Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Metoclopramide (Metoklopramid)

Metoclopramide

Metoclopramide, som innehåller Metoklopramid, är ett läkemedel mot illamående som tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för antiemetika.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för behandling vid illamående. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom ett dygn.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Metoclopramide10 mg

Varje tabletter innehåller 10 mg metoklopramid. Dessa tas en åt gången upp till tre gånger per dag upp till fem dagar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Metoclopramide, som innehåller Metoklopramid, är ett läkemedel mot illamående som tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för antiemetika.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för behandling vid illamående. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom ett dygn.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Metoclopramide (Metoklopramid)

Metoclopramide, som innehåller Metoklopramid, är ett läkemedel som används för att lindra illamående som fungerar genom att avbryta de signaler i kroppen som skickas till kemoreceptor-triggerzonen, varifrån kräkreflexen initieras. I de flesta fallen är dosen tre tabletter dagligen, vanligtvis på en kur på max fem dagar. Metoclopramide är den generiska versionen av ett läkemedlet Maxolon (som också innehåller metoklopramid). Metoclopramide tillverkas av läkemedelsföretaget Actavis.

Illamående är en känsla av starkt obehag som karaktäriseras av viljan att vilja kräkas. I många fall kan illamående leda till faktiska kräkningar. Illamående kan orsakas av en rad olika saker, som t.ex. förväntad biverkning från behandling vid allvarlig sjukdom, exempelvis kemoterapi eller strålbehandling eller störningar och retningar i magen. Illamående kan också vara ett av symptomen på överhängande migrän. Detta illamående kallas för aura.

Vad orsakar illamående?

Enkelt sagt så initieras illamående av att en irriterad del av kroppen skickar signaler till kemoreceptor-triggerzonen. Irritationen kan orsakas av vissa nerver i magen när magen har svårigheter med att smälta mat. Kemoreceptor-triggerzonen kan även reagera på närvaron av vissa medicinska kemikalier i blodet, som t.ex. de som används i kemoterapi. Även de inflammatoriska ämnen som frigörs av hjärnan i de tigia stadierna av migrän kan skapa en reaktion.

När kemoreceptor-triggerzonen har aktiverats meddelar den hjärnans kräkningscentrum via signalsubstansen dopamin. De känslor av illamående som aktiverar kräkreflexen kommer ursprungligen ifrån kroppens kräkningscentrum.

När kemoreceptor-triggerzonen har aktiverats skickar den signaler via signalsubstansen dopamin till hjärnans kräkningscentrum. Det är ifrån hjärnans kräkningscentrum som de signaler som orsakar illamående ursprungligen kommer ifrån. Den aktiva substansen i Metoclopramide är metoklopramid. Denna substans verkar genom att begränsa dopaminet i kemoreceptor-triggerzonen, vilket avbryter följden som orsakar illamående.

Metoclopramide är ett generiskt läkemedel, eller generika. Med detta menas att det är licenserat men inte varumärkesskyddat eller längre patentskyddat. Det är viktigt att känna till vilka produkter som är tillgänliga för licenserad reproduktion när du köper dem online. Vissa mindre seriösa sidor kan hävda att det det läkemedlet de säljer är generika, även fast det rent juridiskt inte ännu existerar.

Köpa Metoclopramide (metoklopramid) online

Det har aldrig varit såhär enkelt att köpa Metoclopramide online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, därefter granskas dina svar av en av våra legitimerade läkare. Bedöms behandlingen vara säker och ändamålsenlig så levereras läkemedlet hem till din dörr inom ett dygn.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Metoclopramide i linje med din läkares instruktioner och se till att du läst igenom bipacksedeln noggrant innan användning. Detta i syfte att du kan åtnjuta en effektiv och säker behandling.

 1. Ta enligt läkarens ordination.
 2. Typisk dos är en tablett åt gången upp till tre gånger per dag.
 3. Kuren varar i högst fem dagar.
 4. Låt gå åtminstone sex timmar mellan varje dosering.
 5. Överskrid aldrig ordinerad dos, inte ens om du mår så dåligt att du hoppar över tabletten.
 6. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett utan bara fortsätt dosera som vanligt och ta din nästa dos vid planerat tillfälle.

Dessa riktlinjer är endast en summering. Se bipacksedeln för ytterligare instruktioner för hur du ska använda detta läkemedel.

Ladda ner PDF

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Metoclopramide 10 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du i förhand känner till dessa eventuella biverkningar. Uppsök omedelbart läkarvård om du upplever tecken på en allergisk reaktion, malignt neuroleptikasyndrom eller ofrivilliga ryckningar. Du hittar mer information om detta läkemedels eventuella biverkningar i bipacksedeln.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Dåsighet

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Depression, ofrivilliga rörelser inklusive tics, skakningar eller muskelkontraktur, stelhet, känsla av rastlöshet, blodtrycksfall, diarré eller svaghet.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Förhöjt prolaktin, hallucinationer, oregelbundna menstruationer eller sänkt hjärtfrekvens.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Förvirring, eller kramper hos patienter med epilepsi.

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra läkemedel och Metoclopramide

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Följande läkemedel kan interagera med Metoklopramide eller hämma läkemedlets funktioner: Levodopa eller andra läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom, antikolinergika, morfinderivat, lugnande medel, läkemedel för behandling vid psykiska problem, digoxin, ciklosporin, mivakurium, suxametonium, fluoxetin eller paroxetin.

Andra sjukdomar och Metoclopramide

Denna behandling kan vara osäker för de som har vissa sjukdomar eller tillstånd. Använd inte Metoclopramide om du har: blödningar, slitning i magen, feokromocytom, parkinsons sjukdom, en historia av ofrivilliga muskelspasmer, epilepsi eller om du någon gång haft oregelbundna blodpigmentnivåer.

 

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Metoclopramide 10 mg

Vanliga frågor: Metoclopramide

Vanliga frågor: Metoclopramide

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Metoclopramide?

Det är viktigt att avstå ifrån alkoholkonsumtion i kombination med denna behandling. Alkohol kan förhöja risken för lugnande bieffekter.

Kan jag köra bil när jag använder Metoclopramide?

Vissa biverkningar, som t.ex. ofrivilliga ryckningar och kroppsrörelser kan göra det osäkert att köra bil. Om du upplever något som skulle kunna begränsa eller försvåra din körförmåga bör du avstå från att köra och kontakta din läkare omedelbart.

Kan Metoclopramide användas när jag är gravid?

Det kan vara opassande om du är gravid eller ammar. Tala om för din förskrivare om du är gravid, ammar eller försöker bli gravid, då det kan vara så att en alternativ behandlingsform kan rekommenderas.

Hur ska Metoclopramide förvaras?

Förvaras svalt på en säker plats, oåtkomligt för barn och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Metoclopramide?

Använd ej Metoclopramide om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: metoklopramidhydroklorid, kolloidal kiseldioxid, laktos, magnesiumstearat, majsstärkelse och mikrokristallin cellulosa (E460).

Kan jag köpa Metoclopramide receptfritt?

Du kan inte köpa Metoclopramide receptfritt utan behöver konsultera läkare. Detta är nödvändigt för att slå fast att läkemedlet verkligen är ändamålsänligt och säkert för just dig.

Är Metoclopramide rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här