hjärtsjukdomar
 2. Tas en gång dagligen
 3. Varumärkesskyddat läkemedel från AstraZeneca
Beställ nu
Lipostat

Lipostat

 1. Finns i tre doser
 2. Skicklig på att sänka kolesterolet
 3. Lättsvald tablett
Beställ nu
Översikt

Högt kolesterol är ett tillstånd som definieras av höga halter av ett visst typ av fett i blodet, närmare bestämt kolesterolet LDL, som ibland kallas för det onda kolesterolet. En person med högt kolesterol har oftast inte några synliga symptom men höga kolesterolvärden kan över tid medföra risk för allvarliga sjukdomar och komplikationer. Behandling vid högt kolesterol syftar därför till att sänka produktionen av dessa fetter i kroppen.

Obehandlat, högt kolesterol kan leda till

 1. Hjärt- och kärlsjukdomar
 2. Risk för återfall om du fått en hjärtinfarkt
 3. Stroke
 4. Angina

Det finns flera faktorer som kan bidra till högt kolesterol. Dessa inkluderar kost- och levnadsvanor som t.ex. höga halter av mättade fetter i maten, frekvent och hög konsumtion av alkohol, dåligt med motion och rökning.

Även fast kolesterol vanligen förknippas med fet mat är det faktiskt ett viktigt näringsämne i kroppen som spelar en viktig roll i bildandet av frisk cellvävnad. Kolesterol produceras i levern, där fetterna sedan tas upp av proteiner, för att bilda så kallade lipoproteiner. Dessa fördelas sedan genom blodomloppet till olika delar av kroppen.

Det finns två huvudtyper av lipoprotein, de med låg densitet (LDL) och de med hög densitet (HDL). Dessa kallas inte sällan för det “onda” respektive det “goda” kolesterolet. Gemensamt för bägge är att de verkar i levern, där LDL extraherar fett från den medan HDL transporterar fett till dito, där det decimeras och utsöndras tillsammans med avföringen.

En person anses ha högt kolesterol om denne har LDL i överflöd. Stora mängder av LDL kan lägga sig i personens arteriella vägar och orsaka hinder för blod att naturligt flöda. När blodcirkulationen sedan blockerats kommer personen löpa större risk för mycket allvarliga efterdyningar som hjärt- och andningsproblem.

Som nämnt ovan inleds därför i regel alltid en behandling med att ta itu med de eventuella bidragande faktorer som kan orsaka högt kolesterol. Mättade fetter, alkohol och rökning tillsammans med för lite motion är alla kända faktorer som kan höja kolesterolet. Men om patienten börjat äta en kolesterolsänkande diet och ändå inte lyckas sänka sina värden kan ett receptbelagt läkemedel förskrivas.

Läkemedel som Zocort, Simvastatin, Crestor, Lipostat m.fl. verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA, som är katalysatorn för hög kolesterolproduktion. Genom att reducera enzymets effektivitet minskar statiner mängden av dessa onda fetter vilket sålunda skalar ner deras närvaro i kroppen.

Ezetrol är ett exempel på en kolesterolabsorptionshämmare  och de fungerar något annorlunda. Genom att arbeta i tunntarmen minskar absorptionshämmare den utsträckning dessa fetter assimileras och konverteras till blodomloppet.

Oavsett vilken behandling du tar för att sänka ditt kolesterol kommer din läkare regelbundet behöva övervaka dina kolesterolnivåer. I de fall där ditt läkemedel inte når önskat resultat kan din läkare komma att justera dosen därefter.

Du kan enkelt, smidigt och säkert få ett recept utskrivet och redan imorgon börja din behandling. Hos Treated.com är hela vårdledet, från läkarkonsultation till receptförskrivning förlagt online, så att du hemifrån eller från arbetsplatsen snabbt kan beställa ditt läkemedel. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en legitimerad läkare. Alla godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Behandlingar vid högt kolesterol

En av de första åtgärderna en läkare tar när högt kolesterol behandlas är att kartlägga eventuella hälso- och livsstilsfaktorer som kan bidra till problemet. Läkaren kan komma att föreslå ett träningsprogram med lättare motion och att du lägger om kosten för att undvika intaget av mättade fetter. Rökning och alkohol är även två kända riskfaktorer som en läkare alltid kommer uppmana till att sluta med eller skära ner på.

Men livsstilsförändringar hjälper inte alltid. I de fall där dessa åtgärder inte är tillräckliga i att sänka kolesterolet kan ett receptbelagt läkemedel förskrivas. Dessa läkemedel finns hos Treated.com i två former: statiner och kolesterolabsorptionshämmare.

Hur fungerar de?

Statiner som (som t.ex. Zocord, Simvastatin, Crestor, Lescol och Lipostat) verkar genom att hämma funktionen av ett enzym i levern i syfte att öka upptaget av kolesterol från blodet. Detta enzym, kallat HMG-CoA, är ansvarigt för produktionen av kolesterol, och genom att begränsa dess aktivitet hjälper statiner till med att minska kolesterolnivåerna. Därför kallas statiner inom vetenskaplig litteratur för HMG-CoA reduktashämmare.

Ezetrol, å andra sidan, tillhör läkemedelsgruppen kolesterolabsorptionshämmare och verkar på ett något annorlunda sätt. Den förhindrar upptaget av nyttigt kolesterol i tarmslemhinnan genom att blockera den process i dito som tar upp kolesterol från livsmedel. Detta minskar nivåerna av dessa fetter. Dessa läkemedel används i regel tillsammans med statiner, då användning av endast absorptionshämmare inte visat sig vara tillräckligt i att sänka kolesterolet.

Finns det några biverkningar?

De biverkningar som vanligen rapporterats i samband med användande av statiner är huvudvärk och magont, dock varierar biverkningarna mellan olika produkterna. Ezetrol kan orsaka biverkningar i magen såsom diarré och även trötthet. På varje produktsida hittar du mer detaljerad information om eventuella biverkningar förknippade med de olika behandlingarna.

Kan jag kombinera dessa läkemedel med andra behandlingar?

I vissa fall kan du inte använda dessa läkemedel tillsammans med andra behandlingar. Tala därför alltid om för din förskrivare ifall du tar några som helst andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vanliga frågor: kolesterolbehandlingar

Vad är skillnaden mellan de olika behandlingarna?

Vi erbjuder två huvudtyper av kolesterolbehandlingar; statiner och kolesterolabsorptionshämmare. Det senare förskrivs endast som en kompletterande behandling, i de fall där statiner ensamt inte lyckats sänka kolesterolet.

Ska jag ta statiner ellre kolesterolabsorptionshämmare?

Normalt sett så förskrivs kolesterolabsorptionshämmare endast tillsammans med statiner. Ingen behandlingsform ska heller stå ensam, utan måste tas tillsammans med en kolesterolsänkande diet och ett motionsprogram.

Det är viktigt att du informerar läkaren om din sjukdomshistoria så att hon eller han kan göra en så samlad bedömning som möjligt i avseende lämplighet för receptförskrivning. Se mer detaljerade beskrivningar på respektive produktsida.

Skiljer sig biverkningarna?

Ja. De vanligaste biverkningarna hos statiner är i stort sett likadana, och inkluderar huvudvärk och magbesvär. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder din behandling, där hittar du detaljerad information om biverkningar.

Är en kolesterolsänkande behandling rätt väg för mig?

Det tar inte alltför lång tid att svara på den frågan. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, som tar ungefär fem minuter, därefter får du alltid ditt ärende granskat av en legitimerad läkare - helt gratis dessutom. Godkänns beställningen skickas läkemedlet direkt hem till dig och levereras följande arbetsdag. Läkarkonsultation, receptförskrivning och hemleverans är alltid inkluderat i priset.

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel