Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Zocord

Simvastatin

Zocord® är en behandling vid högt kolesterol som tillhör läkemedelsgruppen statiner. Statiner används för att sänka högt kolesterol och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Zocord tillverkas i Storbritannien under namnet Zocor.

Det är inte alltid enkelt och smidigt att ta sig tiden att besöka en vårdcentral för att få eller förnya ett recept. Hos Treated.com sker läkarkonsultation och receptförskrivning online. Läkemedlet skickas sedan direkt hem till dig nästa dag från vårt apotek.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
Beställ nu för leverans torsdag 4 mars
10 mg

Denna dos innehåller 10 mg simvastatin. Rekommenderas som startdos för de som är känsliga för biverkningar. Tas en gång dagligen.

20 mg

Tabletten på 20 mg är rekommenderad startdos i de flesta fall. En tablett tas, en gång dagligen.

40 mg

Denna tablett innehåller 40 mg simvastatin. Förskrivs när lägre doser varit otillräckliga i att sänka kolesterolet. Tas en gång dagligen.

80 mg

80 mg är maximala dagliga dosen. Förskrivs endast i fall där lägre doser varit ineffektiva. Tas en gång dagligen.

Beställ nu för leverans torsdag 4 mars

Zocord® är en behandling vid högt kolesterol som tillhör läkemedelsgruppen statiner. Statiner används för att sänka högt kolesterol och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Zocord tillverkas i Storbritannien under namnet Zocor.

Det är inte alltid enkelt och smidigt att ta sig tiden att besöka en vårdcentral för att få eller förnya ett recept. Hos Treated.com sker läkarkonsultation och receptförskrivning online. Läkemedlet skickas sedan direkt hem till dig nästa dag från vårt apotek.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Zocord® är en varumärkesskyddad behandling avsedd för att behandla högt kolesterol och tillverkas av läkemedelsföretaget Merck Sharp & Dohme (MSD). Behandlingen kommer i tablettform och finns i en rad olika dosstyrkor. Vilken dos som förskrivs beror helt på i vilket stadium av sin behandling patienten befinner sig och om de är mottagliga för eventuella biverkningar. Tabletterna tas en gång dagligen och sänker kolesterolet genom att hämma funktionen av ett enzym i levern.

Många svenskar har alltför mycket kolesterol i blodet utan att veta om det - och detta är inget konstigt då tillståndet inte kommer tillsammans med tydliga, framträdande symptom. Men de komplikationer som kan uppstå vid högt kolesterol, som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och angina, är knappast svåra att missa. Därför är det viktigt att alltid söka vård vid högt kolesterol.

Livsstilsförändringar är allt som oftast den första åtgärden vid högt kolesterol. De som äter mycket mättade fetter, dricker mycket alkohol, röker och inte får tillräckligt med motion är alltid i riskzonen för att utveckla högt kolesterol.

Högt kolesterol kännetecknas av ökad förekomst av fetter i blodet. Men kolesterolet i sig är inte farligt, tvärtom faktiskt; det spelar en viktig roll i att kroppen kan bygga upp och bibehålla frisk cellvävnad. Kolesterolet produceras i stor utsträckning i levern och omvandlas genom proteiner till low-density lipoproteins, LDL. LDL är ett protein i blodet vars uppgift är att transportera blodfetter som kolesterol i blodomloppet.

Fastän kolesterol är, som ovan nämnt, viktigt för kroppen är höga halter av LDL (ibland kallat det “onda kolesterolet”) det som är farligt och kallas för högt kolesterol. Det orsakar artärerna att hårdna, vilket kallas åderförkalkning, och kan begränsa flödet av blod i kroppen. Detta ökar sannolikheten för blodropp, i tillägg till andra mycket allvarliga komplikationer det kan leda till, som stroke och hjärtinfarkt.

När högt kolesterol behandlas är en första åtgärd i regel att läkaren föreslår en kolesterolsänkande diet, där bl.a. mättade fetter undviks, tillsammans med ett träningsprogram med lättare motion. Om du röker och dricker större mängder alkohol kan du även uppmanas till att försöka skära ner eller helt sluta. På detta vis kan riskfaktorerna minimeras. Men tyvärr räcker inte dessa åtgärder i alla fall, och kan därför kompletteras med ett receptbelagt läkemedel. Det är viktigt att komma ihåg att även om du fått ett recept utskrivet så ska du fortsätta leva så nyttigt och hälsosamt som möjligt.

Zocord tillhör läkemedelsgruppen statiner och verkar genom att minska mängden fetter som exporteras från levern, vilket konsekvent sänker närvaron av fetter i blodet. Den aktiva ingrediensen simvastatin gör detta genom att blockera effekten av enzymet HMG-CoA, som är ansvarig för kolesterolproduktionen. Genom att minska detta enzyms aktivitet minskar även kolesterolnivåerna i kroppen.

Vår onlinetjänst på Treated.com är utformad så att vårdledet ska innebära minimalt med besvär för våra patienter. Allt du behöver göra är att fylla i ett kort medicinskt frågeformulär, som är särskilt framtaget av våra legitimerade läkare, sedan sköter vi resten. Läkarkonsultation, receptförskrivning och receptförnyelse är alltid helt gratis - och det är även hemleverans. Alla godkända beställningar skickas direkt till patientens ytterdörr inom 24 timmar.

Beställ nu
Senast granskat:  12-10-2017
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Innan du börjar använda Zocord är det viktigt att du förstått din förskrivares anvisningar samt att du bekantat dig med informationen som återfinns i den bifogade bipacksedeln. På detta vis kan du möjliggöra för maximal effekt av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta alltid Zocord enligt läkarens instruktioner.
 2. I de flesta fall är startdosen en tablett på 10 mg eller 20 mg, som tas en gång dagligen.
 3. För att hjälpa dig med att komma ihåg att ta din dos rekommenderas det att du tar tabletten vid samma tidpunkt varje dag.
 4. Svälj tabletten hel tillsammans med ett glas vatten.
 5. Du kommer behöva mäta dina kolesterolnivåer regelbundet under tiden som du tar denna behandling.
 6. Din läkare kan komma att justera dosen efter en period om fyra veckor eller mer, beroende på hur du reagerat på läkemedlet.
 7. Den maximala dagliga dosen är 80 mg.
 8. Överstig aldrig ordinerad dos.
 9. I händelse av att du missat en dos ska du bara hoppa över den och fortsätta din behandling som schemalagt därefter. Kompensera aldrig för glömd dos genom att ta dubbel dos.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder Zocord. Detaljerade anvisningar om hur du tar detta läkemedel finns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel

Senast granskat:  12-10-2017
Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Zocord orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte behöver uppleva dem. Dock är det viktigt att du känner till naturen av dessa på förhand, då vissa kan kräva att du uppsöker vård.

Uppsök omedelbart akutavdelningen på närmsta sjukhus om du skulle uppleva något av följande: smärta eller ömhet i muskler, svaghetskänsla då detta kan vara tecken på njursvikt, allergisk reaktion som t.ex. svullnad i ansiktet eller nässelfeber, inflammerade leder, inflammerade blodkärl, tecken på hepatit som gulsot och eller missfärgning av urin eller pankreatit. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder din behandling med Zocord, eller något annat läkemedel för den sakens skull. Där finns en komplett lista över rapporterade biverkningar förknippat med läkemedlet.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Lågt antal röda blodkroppar (anemi), domningar i armar och ben, huvudvärk, yrsel, matsmältningsbesvär, diarré, håravfall, sömnsvårigheter eller minnesförlust.

Övriga biverkningar (okänd frekvens):

Erektil dysfunktion (erektionsproblem/impotens), depression eller andningssvårigheter.

Ovan är endast ett urval av de biverkningar som rapporterats till Läkemedelsverket. Läs alltid igenom avsnittet om biverkningar i den bifogade bipacksedeln, där hittar du en komplett lista.

Andra läkemedel och Zocord

När du genomgår vår läkarkonsultation online är det viktigt att du lämnar all information om vilka behandlingar du tar, har tagit eller kan tänkas ta. Detta då det finns vissa kända interaktioner mellan Zocord och andra läkemedel. Detta innebär att funktionen av Zocord eller andra läkemedel kan påverkas om de tas samtidigt.

Följande kan interagera med Zocord: ciklosporin, danazol, antisvampmedel som itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol eller vorikonazol, fibrater som t.ex. gemfibrozil och bezafibrat, antibiotika som erytromycin, klaritromycin, telitromycin eller fusidinsyra, antikoagulantia såsom warfarin, fenprokumon eller acenokumarol, fenofibrat eller niacin, läkemedel vid HIV-smitta eller hepatit C-infektion som indinavir, nelfinavir, rotonavir, saquinavir, boceprevir eller telaprevir, rifampicin, nefazodon, amiodaron, verapamil, diltiazem eller amlodipin eller colchicin.

Andra sjukdomar och Zocord

Närvaron av vissa sjukdomar eller underliggande sjukdomstillstånd kan innebära att du inte ska använda Zocord, eller att behandlingen måste ske med särskild försiktighet. Ta inte Zocord om du har en leversjukdom som inte behandlats klart. Din läkare behöver även veta om du regelbundet dricker större mängder alkohol, har några allergier, haft lever- eller njursjukdom eller om du är av asiatiskt etniskt ursprung.

Senast granskat:  12-10-2017
Vanliga frågor: Zocord

Vanliga frågor: Zocord

Kan jag dricka alkohol när jag använder Zocord?

Det är känt att samtidigt intag av större mängder alkohol och statiner kan motverka effekten av läkemedlet. Därför rekommenderas det inte att du dricker alkohol när du behandlas med Zocord.

Kan jag dricka grapefruktjuice när jag använder Zocord?

Intag av grapefruktjuice bör undvikas när du behandlas med Zocord. Detta då grapefruktjuice innehåller ämnen som kan påverka kroppens nedbrytning av läkemedlet.

Kan jag köra bil när jag använder Zocord?

Ja, men endast om du inte upplever några biverkningar som kan försämra din körförmåga eller ditt omdöme. Skulle så vara fallet ska du avstå från att köra bil och genast kontakta din läkare.

Kan Zocord användas när jag är gravid?

Nej. Är du gravid eller ammar ska du inte använda Zocord. Rådfråga din läkare om en alternativ behandlingsform i sådant fall.

Hur ska Zocord förvaras?

Förvara alltid detta läkemedel på en säker plats och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Zocord?

Zocord innehåller: simvastatin, butylhydroxianisol (E320), askorbinsyra (E300), citronsyramonohydrat (E330), mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat (E572), laktosmonohydrat, hypromellos (E464), hydroxipropylcellulosa ( E463), titandioxid (E171), talk (E553b), gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

Om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser ska du absolut inte använda Zocord.

Kan jag köpa Zocord receptfritt?

Nej. Zocord är en receptbelagd behandling. För att kunna köpa läkemedlet måste en legitimerad läkare ha skrivit ut ett recept till dig. Idag kan du tryggt få ett e-recept utskrivet från en legitimerad läkare online, bland annat hos Treated.com.

Är Zocord rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på inom ett par minuter. Fyll i vårt medicinska frågeformulär och redogör detaljerat om ditt tillstånd, din sjukdomshistoria och uppge vilka andra eventuella läkemedel du tar. Godkänns beställningen skickas läkemedlet direkt hem till dig med expressleverans, så att du kan inleda din behandling nästa dag.

Senast granskat:  12-10-2017
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här