Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Lipitor

Atorvastatin

Lipitor tillhör läkemedelsgruppen statiner och tillveraks av läkemedelsföretaget Pfizer. Det används för att sänka höga nivåer av kolesterol i blodet.

Vi vet att det kan vara besvärligt att fysiskt besöka vårdcentral och apotek för något så enkelt som receptförskrivning eller receptförnyelse. Hos Treated.com kan du både få och förnya dina recept direkt i dator, smartphone eller surfplatta. Godkända beställningar levereras alltid nästa arbetsdag.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
Lipitor tabletter10 mg

Denna tablett innehåller 10 mg atorvastatin och är rekommenderad startdos. Tas vanligtvis en gång dagligen.

Lipitor tabletter20 mg

Din läkare kan komma att justera din dagliga dos till 20 mg, om nödvändigt. Tas en gång dagligen.

Lipitor tabletter40 mg

I de fall där lägre doser varit otillräckliga i att sänka patientens kolesterol kan 40 mg förskrivas. Tas en gång dagligen.

Lipitor tabletter80 mg

80 mg är den maximala dagliga dosen. Förskrivs endast ifall lägre doser misslyckats med att bättra tillståndet. En tablett tas, en gång dagligen.

Lipitor tuggtabletter10 mg

Lipitor tuggtabletter förskrivs till de som inte önskar att svälja tabletterna hela. Denna dos innehåller 10 mg atorvastatin, och är rekommenderad startdos.

Lipitor tuggtabletter20 mg

Ifall den lägre dosen inte varit tillräckligt effektiv i att sänka kolesterolet kan denna dos på 20 mg förskrivas.

Beställ nu för leverans måndag 1 mars

Lipitor tillhör läkemedelsgruppen statiner och tillveraks av läkemedelsföretaget Pfizer. Det används för att sänka höga nivåer av kolesterol i blodet.

Vi vet att det kan vara besvärligt att fysiskt besöka vårdcentral och apotek för något så enkelt som receptförskrivning eller receptförnyelse. Hos Treated.com kan du både få och förnya dina recept direkt i dator, smartphone eller surfplatta. Godkända beställningar levereras alltid nästa arbetsdag.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Lipitor är en behandling vid högt kolesterol som tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer. Lipitor tillhör läkemedelsgruppen statiner och verkar genom att störa den process som orsakar bildandet av kolesterol. Läkemedlet är utformat så att det ska tas tillsammans med kolesterolsänkande diet och motion. Rekommenderad startdos är den låga dosen på 10 mg. Dosnivån kan dock komma att justeras retroaktivt av din förskrivare, beroende på hur du reagerat på läkemedlet och på dina kolesterolnivåer. Lipitor finns tillgänglig som både filmdragerad tablett och tuggtablett.

 

 1. Finns som filmdragerade tabletter och tuggtabletter
 2. Tillgängligt i olika styrkor
 3. Tillverkas av Pfizer

Högt kolesterol är ett tillstånd som inte alltid resulterar i tydligt framträdande symptom. Men det kan dock vara en katalysator för hjärt- och cirkulationsproblem. Dessa, i sin tur, kan ibland bli allvarliga och kan i värsta fall leda till hjärtattack eller stroke. Ett antal livsstilsfaktorer kan orsaka att kolesterolnivåerna höjs. Matvanor som stort intag av mättade fetter och salt, såväl som alkoholkonsumtion, rökning och brist på motion är alla kända faktorer. Även de med en familjehistoria av högt kolesterol tros vara mer benägna att själva utveckla tillståndet.

Vad många dock inte vet om är att kolesterol, i mindre mängder, spelar en viktig roll i kroppen. Det spelar en central roll i byggnadet och upprätthållandet av frisk cellvävnad. Även fast kolesterol finns i livsmedel, är det leverns uppgift att producera kolesterol i kroppen. Detta kombineras sedan tillsammans med proteiner för att bidra en förening som kallas lipoproteiner, som sedan bär dessa fetter runt i kroppen genom blodomloppet, där det sedan transporteras till de områden av kroppen som behöver det.

När närvaron av dessa fetter dock blir överflödiga kan de samlas och orsaka förtätning av artärerna. Det är detta som kan resultera i de ovan nämnda, potentiellt mycket allvarliga komplikationerna.

Atorvastatin, den aktiva ingrediensen i Lipitor, verkar genom att hämma aktiviteten av det enzym som är ansvarigt för kolesterolproduktionen i levern. Genom att hämma denna process sänker Lipitor sedan kolesterolnivåerna i kroppen.

Det har aldrig varit enklare att säkert och tryggt beställa Lipitor online. Hos Treated.com behöver du bara fylla i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt medicinska ärende granskat av en legitimerad läkare. Godkänns beställningen skickas läkemdlet med expressleverans direkt hem till dig - så att du kan påbörja din behandling redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  04-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

När du använder Lipitor är det alltid viktigt att du gör det i linje med din förskrivares anvisningar samt de instruktioner och anvisningar som finns i den bifogade bipacksedeln. På detta vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras. Rådfråga alltid läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Ta alltid Lipitor enligt läkarens instruktioner.
 2. I de flesta fall är startdosen 10 mg som tas en gång dagligen.
 3. Din läkare kan komma att justera dosen efter en tids användning.
 4. Maximal, daglig dos är 80 mg.
 5. Du kommer regelbundet behöva kontrollera dina kolesterolvärden under tiden du behandlas med Lipitor.
 6. Lipitor filmdragerade tabletter ska sväljas hela med vatten.
 7. Lipitor tuggtabletter kan tuggas före sväljning eller tas tillsammans med vatten.
 8. Ta inte mer än den dos som förskrivits till dig.
 9. Om du missat en dos ska du inte kompensera för detta med att ta dubbel dos. Hoppa helt enkelt över den missade dosen och fortsätt därefter behandlingstiden som planerat.

Ovanstående lista är inte en komplett lista över bruksanvisningar. Kompletta instruktioner återfinns i den bifogade bipacksedeln. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du inleder behandlingen med Lipitor.

Lipitor bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Lipitor från FASS

Lipitor tuggtabletter hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Lipitor Tuggtabletter från FASS

Senast granskat:  04-08-2020
Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Lipitor orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte behöver få dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa eventuella biverkningar då vissa kan kräva att du uppsöker vård.

Tala genast om för din läkare om du skulle få en allergisk reaktion, allvarliga hudproblem som peeling, blåsor eller hudfläckar, muskelsvaghet, ömhet eller smärta i muskler, eller leverproblem. I den bifogade bipacksedeln hittar du en komplett genomgång över eventuella biverkningar förknippade med Lipitor.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Nasal inflammation, smärta i halsen, näsblödning, stigande blodsockervärden, huvudvärk, illamående, förstoppning, flatulens, matsmältningsbesvär, diarré, smärta i leder, muskler eller rygg eller abnormala leverfunktionstester.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Aptitlöshet, viktförändringar, minskade blodsockervärden, sömnlöshet, yrsel, förändrad känsla i finger och tår, förändrat smaksinne, minnesförlust, syn- eller hörselproblem, kräkningar, magont, pankreatit, hepatit, hudutslag, håravfall, nacksmärta, trötthet, bröstsmärta, ödem eller höjd kroppstemperatur.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Oväntad blödning, blåmärken eller kolestas.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Allergisk reaktion eller gynekomasti.

Ovan lista är endast ett urval över eventuella biverkningar förknippade med Lipitor. I den bifogade bipacksedeln, som du alltid rekommenderas att läsa igenom, hittar du en komplett lista över biverkningar förknippade med Lipitor.

Andra läkemedel och Lipitor

Tala alltid om för din läkare om du använder några som helst andra läkemedel. Lipitor kan interagera med följande: cyklosporin, antibiotika eller svampdödande medel som t.ex. erytromycin, klaritromycin, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, fusidinsyra eller andra lipidreglerande behandlingar som t.ex. gemfibrozil, fibrater eller kolestipol, kalciumflödeshämmare som amlodipin eller ditiazem, hjärtrytmregulatorer som digoxin, verapamil eller amiodaron, antivrala läkemedel som t.ex. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, tipranavir eller telaprevir, andra behandlingar för högt kolesterol, warfarin, orala preventivmedel, stiripentol, cimetidin, fenazon, kolkicin, antacida eller johannesört.

Andra sjukdomar och Lipitor

Förekomsten av andra sjukdomar eller tillstånd kan innebära att detta läkemedel inte är lämpligt för dig. Använd inte Lipitor om du har eller har haft leversjukdom, onormala leverfunktionstester eller om du är kvinna i fertil ålder som inte använder helt tillförlitliga preventivmedel.

Din läkare behöver också veta om du har eller har haft något av följande, eftersom det kan innebära att du behöver ta Lipitor med särskild försiktighet: lever- eller njurproblem, stroke, underaktiv sköldkörtel eller upprepad, oförklarlig smärta eller värk i muskler. Lipitor kan också vara olämpligt för dig som regelbundet dricker stora mängder alkohol eller är äldre än 70 år gammal.

Senast granskat:  04-08-2020
Vanliga frågor: Lipitor

Vanliga frågor: Lipitor

Kan jag dricka alkohol när jag tar Lipitor?

Intag av större mängder alkohol rekommenderas aldrig om du har högt kolesterol. Därför avråds det från att du dricker alkohol när du tar Lipitor.

Kan jag dricka grapefruktjuice när jag tar Lipitor?

Drick inte mer än ett eller max två glas om dagen. Detta då grapefruktjuice kan störa funktionen av läkemedlet.

Kan jag köra bil när jag använder Lipitor?

Ja. Men endast under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan försämra din kapacitet eller förmåga att köra bil. Om så skulle vara fallet ska du avstå från att köra och omedelbart kontakta din läkare.

Kan Lipitor användas när jag är gravid?

Nej. Lipitor ska inte användas av dig som är gravid eller tror att du är gravid eller ammar.

Hur ska Lipitor förvaras?

Förvara detta läkemedel utom räckhåll för barn och i rumstemperatur.

Kan jag vara allergisk mot Lipitor?

Lipitor innehåller: atorvastatin, kalciumkarbonat, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, polysorbat 80, hyprollos och magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 8000, titandioxid (E171), talk, simetikon, stearatemulgatorer, förtjockningsmedel, bensoesyra och sorbinsyra.

Använd aldrig detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Lipitor receptfritt?

Lipitor är en receptbelagd behandling som endast kan köpas efter det att en legitimerad läkare skrivit ut ett recept åt dig.

Är Lipitor rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkänner läkaren beställningen skickas läkemedlet direkt hem till dig med leverans redan nästa arbetsdag. Även receptförnyelse sker med ovan nämnda smidiga process. På så vis slipper du behöva ta tid från din dag för att besöka vårdcentral och apotek för att få tillgång till ditt kolesterolsänkande läkemedel.

Senast granskat:  04-08-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här