Covid - 19 Vår tjänst fortsätter att fungera som vanligt.
×

Lipostat

Pravastatin Sodium

Lipostat är en receptbelagd behandling vid högt kolesterol. Behandlingen tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner. Lipostat tillverkas av Bristol Myers Squibb (BMS).

Ibland kan det vara besvärligt att ta sig tiden att uppsöka en vårdcentral och apotek för att få eller förnya ett recept. Hos Treated.com behöver du aldrig oroa dig för att behöva ta mer än ett par minuter från dig dag åt detta. Fyll i vårt medicinska frågeformulär rakt i dator, mobil eller surfplatta och begär ditt recept redan idag.

Trustpilot-betyg 4,6 av 5
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt

Lipostat tillhör läkemedelsgruppen statiner och  används för att hjälpa till med att sänka kolesterolnivåer i de fall där de kan utgöra en hälsorisk. Läkemedlet kommer i tablettform och finns i ett intervall av doser. Styrkan du kommer förskrivas beror på om du använt Lipostat eller liknande produkter tidigare eller om du är känslig för biverkningar. Som med alla statiner är Lipostat utformat för att utgöra en del i ett program med kolesterolsänkande diet och motion. Lipostat är ett varumärkesskyddat läkemedel som tillverkas av Bristol Myers Squibb.

 1. Innehåller pravastatin
 2. Förebygger hjärt- och kärlsjukdomar
 3. Tas tillsammans med kolesterolsänkande diet och motion

Högt kolesterol uppstår när levern producerar så pass mycket fett att artärerna blir smalare. Personer med högt kolesterol upplever oftast inga direkta, tydligt framträdande symptom men tillståndet kan utgöra en mycket stor hälsorisk då det är en bro till allvarliga hälsorisker som hjärtinfarkt och stroke.

Livsstilsfaktorer som dålig kosthållning, brist på motion, rökning och regelbunden konsumtion av alkohol kan alla bidra till högt kolesterol. Mättade fetter och saltrik kost är de vanligaste riskfaktorerna. Personer med högt blodtryck, diabetes, lever- eller njursjukdomar samt personer av asiatiskt etniskt ursprung löper även en högre risk att utveckla tillståndet. Även genetik tros spela en roll. De med en familjehistoria av högt kolesterol är mer benägna att själv utveckla tillståndet.

Högt kolesterol utgör en belastning på kroppens artärer då de blir blockerade av fett och gör det svårare för blodet att flöda. Detta kan leda till minskat blodflöde och att blodklumpar bildas. Detta, i sin tur, gör att blodflödet minskar och kan över tid orsaka hjärt- och andningsproblem inklusive kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke. Att sänka sitt höga kolesterol är av största vikt i syfte att förebygga potentiellt skadliga sjukdomar.

Statiner en effektiv behandling

Statiner är en effektiv form av behandling vid högt kolesterol och Lipostat tillhör denna läkemedelsgrupp. Den aktiva ingrediensen i Lipostat är ett ämne som kallas pravastatin, som bromsar upp produktionen av det skadliga kolesterolet i kroppen. Den aktiva substansen verkar genom att begränsa aktiviteten hos ett enzym som finns i levern och är central i kolesterolproduktionen. Detta sänker nivåerna av kolesterol i kroppen vilket i sin tur minskar risken för hjärtsjukdomar och andra komplikationer.

Lipostat är en receptbelagd behandling som tryggt och smidigt går att beställa från vårt onlineapotek. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att begära ditt recept. En av våra legitimerade läkare kommer därefter att granska ditt ärende. Recept skrivs ut om behandlingen bedöms säker och ändamålsenlig. Godkända beställningar levereras med spårbar UPS-sändning redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  08-11-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid Lipostat exakt enligt din läkares anvisningar. På detta vis maximerar du effekten av läkemedlet. Se även till att du läst igenom och förstått informationen i bipacksedeln, i syfte att minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Ta enligt läkarens instruktioner.
 2. För förstagångsanvändare är den rekommenderade startdosen vara mellan 10 mg och 20 mg dagligen.
 3. Din läkare kan välja att justera dosstyrkan efter tids behandling, beroende på hur du svarar på läkemedlet.
 4. Vid användning av Lipostat kommer du troligen behöva kontrollera dina kolesterolnivåer med jämna mellanrum.
 5. Läkemedlet ges ut som en daglig dos. Det rekommenderas att du tar din tablett på kvällen.
 6. Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.
 7. Ta aldrig mer än den mängd som ordinerats till dig av läkaren.
 8. Om du glömt att ta en dos ska du bara hoppa över den och därefter fortsätta som schemalagt.
 9. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Ovan punkter är endast en summering över hur du tar Lipostat. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder din behandling.

Ladda ner bipacksedel (engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel tillverkas i Storbritannien och inte i Sverige.

Senast granskat:  08-11-2018
Biverkningar

Biverkningar

Alla läkemedel kan orsaka vissa potentiella biverkningar, även Lipostat. Fastän alla användare inte kommer att uppleva dem är det dock viktigt att du känner till dessa på förhand. Detta då vissa biverkningar kan innebära att du måste uppsöka sjukvård.

Tala genast om för din läkare eller uppsök akutavdelningen på närmsta sjukhus om du skulle uppleva några skadliga biverkningar som en allergisk reaktion, muskelsmärta, ömhet eller svaghet i musklerna eller hög feber. Läs alltid noga igenom sektionen om biverkningar i den bifogade bipacksedeln innan du inleder din behandling. Listan som följer nedan är endast en sammanfattning av eventuella biverkningar som tidigare rapporterats i samband med användning av Lipostat.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Yrsel, trötthet, huvudvärk, sömnstörningar, dimsyn eller dubbelseende, matsmältningsbesvär, illamående eller kräkningar, magont, obehag, diarré eller förstoppning, flatulens, klåda, finnar, nässelfeber, utslag, sexuella svårigheter, hårvafall eller håravfall i hårbotten, problem med urinblåsan eller muskel- och ledvärk.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Stickningar eller brännande känsla, domningar, lupus erythematosus-liknande symptom, inflammation i levern eller bukspottskörteln eller onormala blodprover.

Listan ovan är endast en sammanfatting. Mer information finns i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Lipostat

Tala alltid om för din läkare om du tar några andra läkemedel. Lipostat kan interagera med följande:

 1. Andra kolesterolsänkande läkemedel t.ex. fibrater som gemfibrozil eller fenofibrat
 2. Ciklosporin
 3. Klaritromycin
 4. Läkemedel innehållandes nikotinsyra

Särskild försiktighet bör även iakttas vid användning av Lipostat i samband med kolestyramin eller kolestipol.

Andra sjukdomar och Lipostat

Det finns ett antal hälsofaktorer som kan göra denna behandling olämplig att använda. Använd inte Lipostat om du har en leversjukdom eller om din lever inte fungerar normalt. Du bör också tala om för din läkare om du är över 70 år eller har något av följande: lever- eller njursjukdom, nedsatt sköldkörtelfunktion, ärftliga muskelsjukdomar eller om du tar andra statiner eller fibrater.

Senast granskat:  08-11-2018
Vanliga frågor: Lipostat

Vanliga frågor: Lipostat

Kan jag dricka alkohol när jag tar Lipostat?

Det rekommenderas inte att du dricker större mängder alkohol när du tar Lipostat. Detta då omfattande alkoholkonsumtion kan påverka effekten av detta läkemedel.

Kan jag köra bil när jag använder Lipostat?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan påverka eller försämra din körförmåga. Om så är fallet: avstå från att köra och kontakta din läkare.

Kan Lipostat användas när jag är gravid?

Nej. Använd inte Lipostat om du är gravid eller ammar.

Hur ska Lipostat förvaras?

Förvara alltid detta läkemedel på en säker plats, utom räckhåll för barn, och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Lipostat?

Lipostat innehåller: pravastatin, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, povidon, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, tung magnesiumoxid, och gul järnoxid (E172).

Använd inte detta läkemedel om du vet med dig att du är allergisk mot någon av ingredienserna. Kontakta omedelbart läkare om du skulle få en allergisk reaktion.

Kan jag köpa Lipostat receptfritt?

Nej. Lipostat är likt alla andra kolesterolsänkande behandlingar receptbelagt. En av våra legitimerade läkare kan skriva ut ett recept åt dig ifall behandlingen bedöms säker och ändamålsenlig för ditt höga kolesterol.

Är Lipostat rätt behandling för mig?

Ta snabbt reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär - vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Godkänns beställningen skickas läkemedlet med expressleverans raka spåret till din ytterdörr redan följande dag.

Senast granskat:  08-11-2018
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här