Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Fluvastatin

Fluvastatin

Fluvastatin är ett läkemedel som används för att hjälpa sänka kolesterolnivåerna. Det är ett generiskt läkemedel som tillverkas av Acatvis och innehåller samma aktiva ingrediens som Lescol.

Hos Treated.com kan du snabbt, smidigt och säkert beställa din behandling vid högt kolesterol. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att begära ditt recept och få ditt ärende granskat av en av våra läkare. Godkända beställningar levereras redan nästa dag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
Beställ nu för leverans måndag 8 mars
Fluvastatin20 mg

Fluvastatin 20 mg är i de flesta fall den rekommenderade startdosen. Ta kapslarna en eller två gånger dagligen enligt läkarens riktlinjer.

Fluvastatin40 mg

Fluvastatin 40 mg förskrivs i de fall där den lägre dosen inte varit tillräcklig i att sänka kolesterolet.

Fluvastatin Slow Release80 mg

Fluvastatin depottabletter innehåller 80 mg av den aktiva ingrediensen och är den maximala dagliga dosen. Förskrivs när lägre doser varit otillräckliga i att sänka kolesterolet. Tas en gång dagligen.

Beställ nu för leverans måndag 8 mars

Fluvastatin är ett läkemedel som används för att hjälpa sänka kolesterolnivåerna. Det är ett generiskt läkemedel som tillverkas av Acatvis och innehåller samma aktiva ingrediens som Lescol.

Hos Treated.com kan du snabbt, smidigt och säkert beställa din behandling vid högt kolesterol. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att begära ditt recept och få ditt ärende granskat av en av våra läkare. Godkända beställningar levereras redan nästa dag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Fluvastatin tillhör läkemedelsgruppen statiner, som används för att behandla högt kolesterol. Läkemedlet finns som standardtablett och som tablett för långsiktig lindring innehållande den maximala dagliga dosen. Behandlingskuren består i regel av patienten inleder på en lägre styrka som sedan justeras med jämna mellanrum av läkaren. Dosen justeras enligt hur effektivt läkemedlet varit på att sänka kolesterolet. Fluvastatin är ett generiskt läkemedel som tillverkas av läkemedelsföretaget Actavis. Det varumärkesskyddade läkemedlet heter Lescol.

 1. Effektivt generiskt läkemedel
 2. Finns som depottablett
 3. HMG-CoA-reduktashämmare

Högt kolesterol uppstår när levern producerar fett till en mängd där artärerna blir smalare. Detta orsakar inte några omedelbara, synliga symptom men kan innebära ett antal hälsorisker som t.ex. ökad mottaglighet för hjärtsjukdomar, hjärtinfarkt och stroke.

Ett antal livsstilsfaktorer kan bidra till högt kolesterol. Vanliga sådana är dålig kosthållning, där personen äter alltför mycket mättade fetter och salt. Även hög alkoholkonsumtion och rökning kan höja personens nivåer av skadligt kolesterol, såväl som brist på motion. Personer med diabetes, högt blodtryck och leversjukdomar kan även vara mer benägna att utveckla högt kolesterol.

Statiner är en effektiv behandlingsform för att sänka kolesterolvärden. Fluvastatin tillhör denna läkemedelsgrupp och innehåller den aktiva ingrediensen som har samma namn. Denna substans verkar i kroppen genom att minska mängden av kolesterol som produceras i kroppen. Levern ansvarar för att generera de fetter som kallas lipider - som är avgörande för vissa funktioner i kroppen. När lipider ansluter sig med vissa proteiner bildas så kallade lipoproteiner, förkortat LDL, av vilka det finns två typer: de med hög densitet (som ofta kallas för det “goda kolesterolet”) och de med låg densitet, med sitt ökända smeknamn “det onda kolesterolet”.

Sänk kolesterolet genom fluvastatin

Den aktiva substansen fluvastatin hämmar funktionen av ett enzym som kallas HMG-CoA-reduktas. Detta enzym finns i levern och är ansvarig för att producera kolesterol. Genom att begränsa detta enzyms verkan hjälper läkemedlet med att sänka mängden kolesterol i kroppen och därmed även minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Hos Treated.com är det alltid smidigt och tryggt att beställa en behandling vid högt kolesterol. Fyll i vårt medicinska frågeformulär och få ditt ärende granskat redan idag. Efter att du begärt ditt recept kommer en läkare noga granska ditt ärende. Bedöms behandlingen säker och ändamålsenlig skrivs ett recept ut. Godkända beställningar levereras alltid nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  04-05-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Följ alltid din läkares instruktioner när du tar Fluvastatin. Se även till att läsa igenom informationen som finns i den bifogade bipacksedeln. På detta vis kan säkerhetsställa att du uppnår maximal effekt av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta Fluvastatin i linje med din läkares instruktioner.
 2. Rekommenderad startdos är en kapsel på 20 mg som tas en gång dagligen.
 3. Din läkare kan justera dosen efter ett tids behandling, på minst fyra veckor, beroende på hur väl du svarar på behandlingen.
 4. Ta alltid tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Om du tar Fluvastatin dagligen bör du ta din dos på kvällen innan du går och lägger dig. Om du tar två tabletter om dagen ska du ta din dos en gång på morgonen och en på kvällen.
 5. Fluvastatin tabletter kan tas med eller utan mat. Svälj hela tillsammans med ett glas vatten.
 6. Den maximala dagliga dosen är 80 mg.
 7. Om du använder Fluvastatin depottablett för långvarig lindring ska du ta din tablett en gång dagligen.
 8. Överskrid aldrig dosen som ordinerats till dig.
 9. Om du glömt att ta Fluvastatin ska du bara ta tabletten så snart du kommer på, så vida det inte sammanfaller med din nästa schemalagda dos. Då ska du hoppa över dosen. Kompensera aldrig för glömd dos genom att ta dubbel dos.

Fluvastatin används som en del av ett program som även innehåller kolesterolsänkande diet och motion.

Ladda ner bipacksedel (engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel tillverkas i Storbritannien och inte i Sverige.

Senast granskat:  04-05-2018
Biverkningar

Biverkningar

Det är mycket viktigt att du på förhand känner till vilka eventuella biverkningar som kan orsakas av Fluvastatin. Rapportera alltid biverkningar du eventuellt skulle uppleva till din läkare, i synnerhet något av följande: muskelnedbrytning såsom muskelvärk, ömhet eller svaghet i muskler, hepatit, minskat antal blodplättar som kan visa sig genom att lätt få blåmärken, allergisk reaktion, pankreatit, inflammation i blodkärlen eller lupusliknande symptom som trötthet, feber eller aptitlöshet.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, magont, illamående eller sömnsvårigheter.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Stickningar eller domningar i händer eller fötter, störd eller minskad känslighet.

Övriga biverkningar (okänd frekvens):

Minnesförlust, sexuella svårigheter, depression, hosta, hjärtklappning, feber eller diabetes.

Listan ovan är inte en komplett förteckning över eventuella biverkningar förknippade med Fluvastatin. En komplett lista återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Fluvastatin

Tala alltid om för vår läkare om det är så att du för närvarande tar några andra läkemedel, vare sig receptfria eller receptbelagda. Fluvastatin kan interagera med följande: ciklosporin, fibrater som gemfibrozil, nikotin, gallsyrabindande läkemedel, flukonazol, rifampicin, fenytoin, antikoagulantia som warfarin, glibenklamid eller kolkicin.

Andra sjukdomar och Fluvastatin

Närvaron av vissa sjukdomar eller sjukdomstillstånd kan innebära att Fluvastatin är olämpligt för dig att använda. Använd inte Fluvastatin om du har leverproblem eller en allergi mot soja eller jordnötter.

Tala även om för din läkare om du har något av följande, eftersom de kan välja att förskriva Fluvastatin med särskild försiktighet eller välja att helt avstå från att förskriva läkemedlet: lever- eller njursjukdom, muskelproblem, sköldkörtelsjukdom eller andningsproblem. Fluvastatin kan även vara olämpligt för de som regelbundet konsumerar alkohol i stora mängder.

Senast granskat:  04-05-2018
Vanliga frågor: Fluvastatin

Vanliga frågor: Fluvastatin

Kan jag dricka alkohol när jag tar Fluvastatin?

Det rekommdenderas inte att du dricker alkohol i större mängder när du tar denna behandling eftersom det kan vara skadligt för effektiviteten av läkemedlet.

Kan jag köra bil när jag använder Fluvastatin?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan påverka din körförmåga. Om så är fallet ska du avstå från att köra bil och kontakta din läkare snarast.

Kan Fluvastatin tas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du tar Fluvastatin om du är gravid eller ammar.

Hur ska Fluvastatin förvaras?

Förvara på en säker plats, utom syn- och räckhåll för barn, och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Fluvastatin?

Fluvastatin innehåller: fluvastatinnatrium, mannitol, talk, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), shellack, soja, lecitin, antiskum DC 1510, järnoxid svart (E172), och propylenglykol.

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Använd inte heller Fluvastatin om du är allergisk mot soja eller nötter. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kan jag köpa Fluvastatin receptfritt?

Fluvastatin är en receptbelagd behandling vilket innebär att du måste ha undergått läkarkonsultation innan du kan köpa det. Hos Treated.com fyller du i ett snabbt medicinskt frågeformulär som sedan granskas av en legitimerad läkare.

Är Fluvastatin rätt behandling för mig?

Ta snabbt reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket enbart tar ett par minuter. Därefter granskas ditt ärende av en legitimerad läkare och bedöms behandlingen lämplig och säker förskrivs ett e-recept till dig. Ta alltid Fluvastatin exakt enligt din läkares instruktioner. Om din beställning har blivit godkänd levereras läkemedlet direkt till dig redan följande arbetsdag.

Senast granskat:  04-05-2018
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här