Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept
Atorvastatin

Atorvastatin

Atorvastatin

Atorvastatin är ett generiskt läkemedel som hjälper till att reglera högt kolesterol och är en typ av läkemedel som kallas för statiner. Atorvastatin är den generiska versionen av det varumärkta läkemedlet Lipitor.

För att få eller förnya ditt recept på Atorvastatin online hos Treated.com behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online, som därefter granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Översikt

Översikt - Atorvastatin vid högt kolesterol

Atorvastatin är en tablettbehandling som används för att behandla högt kolesterol. Det är ett generiskt läkemedel (ibland kallat “generika”) som tillhör läkemedelsgruppen statiner. Denna typ av läkemedel kan förskrivas vid högt kolesterol där patienten inte lyckats sänka sina nivåer genom positiva livsstilsförändringar som kost och fysisk aktivitet. Atorvastatin finns även som ett varumärkesläkemedel under namnet Lipitor.

Vad är HDL och LDL-kolesterol?

Det finns två typer av kolesterol i kroppen; det nyttiga kolesterolet som förkortas HDL (high-density lipoproteins) och det “skadliga” kolesterolet, som förkortas LDL (från engelskans low-density lipoproteins). Kolesterol är någonting varje människa behöver. Det är en substans som genereras av kroppen självt, men vi kan också få det från mat. Kolesterolet spelar en viktig roll för att bygga upp cellväggar, hjälpa levern att fungera ordentligt och det bistår även kroppen i dess hormonproduktion.

HDL och LDL är konstellationer av fett och protein som ansvarar för att transportera kolesterolet genom kroppen till de delar som behöver det. LDL bär kolesterol från levern till de delar där det behövs och sen bär HDL tillbaka det till levern där det sedan bryts ner.

HDL kallas ofta för det “nyttiga kolesterolet”, medan LDL ofta kallas för “skadliga kolesterolet”. Som namnen föreslår, är det när LDL-nivåerna stiger som kolesterolet blir ett hälsoproblem. Utan tillräckligt HDL kommer för mycket kolesterol ut i blodflödet, vilket sedan kan orsaka förtäring av artärerna. Om detta tillstån fortgår ökar risken att drabbas av hjärtproblem då blodet inte längre kan röra sig fritt.

Vad orsakar högt kolesterol?

Det finns flera faktorer som kan påverka att man får högt kolesterol. En känd faktor är dålig kosthållning innehållandes mycket höga halter mättade fetter såsom bakelser, kakor och fikabröd. Personer som inte motionerar tillräckligt löper även en högre risk av att drabbas av högt kolesterol, tillsammans med personer som är överviktiga, personer som regelbundet dricker och personer som röker.

Du kan mäta ditt kolesterol genom ett vanligt blodprov. Om det visar sig att du har högt kolesterol kommer en läkare vanligtvis rekommendera dig att ändra din livsstil, såsom att inkludera mer motion i din vardag, äta nyttigare, sluta röka (om du är rökare) och dra ner på alkoholkonsumtionen.

Skulle förändringar i din livsstil inte ha någon effekt på ditt höga kolesterolvärde kan din läkare istället föreslå behandling med exempelvis statiner. Statiner verkar genom att förhindra funktionen av ett enzym som underlättar produktionen av kolesterol i levern. På så sätt hjälper de till att sänka kolesterol och upprätthålla en hälsosammare nivå.

Olika doser av Atorvastatin

Atorvastatin finns tillgängligt i flera doser. Den dos som ordineras till dig bestäms av din läkare. När du tar statiner kommer du även behöva äta en hälsosam diet och regelbundet motionera, detta hjälper läkemedlet till att ge bättre resultat.

Atorvastatin 10 mgDosen på 10 mg ges oftast ut som startdos. De tas en gång dagligen och din läkare kommer att fortsätta kontrollera dina kolesterolvärden.
Atorvastatin 20 mgLäkaren kan komma att öka din dos till 20 mg efter några veckors behandling. Läkaren kommer fortsätta att kontrollera dina kolesterolvärden och dosen kan komma att justeras därefter.
Atorvastatin 40 mgOm dosen på 20 mg visat sig vara otillräckligt effektiv kan läkaren komma att höja dosen till 40 mg.
Atorvastatin 80 mg80 mg är den högsta dosen av Atorvastatin och ordineras endast ifall de lägre doserna inte gett önskat resultat.

Köpa Atorvastatin online hos Treated.com

Ifall du inte redan tar en behandling för dina kolesterolnivåer behöver du börja med att tala med din husläkare. Din läkare kan hjälpa dig med att hitta rätt behandling, ibland krävs det inte läkemedelsbehandling med statiner.

Ifall du redan tar Atorvastatin och vill förnya ditt recept online kan du använda vår smidiga tjänst hos Treated.com. Du behöver fylla i ett medicinskt frågeformulär online, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Anser läkaren att behandlingen är lämplig och ändamålsenlig för dig skrivs ett e-recept ut, följt av att läkemedlet skickas från vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU.

Beställ nu
Senast granskat:  27-08-2019
Bruksanvisning

Så tar du Atorvastatin

Var noga med att läsa igenom bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel. Det är också viktigt att du följer din förskrivande läkares instruktioner om hur du tar Atorvastatin. På detta sätt maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som risken för biverkningar hålls låg.

 1. Din dos kommer att bestämmas av din förskrivande läkare.
 2. Normalt är rekommenderad startdos 10 mg per dag.
 3. Dosen kan ökas månadsvis, tills du har nått rekommenderad underhållsdos.
 4. 80 mg per dag är den maximala, dagliga dosen.
 5. Ta dina tabletter vid samma tidpunkt varje dag.
 6. Svälj tabletterna hela med vatten.
 7. Ta aldrig en högre dos än vad du blivit ordinerad.
 8. Prata med sjukvårdspersonal om du råkar ta för många tabletter.
 9. Om du skulle missa en dos, hoppa över den missade dosen och ta nästa dos vid schemalagd tidpunkt.

Ifall du har några frågor om Atorvastatin eller är bekymrad över något kan du kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal.

Atorvastatin bipacksedel

Atorvastatin 10 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Atorvastatin 10 mg från FASS

Atorvastatin 20 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Atorvastatin 20 mg från FASS

Atorvastatin 40 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Atorvastatin 40 mg från FASS

Atorvastatin 80 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Atorvastatin 80 mg från FASS

Senast granskat:  27-08-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:
Biverkningar

Atorvastatin: biverkningar, varningar och försiktighet

Berätta för din läkare om du upplever några biverkningar och sök genast akut sjukvård om biverkningarna skulle vara allvarliga. Allvarliga biverkningar kan vara tecken på en allergisk reaktion, som t.ex. anafylaxi, nässelfeber, svullnad i ansiktet, läppar och hals eller känslor av yrsel. Andra tecken är svåra avflagningar av hud eller utslag av blåsor, ovanliga blödningar, hög feber och en känsla av muskelsvaghet.  

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Näsinflammation, ont i halsen, näsblod, allergiska reaktioner, blodsockerhöjning,

ökning i blod kreatinkinas, huvudvärk, sjukdom, förstoppning, uppblåsthet, matsmältningsbesvär, diarré, ledvärk, muskelsmärta och ryggsmärta, onormala levertestresultat.

Ovanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Anorexi, viktökning, blodsockerfall, mardrömmar, sömnlöshet, yrsel, domningar eller stickningar i extremiteterna, minskad känsla av smärta eller beröring, smakförändring, minnesförlust, suddig syn, tinnitus, sjukdomskänsla, rapningar, buksmärta, bukspottkörtelinflammation, hepatit, utslag, hudutslag och klåda, nässelfeber, håravfall, nacksmärta, muskeltrötthet, trötthet, illamående, svaghet, bröstsmärta, ödem, upphöjd temperatur, vita blodkroppar i urinprov.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare eller färre):

Visuella störningar, oförutsedda blödningar eller blåmärken, kolestas, senskada.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 10 000 användare eller färre):

Allergisk reaktion, försämrad hörsel, gynekomasti

Andra biverkningar vid behandling med statiner (okänd frekvens):

Sexuella problem, depression eller diabetes.

Andra läkemedel och Atorvastatin

Meddela alltid din läkare om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel. Det är extra viktigt om du tar, eller nyligen har tagit, någon av följande:

 • Läkemedel som påverkar ditt immunförsvar såsom ciklosporin, antibiotika eller antisvampmedel
 • Andra behandlingar vid högt kolesterol
 • Kalciumkanalblockerare som används vid angina pectoris (kärlkramp) eller högt blodtryck, såsom amlodipin och diltiazem
 • Läkemedel mot oregelbundna hjärtslag såsom verapamil, digoxin och amiodaron
 • Hiv-behandlingar såsom ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, eller darunavir
 • Behandlingar mot hepatit C
 • Orala preventivmedel
 • Stiripentol
 • Cimetidin
 • Fenazon
 • Kolkicin
 • Antacida
 • Boceprevir
 • eller preparat eller naturläkemedel innehållandes johannesört.  

Sjukdomar och andra tillstånd att vara vaksam över

Du ska inte ta Atorvastatin om du har eller någonsin har haft någon form av leversjukdom, fått onormala och oförklarliga resultat från blodprover för leverfunktion eller ifall du kan bli med barn och inte använder preventivmedel eller om du ammar.

Tala om för din läkare ifall du har haft svåra andningssvårigheter, ifall du tar eller inom sju dagar har tagit fusidinsyra, har haft en stroke med blödning till hjärnan eller ifall du fortfarande har vätska i vissa områden av hjärnan från tidigare stroke (slaganfall), har underaktiv sköldkörtel (hypotyreos), upprepade eller oförklarliga värker eller smärtor i muskler, en familjehistoria av muskelrelaterade sjukdomar eller ifall du tidigare haft muskelproblem i samband med att att du tagit andra kolesterolsänkande behandlingar, ifall du regelbundet dricker stora mängder alkohol eller ifall du har en leversjukdom, eller ifall du är över 70 år gammal.

Graviditet och amning

Atorvastatin är inte lämpligt för dig som är gravid eller ammar. Om du är gravid, försöker att bli gravid eller ammar bör du rådfråga din läkare för bästa behandling.

Körförmåga

Det tros inte att din körförmåga påverkas av Atorvastatin. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil när du tar detta läkemedel.

Atorvastatin, mat och dryck

Du bör minska din alkoholkonsumtion när du behandlas med Atorvastatin. Drick inte mer än ett glas grapefruktjuice per dag, eftersom grapefrukt kan interagera med detta läkemedel.

Laktosintolerans

Är du intolerant mot någon typ av socker ska du tala med din läkare innan du påbörjar denna behandling.

Senast granskat:  27-08-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:
Vanliga frågor

Vanliga frågor: Atorvastatin vid högt kolesterol

Kan jag dricka alkohol när jag tar Atorvastatin?

Du bör minska ditt alkoholintag om du har högt kolesterol. Din läkare kommer kunna informera dig mer om detta innan du påbörjar en behandling.

Kan jag köra bil när jag tar Atorvastatin?

Du ska fortfarande kunna köra bil som vanligt under behandlingen. Skulle du uppleva några biverkningar som kan påverka din bilkörning ska du avstå från att köra och prata med din läkare.

Kan jag ta Atorvastatin när jag är gravid?

Nej, det är inte en lämplig behandling om du är gravid eller ammar. Prata med din läkare om råd om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar.

Hur ska Atorvastatin förvaras?

Förvara läkemedlet säkert och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Atorvastatin?

Atorvastatin innehåller: atorvastatin, kalciumkarbonat, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat,kroskarmellosnatrium, polysorbat 80, hyprollos och magnesiumstearat, titandioxid (E171), talk, simetikon, stearatemulgatorer, förtjockningsmedel, bensoesyra och sorbinsyra.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Atorvastatin receptfritt?

Nej, Atorvastatin är ett receptbelagt läkemedel och kräver ett recept utskrivet från en läkare.

Hur köper jag Atorvastatin online?

För de som är oroliga över deras kolesterolvärde rekommenderas det att man börjar med att träffa läkare för blodprov och rådgivning. Det är rekommenderat att kontrollera sitt kolesterolvärde regelbundet när du passerat 40, eller har en eller flera riskfaktorer att drabbas av högt kolesterol (högt kolesterol i släkten eller hjärt- kärlsjukdomar). Om ditt kolesterolvärde är högt kommer din läkare att förklara hur du kan få ner värdena till en hälsosam nivå.

Personer som redan använder Atorvastatin enligt läkares rådgivning kan enkelt och säkert förnya sitt recept online hos Treated.com. Du behöver fylla i ett medicinskt frågeformulär online, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU.

Senast granskat:  27-08-2019
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här