Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Ezetrol

Ezetimibe

Ezetrol är ett läkemedel som används för att sänka höga kolesterolvärden. Läkemedlet tillhör läkemedelsgruppen som påverkar serumlipidnivåerna. Ezetrol tillverkas av MSD.

Hos Treated.com kan du snabbt, smidigt och tryggt beställa din behandling vid högt kolesterol. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare. Godkända beställningar levereras redan följande arbetsdag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Ezetrol10 mg

Varje tablett innehåller 10 mg ezetimib. Stadarddosen är en tablett dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Ezetrol är ett läkemedel som används för att sänka höga kolesterolvärden. Läkemedlet tillhör läkemedelsgruppen som påverkar serumlipidnivåerna. Ezetrol tillverkas av MSD.

Hos Treated.com kan du snabbt, smidigt och tryggt beställa din behandling vid högt kolesterol. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare. Godkända beställningar levereras redan följande arbetsdag.

Översikt

Översikt

Ezetrol är en typ av behandling som kallas kolesterolabsorptionshämmare. Läkemedlet används för att hjälpa patienten med att sänka kolesterolnivåerna hos dem som inte kunnat göra så enbart genom diet. Ezetrol kan tas tillsammans med statiner. Läkemedlet kommer i form av kapselformad tablett och tillverkas av Merck Sharp & Dohme (MSD).

 1. Varumärkesskyddad behandling
 2. Tas en gång dagligen
 3. Förebygger hjärt-kärlsjukdomar

Kolesterol är en substans som finns närvarande i en mängd olika livsmedel, men det tillverkas även naturligt i kroppen hos levern. Kolesterol utför faktiskt en viktig funktion i kroppen, men när det börjar närvara i höga mängder i kroppen utgör det en hälsorisk och kan leda till eventuella komplikationer. I kroppen förs kolesterol runt i kroppen och förenas tillsammans med proteiner för att tillverka så kallade lipoproteiner.

Det finns två typer av lipoproteiner, förkortat LDL: de med hög densitet och de med låg densitet. Lipoproteiner med låg densitet är ansvariga för att transportera fett från levern till olika delar av kroppen genom blodomloppet. Därefter återkommer de till levern innan de bryts ner och utsöndras. Av denna anledning kallas lågdensitet LDL för det “goda kolesterolet”.

En hög nivå av lipoproteiner med låg densitet kan leda till att artärväggarna täpps igen vilket gör att passagen av blod begränsas. Detta, i sin tur, gör att det blir svårare för hjärtat att fungera korrekt vilket konsekvent ökar chanserna för en hjätattack eller stroke.

Det finns ett antal riskbeteenden som starkt kan bidra till utvecklingen av högt kolesterol. Några vanliga är dålig kosthållning, brist på motion, rökning eller hög alkoholkonsumtion. Vissa personer kan även vara genetiskt predisponerade för högt kolesterol. Även högt blodtryck och diabetes kan bana väg för högt kolesterol.

Hur fungerar Ezetrol?

Behandling vid högt kolesterol inleds oftast med att ta itu med en persons matvanor och försöker skära ner intaget av toxiner som alkohol och tobak. Din läkare kan också föreslå ett träningsprogram för daglig motion. Emellertid kommer inte alltid dessa åtgärder räcka i att sänka personens kolesterolnivåer. För dig som använt statiner och funnit att de är otillräckliga i att sänka kolesterolet kan en ytterligare behandling, som Ezetrol, förskrivas.

Den viktigaste ingrediensen i Ezetrol är en substans som kallas ezetimib, som verkar genom att störa processen av kolesterolabsorption i tunntarmen i samband med intag av måltid. I tillägg till detta förhindrar även Ezetrol kolesterol från att överföras från gallgången till tunntarmen och tas upp i blodomloppet. Dessa funktioner hjälper till att sänka förekomsten av LDL, och därmed minska sannolikheten av arteriella blockeringar.

Hos Treated.com är det alltid tryggt och smidigt att beställa en behandling för att sänka kolesterolet. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat och begära ditt recept redan idag. Om en av våra legitimerade läkare godkännre beställningen skickas läkemedlet direkt från vårt brittiska apotek hela vägen hem till din ytterdörr redan nästa arbetsdag.

 

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Följ alltid din förskrivares instruktioner när du tar Ezetrol. Se även till att noggrant läsa igenom informationen som finns i den bifogade bipacksedeln. På detta vis kan säkerhetsställa att du uppnår maximal effekt av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta enligt läkarens anvisningar.
 2. Ezetrol bör endast användas i samband med en kolesterolsänkande diet.
 3. Rekommenderad dos är en tablett. Tas en gång dagligen.
 4. Ezetrol kan tas med eller utan mat.
 5. Om du också tar statiner kan du ta dem samtidigt. Du måste dock lämna ett mellanrum på två timmar innan du tar några resiner, eller en lucka på fyra timmar om du tar dem efteråt.
 6. Överskrid aldrig mängden som ordinerats till dig.
 7. Om du glömt att ta Ezetrol ska du bara skippa den glömda dosen och ta nästa som schemalagt. Kompensera aldrig för glömd dos med att ta dubbel dos.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder Ezetrol. Detaljerade anvisningar återfinner du i den bifogade bipacksedeln. Läs alltid igenom den innan du inleder din behandling.

Ezetrol bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Ezetrol från FASS

 

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Ezetrol 10 mg

Biverkningar

Biverkningar

Likt alla läkemedel kan Ezetrol orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Tala genast om för din läkare om du skulle få en allergisk reaktion eller känna smärta, ömhet eller svaghet i dina muskler.

När enbart Ezetrol används:

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Magsmärta, diarré, flatulens eller trötthet.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Onormala lever- eller muskelfunktionstester, hosta, matsmältningsbesvär, halsbränna, illamående, ledvärk, muskelspasmer, blodvallningar, nacksmärta, aptitlöshet, smärta eller högt blodtryck.

När Ezetrol används tillsammans med en statin:

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Onormal leverfunktion som kan dyka upp i provresultat, huvudvärk eller muskelvärk.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Stickningar, muntorrhet, klåda, utslag eller nässelfeber, ryggsmärta, smärta i armar och ben eller svullnad i händer och fötter.

Ovan lista är endast en summering över eventuella biverkningar som kan orsakas av Ezetrol. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, där du återfinner en komplett genomgång av biverkningar detta läkemedel kan orsaka.

Andra läkemedel och Ezetrol

Tala alltid om för din läkare om du tar andra läkemedel. Ezetrol kan interagera med följande: ciklosporin, antikoagulantia som warfarin, fenprokumon, acenokumarol eller fluindion, kolestyramin eller fibrater.

Andra sjukdomar och Ezetrol

Innan du använder Ezetrol ska du alltid avslöja din sjukdomshistoria till din förskrivare. Detta då viss sjukdomshistoria kan göra det olämpligt att använda. Ta aldrig Ezetrol om du är allergisk mot något i läkemedlet eller har problem med levern. Ezetrol kan även vara olämpligt för de som är laktosintoleranta.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Ezetrol 10 mg

Vanliga frågor: Ezetrol

Vanliga frågor: Ezetrol

Kan jag dricka alkohol när jag använder Ezetrol?

Det rekommenderas alltid att du avstår från att dricka större mängder alkohol om du har högt kolesterol. Det är därför rekommenderat att du avstår från att dricka större mängder när du tar Ezetrol.

Kan jag köra bil när jag använder Ezetrol?

Ja, det tros inte att Ezetrol ska påverka din körförmåga. Skulle du dock uppleva några biverkningar som kan påverka eller äventyra din körförmåga ska du alltid avstå från att köra och kontakta din läkare.

Kan Ezetrol användas när jag är gravid?

Ezetrol rekommenderas inte för dig som är gravid eller ammar. Tala alltid med din läkare innan du börjar använda Ezetrol.

Hur ska Ezetrol förvaras?

Förvaras på en säker plats, utom syn- och räckhåll för barn och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Ezetrol?

Ezetrol innehåller: ezetimib, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, povidon, kroskarmellosnatrium, natriumlaurilsulfat och magnesiumstearat. Ta inte Ezetrol om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Ezetrol receptfritt?

Du behöver ett recept för att kunna köpa Ezetrol. En av våra legitimerade läkare kan skriva ut ett recept åt dig om det bedöms att behandlingen är rätt för dig.

Är Ezetrol rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig förskrivs ett e-recept. Därefter skickas läkemedlet direkt från vårt apotek, hela vägen hem till din ytterdörr.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här