Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Lescol

Fluvastatin

Lescol tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och används för att sänka högt kolesterol. Lescol tillverkas av läkemedelsföretaget Novartis.

Hos Treated.com kan du snabbt, smidigt och säkert beställa Lescol genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Därefter granskas ditt ärende av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras alltid följande arbetsdag.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
80 mg

Lescol XL depottabletter har en långsam frisättning av den aktiva ingrediensen. Maximal daglig dos 80 mg. Tas en gång dagligen.

 

Beställ nu för leverans fredag 29 januari

Lescol tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och används för att sänka högt kolesterol. Lescol tillverkas av läkemedelsföretaget Novartis.

Hos Treated.com kan du snabbt, smidigt och säkert beställa Lescol genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Därefter granskas ditt ärende av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras alltid följande arbetsdag.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Lescol är en behandling vid högt kolesterol som kommer i form av hård kapsel. Behandlingen tillhör läkemelsgruppen statiner och verkar genom att förhindra leverns produktion av kolesterol. Genom att sänka kolesterolet minskar risken för eventuella, allvarliga komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Lescol finns som standardkapsel och som depottablett (Lescol XL) och tillverkas av läkemedelsföretaget Novartis.

Högt kolesterol är vanligt i Sverige. Det uppstår när levern producerar så pass mycket fett att artärerna blir smalare. Detta orsakar inte några tydliga, omedelbara symptom men kan innebära ett antal hälsorisker som t.ex. ökad mottaglighet för hjärtsjukdomar, hjärtinfarkt och stroke.

Ett antal livsstilsfaktorer kan bidra till en persons höga kolesterol. Några vanliga exempel är dålig kosthållning, i synnerhet stora mängder mättade fetter och salt, men även faktorer som rökning, brist på motion och alkoholkonsumtion kan ha en negativ inverkan. Personer med diabetes, högt blodtryck och leversjukdomar kan även vara mer benägna att utveckla högt kolesterol.

Högt kolesterol och statiner

Statiner är en av de vanligare läkemedelsgruppen som förskrivs vid högt kolesterol. Lescol, som innehåller den aktiva substansen fluvastatin, tillhör denna grupp av läkemedel. Dessa läkemedel verkar i levern genom att minska mängden av egenproducerat kolesterol.Levern ansvarar för att generera de fetter som kallas lipider. När lipider ansluts med vissa proteiner bildas så kallade lipoproteiner (LDL). Dessa delas oftast upp i två kategorier: de med hög densitet, som ofta kallas för “det goda kolesterolet”. Det “onda kolesterolet”, å andra sidan, är de lipoproteiner som har låg densitet.

Genom att blockera funktionen hos de leverenzym som är ansvariga för att utestänga fett ur levern sänker Lescol nivån av det onda kolesterolet i kroppen. Detta, i sin tur, lättar trycket på artärerna och minskar konsekvent risken för ytterligare komplikationer.

Hos Treated.com är det tryggt och smidigt att beställa en kolesterolsänkande behandling. Du behöver inte fysiskt uppsöka en vårdcentral eller ett apotek utan kan direkt i dator, smartphone eller surfplatta både få och förnya dina recept. Efter att du begärt ditt recept kommer en läkare noga granska ditt medicinska ärende. Bedöms det att behandlingen är såväl säker som ändamålsenlig skrivs ett recept ut. Godkända beställningar levereras hela vägen hem, redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  04-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Innan du börjar använda Lescol är det viktigt att du förstått läkarens instruktioner samt att du tagit dig tiden att läsa igenom innehållet i den bifogade bipacksedeln. Genom dessa steg maximeras effekten av Lescol samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta alltid Lescol exakt enligt läkarens instruktioner.
 2. Tas tillsammans med kolesterolsänkande diet och motionsprogram.
 3. Rekommenderad startdos är oftast låg och på 20 mg, som tas en gång dagligen.
 4. Din läkare kan justera styrkan efter en tids behandling.
 5. Större dagliga doser kan delas upp i två separata tillfällen.
 6. Lescol XL tabletter bör endast tas en gång dagligen eftersom de innehåller den maximala dagliga dosen.
 7. Svälj kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.
 8. Överstig aldrig mängden som ordinerats till dig.
 9. Om du glömt att ta Lescol ska du försöka ta tabletten så snart du kommer på, så länge det inte sammanfaller med din nästa schemalagda dos. Då ska du hoppa över dosen. Kompensera aldrig för glömd dos genom att ta dubbel dos.

Vänligen notera att listan ovan är en summering. Detaljerade anvisningar finns i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lescol bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Lescol från FASS

Ladda ner bipacksedel för Lescol XL depottabletter (engelska)

Lescol XL depottabletter tillverkas av Sandoz. Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel tillverkas i Storbritannien.

 

Senast granskat:  04-08-2020
Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Lescol orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa då vissa kan komma att kräva sjukvård.

Kontakta omedelbart en läkare eller uppsök akutavdelningen på närmsta sjukhus om du får en allergisk reaktion, upplever smärta, ömhet eller svaghet i dina muskler eller får hepatit, gulsot, minskat antal blodplättar, inflammation i blodkärlen (som kan visa sig i form av lila hudfläckar), lupus eller svåra buksmärtor.

Mer information om eventuella biverkningar förknippade med Lescol hittar du i den bifogade bipacksedeln.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Sömnlöshet, huvudvärk, magbesvär eller buksmärta, illamående, onormala muskel- eller levervärden i blodprov.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Stickningar eller domningar i händer eller fötter eller oförklarlig ömhet.

Övriga biverkningar (okänd frekvens):

Impotens, minnesförlust, depression, hosta, andnöd, feber eller diabetes.

Andra läkemedel och Lescol

Tala om för din förskrivare om du tar något av följande, då de kan påverka funktionen hos Lescol och vise versa:

 1. Ciklosporin
 2. Fibrater såsom gemfibrozil
 3. Nikotin
 4. Gallsyrabindande läkemedel
 5. Flukonazol
 6. Rifampicin
 7. Fenytoin
 8. Antikoagulantia som warfarin
 9. Glibenklamid
 10. Kolkicin

Andra sjukdomar och Lescol

Denna behandling ska inte tas av dig som har leverproblem eller höga halter av vissa leverenzymer.

Användande av Lescol kan också vara olämpligt, eller kräva särskild försiktighet och övervakning, hos de som dricker stora mängder alkohol på regelbunden basis eller har en historia av följande: lever- eller njursjukdom, sjukdom i sköldkörteln eller muskelsjukdom, allvarliga infektioner, mycket lågt blodtryck, metabolisk-, endokrin-, eller elektrolyt sjukdom som diabetes eller låga kaliumnivåer i blodet.

Senast granskat:  04-08-2020
Vanliga frågor: Lescol

Vanliga frågor: Lescol

Kan jag dricka alkohol när jag tar Lescol?

Det rekommdenderas inte. Detta då alkohol i större mängder kan påverka effekterna av detta läkemedel negativt.

Kan jag köra bil när jag använder Lescol?

Ja, om du inte upplever några biverkningar som kan påverka din körförmåga. Om så är fallet: avstå från att köra bil och kontakta din läkare.

Kan Lescol användas när jag är gravid?

Nej. Använd inte Lescol om du är gravid eller ammar.

Hur ska Lescol förvaras?

Förvara på en säker plats och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Lescol?

Lescol innehåller: fluvastatinnatrium, magnesiumstearat, natriumvätekarbonat, talk, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, kalciumkarbonat, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gelatin, gul järnoxid (E172), shellack, propylenglykol och kaliumhydroxid.

Använd inte detta läkemedel om du har en allergi mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Lescol receptfritt?

Nej. Lescol är en receptbelagd behandling vilket innebär att du måste ha fått ett recept utskrivet av en legitimerad läkare för att kunna köpa läkemedlet. Hos Treated.com fyller du i ett snabbt medicinskt frågeformulär som sedan granskas av en legitimerad läkare.

Är Lescol rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär - vilket enbart tar ett par minuter. Därefter granskas ditt ärende av en legitimerad läkare och bedöms Lescol vara en llämplig och säker behandling för ditt höga kolesterol skrivs ett e-recept ut till dig. Godkända beställningar levereras hela vägen hem redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  04-08-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här