Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Levothyroxine (Levaxin)

Levothyroxine Sodium

Levaxin, som i Storbritannien heter Levothyroxine, är hormontillskott vid saknad eller minskad produktion av sköldkörtelhormon, mer känt som hypotyreos. Det är ett generiskt läkemedel som kommer i tablettform och som oral lösning. Levotyroxin marknadsförs i Sverige under namnet Levaxin.

Genom att köpa Levaxin hos oss får du säkert och smidigt tillgång till din receptbelagda behandling. Allt du behöver göra är att fylla i vårt onlineformulär, sedan sköter vi och våra legitimerade läkare resten.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1400 recensioner via Trustpilot
Tabletter25 mcg

Denna tablett innehåller 25 mcg levotyroxin. Tabletten tas enligt din förskrivares instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Tabletter50 mcg

Denna tablett innehåller 50 mcg levotyroxin och tas enligt din förskrivares instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Tabletter100 mcg

Denna tablett innehåller 100 mcg levotyroxin. Tabletten tas enligt din förskrivares instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Oral lösning25 mcg/5 ml

Den orala lösningen innehåler 25 mcg levotyroxin per 5 ml. Administreras enligt läkares anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Oral lösning50 mcg/5 ml

Den orala lösningen innehåler 50 mcg levotyroxin per 1 ml. Administreras enligt läkares anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Levaxin, som i Storbritannien heter Levothyroxine, är hormontillskott vid saknad eller minskad produktion av sköldkörtelhormon, mer känt som hypotyreos. Det är ett generiskt läkemedel som kommer i tablettform och som oral lösning. Levotyroxin marknadsförs i Sverige under namnet Levaxin.

Genom att köpa Levaxin hos oss får du säkert och smidigt tillgång till din receptbelagda behandling. Allt du behöver göra är att fylla i vårt onlineformulär, sedan sköter vi och våra legitimerade läkare resten.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Levaxin vid hypotyreos

Levaxin, som i Storbritannien säljs under namnet Levothyroxine, är en hormonersättningsbehandling vid sköldkörtelhormonbrist eller underaktiv sköldkörtel, mest känt som hypotyreos. Levaxin är ett generiskt läkemedel som tillverkas av Actavis i tablettform och av andra läkemedelsföretag vad gäller oral lösning. Den verksamma substansen heter levotyroxin och är ett konstgjort hormon som verkar i kroppen likt tyroxin. 

 1. Vanligt tillstånd som tros drabba över 450,000 svenskar
 2. Kan ha ospecifika symptom
 3. Brist på sköldkörtelhormon
 4. Behandlas med hormonersättning som Levaxin

Underaktiv sköldkörtel är vanligt

Enligt sköldkörtelförbundet lever över 450,000 svenskar, alltså över 4%, med hypotyreos, som är en underaktiv sköldkörtel. Sjukdomen förekommer i alla åldrar men är vanligast bland medelålders och äldre personer och kvinnor löper en större risk att drabbas än män. Den statistik som förs om hypotyreos omfattar endast diagnostiserade fall, vilket gör att det antas finnas ett stort mörkertal.

Vanligast är att sjukdomen orsakats av ett överaktivt immunsystem som angriper sköldkörteln och hindrar den från att fungera på rätt sätt. Detta orsakar i sin tur ett underskott i produkten av hormonerna trijodtyronin och tyroxin, mer känt som T3 och T4. Dessa hormoner reglerar ämnesomsättningen i kroppen.

När det inte finns tillräckligt av dessa hormoner i systemet kan kroppen ta för lång tid på sig att omvandla kalorier till energi, vilket i sin tur påverkar en rad funktioner i kroppen. Personer med hypotyreos upplever ofta symptom som trötthet, utmattning, viktfluktuationer och eventuellt andra symptom som depression, torr hud och muskelkramper.

Hypotyreos kan leda till komplikationer om det inte behandlas. Allvarliga fall av sjukdomen kan framkalla symptom som svullnad i ansikte, långsammare puls och ibland anemi och förlust av hörsel. Eftersom sjukdomen hämmar ämnesomsättningen i kroppen kan det även leda till högt kolesterol och öka sannolikheten för kardiovaskulära problem som t.ex. angina, även känt som kärlkramp. Det kan också orsaka struma vilket är när sköldkörteln blir så pass svullen att den producerar en synlig klump i halsen.

Diagnos och dosering med Levaxin

Diagnos för brist av sköldkörtelhormon fastställs via blodprov. I de fall där en brist av hormonet upptäcks kan Levaxin skrivas ut som medicin för din sköldkörtel. Levaxin säljs både som tablettform i doseringarna 25 mcg, 50 mcg och 100 mcg samt som oral lösning. Levaxin, som i Storbritannien säljs under namnet Levothyroxine, är en hormonersättningsbehandling som verkar genom att ersätta det utarmade tyroxinet, även känt som T4, i kroppen. Detta hjälper till med att bättra matsmältningen och normalt konvertera fett till energi. 

Behandling vid hypotyreos

När hypotyreos behandlas med Levaxin vill läkare vanligtvis fortsätta att övervaka tyroidnivåerna tills de når normalnivå. Levaxin tabletter används för att behandla hypotyreos medan den orala lösningen även kan användas för att behandla struma.

Få enkelt tillgång till receptbelagda behandlingar vid underaktiv sköldkörtel genom våran smidiga och konfidentiella onlinekonsultation. För att köpa Levaxin behöver du bara fylla i vårt onlineformulär - sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer granska dina svar och alla våra godkända beställningar skickas med spårbar sändning och levereras inom 24 timmar - så att du kan inleda din behandling redan nästa arbetsdag!

Beställ nu
Senast granskat:  16-07-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se alltid till att du noggrant läst igenom bipacksedeln och förstått din läkares instruktioner innan du börjar denna behandling. Detta kommer maximera effekten av läkemedlet medans risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta enligt läkares instruktioner.
 2. Svälj tabletterna hela med vatten.
 3. Den orala lösningen kommer tillsammans med en injektionsspruta och mer specifika instruktioner.
 4. Rekommenderad startdos är 50-100 mcg dagligen som tas före dagens första måltid.
 5. Din förskrivare kan komma att höja dosen inom fyraveckorsintervaller tills din tyroxinproduktion stabiliserats.
 6. För de som är över 50 år med hjärtproblem kan dosen vara lägre.
 7. Levotyroxin är en långtidsbehandling. Fortsätt alltid ta medicinen tills din läkare instruerat annat.
 8. Överskrid inte ordinerad dos.
 9. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan ta din dos så fort du kommer på att du glömt den - under förutsättning att den inte sammanfaller med nästa dos.

Ovan är endast en summering över hur du använder Levotyroxin. Se bipacksedel för detaljerade anvisningar.

Ladda ner Levotyroxin (Levaxin) tabletter

Vänligen observera att detta läkemedel marknadsförs i Sverige under annat namn.

Ladda ner Levotyroxin Oral lösning (Engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel inte marknadsförs i Sverige.

Senast granskat:  16-07-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Tabletter 25 mcg

Tabletter 50 mcg

Tabletter 100 mcg

Oral lösning 25 mcg/5 ml

Oral lösning 50 mcg/5 ml

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Levotyroxin orsaka vissa biverkningar. Avbryt omedelbart behandlingen och uppsök närmsta sjukhus om du upplever tecken på allergisk reaktion. Vanliga tecken är svullnad i händer eller fötter, ansikte, tunga, läppar och hals, andningssvårigheter, nässelutslag, klåda, ledvärk eller ljuskänslighet.

Du bör även omedelbart uppsöka sjukvård om du upplever tecken på sköldkörtelkris. Detta är ett tillstånd där det finns för mycket sköldkörtelhormon i kroppen. Symptom på detta är mycket hög feber, ökad hjärtfrekvens, lågt blodtryck, hjärtsvikt, gulsot, förvirring, anfall eller koma.

Övriga biverkningar

Levotyroxin tabletter:

Huvudvärk, rodnad, förhöjd kroppstemperatur, svettningar, viktminskning, essentiell tremor, rastlöshet, retlighet, sömnlöshet, benign intrakraniell hypertension, bröstsmärtor, bultande, snabb och oregelbunden hjärtrytm, diarré, kräkningar, muskelkramper eller muskelsvaghet, oregelbunden menstruation eller ökad känslighet för värme.

Levotyroxin oral lösning:

Snabb eller oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning, hudutslag, klåda, svullnader, bröstsmärtor, muskelkramper eller muskelsvaghet, huvudvärk, rastlöshet, lättretlighet, rodnad, svettningar, diarré, kräkningar, feber, menstruationsproblem, högt blodtryck i huvudet, essentiell tremor, sömnlöshet, värmeintolerans eller överdriven viktminskning.

Vänligen notera att ovan inte är en komplett genomgång av biverkningar. Läs alltid igenom bipacksedeln innan användning, där du hittar komplett lista över biverkningar.

Andra läkemedel och Levotyroxin

Underrätta alltid din förskrivare om vilka andra läkemedel du tar, har tagit och kan tänkas ta, även receptfria läkemedel.

Följande kan interagera och påverka funktionen av Levotyroxin, vilket gör de olämpliga att ta samtidigt: antiepileptika som t.ex. karbamazepin, fenytoin, primidon eller barbiturater, sertralin, antacida, alla läkemedel som innehåller kalciumsalter, cimetidin, protonpumpshämmare som t.ex. omeprazol, lansoprazol och pantoprazol, sukralfat, kolestyramin och kolestipol, polystyrensulfonat, järntabletter eller andra tillskott, rifampicin, imatinib, betablockerade som t.ex. atenolol och sotalol, östrogeninnehållande läkemedel som t.ex. hormonersättningsterapi (HRT-behandlingar) och preventivmedel, androgena läkemedel för hormonersättningsbehandling för män, kortikosteroider som t.ex. hydrokortison och prednisolon, amiodaron, antikoagulantia som t.ex. warfarin, diabetesbehandlingar som insulin och metoformin, klorokin eller proguanil för förebyggande av malaria, proteashämmare som t.ex. ritonavir, indinavir och lopinavir som används vid behandling av HIV, sevelamer, tyrosinkinasinhibitorer som t.ex. imatinib och sunitinib som används för att behandla cancer, propylthiouracil vid behandling av hypertyreos, beta-sympatolytika för behandling vid hjärtstillestånd och lågt blodtryck, glukokortikoider, steroidhormoner för att behandla binjureinsufficiens och andra sjukdomar, produkter innehållandes soja, tricykliska antidepressiva läkemedel som t.ex. amitriptylin, imipramin och dosulepin, centralstimulerande preparat som adrenalin (eller epinefrin) eller fenylefrin, digoxin, antiinflammatoriska medel som fenylbutazon eller acetylsalicylsyra, propranolol eller lovastatin samt ketamin (ett bedövningsmedel som används vid operation).

Andra sjukdomar och Levotyroxin

Detta läkemedel är inte lämpligt för alla. Avstå från att använda Levotyroxin om du har eller haft en historia av: hjärtattack (akut hjärtinfarkt), inflammation i hjärtmuskeln (akut myokardit) eller bukspottkörtelinflammation (så kallad akut pankreatit), en allergi mot levotyroxin (eller andra ingredienser i läkemedlet), överaktiv sköldkörtel eller någon sjukdom som påverkar binjurarna.

Du bör även underrätta din förskrivare om du har haft hypotyreos under längre tid, andra hjärtproblem som t.ex. angina (mer känt som kärlkramp), kranskärlssjukdom eller högt blodtryck, laktosintolerans, diabetes eller om du är över 50 år.

Senast granskat:  16-07-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Tabletter 25 mcg

Tabletter 50 mcg

Tabletter 100 mcg

Oral lösning 25 mcg/5 ml

Oral lösning 50 mcg/5 ml

Vanliga frågor: Levaxin

Vanliga frågor: Levaxin

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Levaxin?

Det finns inga kända interaktioner mellan detta läkemedel och alkohol. Har du några funderingar bör du rådfråga läkare vid konsultation.

Kan jag köra bil när jag använder Levaxin?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan äventyra eller försämra din körförmåga. Om så är fallet bör du avstå från att köra och kontakta din läkare.

Kan Levaxin användas när jag är gravid?

Det kan vara olämpligt i vissa fall. Du bör alltid rådfråga läkare om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar.

Hur ska Levaxin förvaras?

Förvaras utom räckhåll för barn och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Levaxin?

Se innehållsdeklaration nedan. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna

Levotyroxin tabletter innehåller: levotyroxinnatrium, laktos, magnesiumstearat, majsstärkelse, stearinsyra och pregelatiniserad majsstärkelse.

Levotyroxin oral lösning innehåller: vattenfri levotyroxinnatrium, glycerol, citronsyramonohydrat, natrium (E219), natriumhydroxid och renat vatten.

Kan jag köpa Levaxin receptfritt?

Nej, Levotyroxin är en receptbelagd behandling. Du kan anskaffa ett elektroniskt recept genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst på nätet.

Är Levaxin rätt behandling för mig?

Allt du behöver göra för att ta reda på detta är att fylla i vårt medicinska onlineformulär. När dina svar sedan blivit granskade av en av våra legitimerade läkare kan ett elektroniskt recept skrivas ut, under förutsättning att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig. Alla våra godkända beställningar skickas med spårbar sändning och levereras nästa arbetsdag.

Senast granskat:  16-07-2021
Granska produkt

Senaste Levothyroxine (Levaxin) omdömen

Senaste Levothyroxine (Levaxin) omdömen

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.
Läs mer om Hypotyreos (underaktiv sköldkörtel)

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här