Hur ofta du ska mäta dina kolesterolnivåer beror på flera faktorer.Din allmänhälsa, familjehistorik av sjukdomar, medicinska historik och livsstilsfaktorer kan alla ha en påverkan på ditt kolesterol.

Generellt sett rekommenderas det att alla personer över 40 år gamla bör kontrollera sina kolesterolnivåer var femte år. Om du däremot vet om att du har högt kolesterol bör du rimligtvis mäta dina kolesterolnivåer ännu oftare, din husläkare kan då rekommendera att du går på kontroll en gång årligen. Din husläkare kan berätta för dig hur ofta du ska gå på undersökning för att mäta dina kolesterolnivåer.

I det här inlägget kommer vi att gå igenom följande:

 1. Vem som borde kolla upp sina kolesterolvärden
 2. Varför det är viktigt att känna till sina kolesterolvärden
 3. Hur man testar sina kolesterolnivåer
 4. Vad svaren på kolesteroltestet betyder
 5. Vad som orsakar högt kolesterol
 6. Samt vad du kan göra för att hålla dina kolesterolvärden på en hälsosam nivå

Vem bör mäta sitt kolesterol?

För vissa personer är det viktigt att kolla upp sina kolesterolvärden på en regelbunden basis. Några exempel är:

 • Om du är över 40 år  bör du kolla ditt kolesterol var femte år.
 • Om du är direkt släkting till någon som diagnostiserats med familjär hyperkolesterolemi (förkortat “FH”) rekommenderas det att du kollar dina kolesterolvärden.
 • Barn till föräldrar som har hyperlipidemi (antingen en förälder eller bägge) bör mäta sina kolesterolnivåer innan de fyllt 10 år.
 • Du har en familjehistorik av kardiovaskulära sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar) eller andra sjukdomar som kan påverka kolesterolet.
 • Du är överviktig eller har fetma.
 • Du har hyptertoni (högt blodtryck).
 • Du har diabetes.

Ifall du har någon sjukdom som kan leda till höga nivåer av kolesterol i blodet, som exempelvis njursjukdom, inflammerad bukspottkörtel (pankreatit), underaktiv sköldkörtel (hypotyreos) eller ifall du redan tar en behandling mot högt kolesterol (då rekommenderas det att du kollar dina värden minst en gång årligen).

Du kan enkelt få hjälp med att kolla dina kolesterolvärden genom att kontakta din husläkare.

Varför är det viktigt att känna till sitt kolesterol?

Höga kolesterolvärden visar oftast inga symtom. Det är därför i princip omöjligt att veta om man har högt kolesterol utan att göra ett blodprov.

Höga halter av det “onda kolesterolet”, lipoprotein med låg täthet (känt som LDL-kolesterolet från engelskans Low Density Lipoprotein), och väldigt låga halter av det “goda kolesterolet” (lipoprotein med hög densitet, HDL) kan orsaka uppbyggnad av avlagringar på artärväggar.

Obalansen mellan det så kallade onda och det goda kolesterolet kan sedermera leda till allvarliga hälsotillstånd, såsom hjärt-kärlsjukdomar, hjärtinfarkt och stroke. Genom att vara medveten om sina kolesterolvärden kan man själv påverka sin hälsa med en sund livsstil och en bra kost.

I vissa fall svarar inte de höga kolesterolnivåerna på sunda livsstilsändringar, och det är i dessa fall som det kan rekommenderas att man läkemedelsbehandlar sitt höga kolesterol.

Hur vet jag om jag har högt kolesterol?

I de allra flesta fall genomförs ett blodprov av sjukvårdspersonal som sedan skickas till ett laboratorium för analys. Du kan i vissa fall behöva fasta (avstå från att äta någon föda) 10-14 timmar innan blodprovet ska tas. Ett kolesteroltest kan också genomföras genom så kallad kapillärprovtagning, vanligast med ett stick i fingret.

Vad betyder svaren på mitt kolesteroltest?

En persons kolesterol mäts i millimol per liter (mmol/L). När dina kolesterolvärden kontrolleras visar svaren på flera olika indikationer. I tabellen nedan går vi igenom de olika kolesterol måtten och vad de betyder:

Måttenhet

Vad det betyder

Önskat resultat

Totalkolesterol (TC)Totala mängden kolesterol i blodet.<5 mmol/L
Inget HDL-kolesterolRäknas ut genom att ta bort det "dåliga kolesterolet" (LDL-kolesterolet) från totalkolesterolet.<4 mmol/L
LDL-kolesterolMängden LDL-kolesterol.<3 mmol/L
HDL-kolesterolMängden av det "goda" HDL-kolesterolet.Män: >1 mmol/L
Kvinnor: >1,2 mmol/L
TC-HDL-förhållandeTotalkolesterolvärdet delat med HDL-kolesterol.Ett förhållande större än 6 klassificeras som högrisk. Desto lägre värde, desto lägre risk.
Triglycerid (TG)Anger hur bra kroppen kan extrahera fett från blodet efter måltid.Fastande test: <1,7 mmol/L
Ej fastande test: <2,3 mmol/L

Ovanstående tabell är endast en guide. Om du tillhör en riskgrupp kan din läkare berätta i större detalj vilken nivå du ska sikta på.

Vad orsakar högt kolesterol?

Både diet och livsstil kan ha direkt inverkan på kolesterolvärdet. Nedan kommer ett par kända faktorer som kan ha en negativ inverkan på ens kolesterolvärden i blodet, eller störa förhållandet mellan det “onda” och det “goda” kolesterolet.  

 • Rökning
 • Dålig kosthållning (att man äter mat innehållandes höga halter mättat fett)
 • Stillasittande och inaktiv livsstil
 • Övervikt och fetma
 • Stort midjemått

Som vi tidigare nämnt har en del sjukdomstillstånd inverkan på kolesterolvärdet, såsom diabetes, njursjukdom eller problem med levern. Vissa läkemedel kan också påverka kolesterolvärdet att stiga, såsom immunsuppressiva läkemedel, steroider, betablockerare och vissa antidepressiva preparat.

Våra kolesterolvärden stiger också när vi blir äldre, kvinnor som går igenom klimakteriet kan också märka skillnad i deras kolesterolvärde.

Vad kan jag göra för att se till att jag har hälsosamma kolesterolnivåer?

Det är möjligt att sänka sitt kolesterolvärde utan receptbelagda läkemedel. Genom att äta en balanserad och hälsosam kost bidrar till att bibehålla eller nå goda kolesterolvärden. Exempelvis:

 • inkludera mycket frukt, grönt och fullkorn
 • minska mängden alkohol
 • och undvika halvfabrikat

En kost med höga mängder mättat fett kan bidra till högt kolesterol, det är därför viktigt att hålla en kost i linje med rekommendationerna (20 g per dag) så mycket som det går.

Att röka kan också höja ditt kolesterol. Om du är rökare kommer din läkare att rekommendera dig att sluta, vare sig du har högt kolesterol eller inte. Att sluta röka kan för många vara svårt men det finns bra hjälp att få, både genom receptfria alternativ såsom nikotinersättningsprodukter eller genom receptbelagda läkemedel som Champix (vareniklin) och Zyban (bupropion).

Regelbunden fysisk aktivitet har flera hälsofördelar, en av dem är en ökad mängd av det “goda” kolesterol i blodet. Du kan på flera sätt öka mängden fysisk aktivitet i vardagen utan att behöva spendera pengar på gymkort eller dylikt. Exempel är att lägga ner mer energi när du städar ditt hem, gå av bussen en hållplats tidigare än vad du behöver eller parkera din bil längre bort på parkeringen. Ett av de bästa sätten att täcka det dagliga motionsbehovet är genom att ta en rask promenad varje dag, som inte behöver vara längre än 30-60 minuter.

Behöver du tips och råd om vilken diet eller hur du kan öka din aktivitetsgrad för att sänka kolesterolvärdet ska du tala med din husläkare.

Senast granskat:  13-07-2020