Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Crestor

Rosuvastatin

Crestor är en tablettbehandling vid högt kolesterol med den verksamma substansen rosuvastatin. Crestor verkar genom att reglera koncentrationen av fettämnen i blodet och tillhör läkemedelsgruppen statiner.

Det har aldrig varit såhär enkelt att beställa en receptbelagd behandling vid högt kolesterol online. Nu behöver du inte längre ta dig tiden att besöka vårdcentral och apotek - hos Treated.com sker både läkarkonsultation och receptförskrivning tryggt online.

+1300 recensioner via Trustpilot
Crestor20 mg

Din läkare kan vid behov komma att höja dosen till 20 mg efter en tids användning.

+ Gratis expressfrakt
Crestor5 mg

Denna dos innehåller 5 mg rosuvastatin. Skrivs ut som startdos för de som är känsliga för eventuella biverkningar.

+ Gratis expressfrakt
Crestor10 mg

Crestor 10 mg förskrivs som typisk startdos.

+ Gratis expressfrakt
Crestor40 mg

40 mg är den maximala dagliga dosen. Denna styrka förskrivs endast i de fall där patientens höga kolesterol riskerar att orsaka avsevärt allvarliga komplikationer och lägre doser varit otillräckliga.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 9 december

Crestor är en tablettbehandling vid högt kolesterol med den verksamma substansen rosuvastatin. Crestor verkar genom att reglera koncentrationen av fettämnen i blodet och tillhör läkemedelsgruppen statiner.

Det har aldrig varit såhär enkelt att beställa en receptbelagd behandling vid högt kolesterol online. Nu behöver du inte längre ta dig tiden att besöka vårdcentral och apotek - hos Treated.com sker både läkarkonsultation och receptförskrivning tryggt online.

Översikt

Crestor (rosuvastatin)

Crestor är en behandling vid högt kolesterol. Läkemedlet kommer i form av filmdragerad tablett och tillverkas av AstraZeneca. Vanligen förskrivs initialt en låg dos som sedan under ett par veckor gradvis ökas, beroende på läkemedlets effektivitet.

Högt kolesterol uppstår när levern producerar fett till en punkt att artärerna blir smalare. Detta orsakar inte några omedelbara, fysiska symptom men kan innebära ett antal hälsorisker, såsom ökad mottaglighet för hjärtsjukdomar, hjärtinfarkt och stroke.

 1. Populär HMG-CoA-reduktashämmare
 2. Sänker kolesterolet effektivt
 3. Innehåller den aktiva substansen rosuvastatin

Ett antal livsstilsfaktorer kan bidra till högt kolesterol. Vanliga sådana är en dålig kost, som består av alltför mycket mättade fetter och mycket salt, högt alkoholintag, rökning och även brist på motion. Du är även mer benägen att ha högt kolesterol om du har diabetes, högt blodtryck, lever- eller njursjukdom. Genetik tros även spela en roll. De med en familjehistoria av högt kolesterol är mer benägna att själv utveckla tillståndet.

Behandla högt kolesterol med rosuvastatin

Statiner är en effektiv form av behandling vid högt kolesterol. Crestor tillhör denna läkemedelsgrupp och innehåller den aktiva ingrediensen rosuvastatin. Denna substans verkar i kroppen genom att minska mängden kolesterol som produceras i kroppen.

Levern är ansvarig för att generera fetter som kallas för lipider, som är avgörande för att hjälpa kroppen att utföra olika funktioner. Dessa förs sedan runt i kroppen genom blodomloppet, genom proteiner. När lipider ansluter sig till bildar de något som kallas lipoproteiner, av vilka det finns två typer: de med hög och låg densitet. Dessa kallas också vanligen för det goda och det onda kolesterolet.

Lipoproteiner med låg densitet, även kallade LDL, är ansvariga för att transportera fett ut från levern till de celler som kräver dem. Däremot kan stora mängder av LDL orsaka att dessa fetter ansamlas i kärlväggarna, vilket ökar risken för sjukdom. Rosuvastatin, den aktiva ingrediensen i Crestor, verkar genom att störa funktionen hos ett enzym i levern, vilket underlättar produktionen av HDL (HDL är det lipoprotein som har högst densitet). På så sätt minskar nivåerna av det onda kolesterolet i kroppen vilket sedermera även minskar risken för följdsjukdomar.

Köpa Crestor (rosuvastatin) online

Du kan snabbt, smidigt och säkert köpa Crestor online från vårt onlineapotek. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Om beställningen godkänns, skickas läkemedlet direkt hem till dig nästa arbetsdag. På så vis kan du börja sänka ditt kolesterol redan nästa arbetsdag!

Beställ nu
Senast granskat:  15-07-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid Crestor enligt din förskrivares anvisningar. På detta vis maximerar du effekten av läkemedlet. Se även till att du läst igenom och förstått informationen i den bifogade bipacksedeln, i syfte att minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Ta enligt läkarens instruktioner.
 2. Vid behandling av högt kolesterol är rekommenderad startdos 5 mg eller 10 mg dagligen. Dosnivån bestäms av din läkare utifrån din hälsa och din kolesterolnivå.
 3. Din läkare kan komma att granska ditt tillstånd och vid behov justera dosen efter en tids behandling.
 4. En daglig tablett tas. Svälj tabletten tillsammans med ett glas vatten.
 5. Försök alltid ta Crestor vid samma tidpunkt varje dag.
 6. Crestor kan tas med eller utan mat.
 7. Du kommer under behandlingens tid fortsatt att behöva övervaka dina kolesterolnivåer under regelbelbunden basis.
 8. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 9. Om du glömt att ta Crestor ska du inte kompensera för detta med att ta dubbel dos. Då ska du bara hoppa över den glömda dosen och fortsätta din behandling som schemalagt.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder Crestor. En detaljerad bruksanvisning återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Crestor bipacksedel hos FASS

Laddda ner bipacksedel för Crestor från FASS

Senast granskat:  15-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Crestor 5 mg

Crestor 10 mg

Crestor 20 mg

Crestor 40 mg

Biverkningar

Biverkningar

Det är mycket viktigt att vara medveten om vilka eventuella biverkningar Crestor kan orsaka, så du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Kontakta omedelbart läkare eller uppsök akutavdelningen på närmsta sjukhus om du skulle få en allergisk reaktion eller om du skulle uppleva onormal muskelvärk eller smärta som inte går över.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, magsmärtor, förstoppning, illamående, muskelvärk, svaghet, yrsel, ökad proteinkoncentration i urinen eller diabetes.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Hudutslag, klåda eller andra hudproblem.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Inflammerad bukspottkörtel, ökad förekomst av av leverenzymer i blodet, allergisk reaktion eller muskelskada.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Gulsot, hepatit, blod i urinen, domningar, ledvärk, minnesförlust eller bröstförstoring hos män.

Ovan lista är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar förknippade med Crestor. En komplett lista över biverkningar finns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Crestor

Informera alltid din läkare om eventuella andra läkemedel du tar. Crestor kan interagera med, eller göras mindre effektiv av följande: ciklosporin, warfarin, klopidogrel, fibrater såsom gemfibrozil eller fenofibrat, andra stationer som ezetimib, medel eller preparat för att bättra matsmältningen, erytromycin, fusidinsyra, orala preventivmedel, hormonersättningsterapi (HRT) eller ritonavir med lopinavir eller atazanavir.

Andra sjukdomar och Cresdtor

Närvaron av vissa andra sjukdomar kan göra det olämpligt för dig att använda Crestor. Använd inte detta läkemedel om du har eller har haft lever- eller njursjukdomar, ihållande och oförklarliga verkar eller smärta i musklerna.

Crestor 40 mg lämpar sig inte för de som har måttligt nedsatt njurfunktion, har en dysfunktionell sköldkörtel, om du regelbundet konsumerar stora mängder alkohol eller är av asiatiskt etniskt ursprung.

Om något av ovan tillstånd går att härleda till dig bör du också tala med din läkare eftersom du kan behöva vidta särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av Crestor. Tala även om för din förskrivare om du ofta dricker stora mängder alkohol eller om du haft problem med njurarna eller levern, om du är laktosintolerant, har en sjukdom i sköldkörteln eller har en familjehistoria av muskelproblem.

Senast granskat:  15-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Crestor 5 mg

Crestor 10 mg

Crestor 20 mg

Crestor 40 mg

Vanliga frågor: Crestor

Vanliga frågor: Crestor

Kan jag dricka alkohol när jag använder Crestor?

Det rekommenderas att du avstår från att dricka alkohol när du tar Crestor, då detta kan orsaka leverproblem.

Kan jag köra bil när jag använder Crestor?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan försämra din körförmåga. Om så är fallet ska du avstå från att köra och kontakta din läkare.

Kan Crestor användas när jag är gravid?

Nej. Crestor lämpar sig inte för dig som är gravid eller ammar.

Hur ska Crestor förvaras?

Förvara Crestor på en säker plats och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Crestor?

Crestor innehåller: rosuvastatin, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kalciumfosfat, krospovidon, magnesiumstearat, hypromellos, triacetin, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172). Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Crestor receptfritt?

Nej. Crestor, likt alla andra behandlingar vid högt kolesterol, är receptbelagt. Detta betyder att du måste ha fått ett recept utskrivet av en legitimerad läkare för att kunna köpa läkemedlet.

Är Crestor rätt behandling för mig?

Crestor är en mycket vanlig behandling vid högt kolesterol som varje månad används av tusentals patienter. Om du vill behandla ditt höga kolesterol med statiner, likt Crestor, kan du fylla i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat utav en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen skickas läkemedlet med expressleverans direkt hem till dig, så att du kan inleda din behandling redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  15-07-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1293 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här