Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Phenergan

Promethazine Hydrochloride

Phenergan är en lindrande behandling vid illamående som är en typ av antihistamin och tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för fenotiaziner.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för behandling vid illamående. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom ett dygn.

+1400 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt

Phenergan är ett läkemedel till för att lindra illamående, till exempel orsakat av åksjuka/rörelsesjuka. Phenergan innehåller substansen prometazin som tillhör en läkemedelsgrupp som kallas fenotiazin. Dessa verkar genom att reducera effekten av den inflammerande kemikalien histamin, som utsöndras av immunsystemet. Dosen förbestäms oftast av vilken typ av illamående det är som ska behandlas. Phenergan tillverkas av läkemedelföretaget Sanofi.

 1. Kan tas i upp till en vecka
 2. Kan förskrivas vid olika typer av illamående
 3. Kan tas vid åksjuka

Vad händer i kroppen i samband med illamående?

 

Illamående är en känsla av starkt obehag, vanligtvis tillsammans med en en vilja att kräkas. Det finns en rad anledningar till varför illamående upplevs och behandlingsformen skiljer sig oftast beroende på orsaken till illamåendet.

Det som händer i kroppen är att en del av hjärnan, som kallas för kräkningscentrum, skickar signaler till magen och anstiftar de muskelskasmer som orsakar illamåendet och viljan att kräkas. Aktiviteten i hjänrnans kräkningscentrum startas typiskt sett av motstridig eller retande stimuli från andra delar av kroppen.

Vid åksjuka uppstår illamående genom att kroppen reagerar på att hjärnan får information från synsinnet respektive balansorganet som inte överensstämmer med varandra. Exempel på detta är när synen uppfattar en stillastående miljö (som t.ex. ombord på ett flygplan eller en båt) medan det vestibulära systemet i örat upptäcker rörelse. Det här aktiverar hjärnans kräkningscentrum som i sin tur skickar signaler till magen som orsakar illamående och viljan att kräkas.

Hjärnans kräkningscentrum kan även irriteras genom främmande element i andra delar av kroppen. Exempel på detta kan vara närvaron av ett toxin i magen, som t.ex. vid matförgiftning, eller kemikalier i blodet, som t.ex. i samband med strålbehandling. Emellanåt kan även kroppen själv utsöndra substanser som orsakar illamående, t.ex. i samband med migrän eller under ett immunsvar.

Hur verkar Phenergan för att lindra illamående?

 

Phenergan verkar genom att neutralisera effekten av histamin i hjärnan. Den aktiva substansen, prometazin, verkar genom att matta av känsligheten av histaminreceptorer i hjärnans kräkningscentrum. Detta förhindrar kräkningscentrumet från att aktiveras av inflammerande stimuli och därmed förhindras slutligen illamåendet.

Det har aldrig varit såhär enkelt att köpa Phenergan online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, därefter granskas dina svar av en av våra legitimerade läkare. Bedöms behandlingen vara säker och ändamålsenlig så levereras läkemedlet direkt hem till dig - allt under 24 timmar!

Senast granskat:  12-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Phenergan i linje med din läkares instruktioner och se till att du läst igenom bipacksedeln noggrant innan användning. Detta kommer maximera effekten av läkemedlet och även minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Ta enligt läkarens ordination.
 2. I fall av åksjuka är det typiskt sett en tablett kvällen före din resa samt ytterligare dos var sjätte till åttonde timme under resans gång.
 3. I andra fall av illamående är den typiska dosen en tablett nattetid följt av ytterligare dos var sjätte till åttonde timme för en period specificerad av din läkare.
 4. Anvisningar för hur Phenergan ska användas för att behandla allergier och andra tillstånd kan skilja sig från de ovan.
 5. Ta inte Phenergan under en period längre än en vecka. Om dina symptom fortsätter efter en vecka bör du rådfråga läkare då denna kan komma att föreslå andra behandlingformer.
 6. Överskrid aldrig mängden utskrivet av din läkare.
 7. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett utan bara ta nästa dos när du kommer ihåg, och fortsätt kuren normalt därefter.

Dessa riktlinjer är endast en summering. Se bipacksedeln för ytterligare instruktioner för hur du ska använda detta läkemedel.

Ladda ner PDF

Senast granskat:  12-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Phenergan (Promethazine) 25 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du i förhand känner till dessa eventuella biverkningar. Uppsök omedelbart läkarvård om du skulle uppleva något av följande: leverproblem som t.ex. gulsot, muskelstelhet eller muskelskakningar, ofrivilliga muskelryckningar, hjärtklappning, trötthet eller tecken på anemi, eller allergisk reaktion. Du hittar mer information om detta läkemedels eventuella biverkningar i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Phenergan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Följande läkemedel kan interagera med Phnergan: MAO-hämmare (tala om för din förskrivare om du vid något tillfälle de senaste två veckorna använt MAO-hämmare), antokolinerga läkemedel, antidepressiva medel, läkemedel för att underlätta sömn eller avslappning som t.ex. Diazepam eller Zolpidem, eller Aspirin.

Andra sjukdomar och Phenergan

Denna behandling ska inte användas om patienten är medvetslös. Phenergan ska heller inte användas om patienten tar MAO-hämmare, har svår huvudvärk, yrsel eller dåsighet, eller är allergisk mot läkemedlet eller motsvarande läkemedel.

Phenergan kan även vara olämpligt för de som har följande: hjärtproblem, andningsproblem, astma, bronkit, epilepsi, lever- eller njurproblem, förstoppning, urineringsbesvär, laktosintolerans, Reyes syndrom, hörselproblem eller trångvinkelglaukom.

Senast granskat:  12-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Phenergan (Promethazine) 25 mg

Vanliga frågor: Phenergan

Vanliga frågor: Phenergan

Kan alkohol konsumeras i kombination med Phenergan?

Alkoholkonsumtion kan potentiellt ha en negativ effekt på funktionen av detta läkemedel. Därför rekommenderas det inte att alkohol kombineras med Phenergan.

Kan jag köra bil när jag använder Phenergan?

Ja, men bara under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan äventyra din körförmåga. Skulle du uppleva en potentiellt distraherande bieffekt eller något annat som kan äventyra ditt omdöme eller din koordination bör du avstå från att köra och omedelbart kontakta din läkare.

Kan Phenergan användas när jag är gravid?

Använd inte Phenergan under graviditetens sista två veckor eller under amning. Tala om för läkare om du är gravid innan du inleder denna behandling.

Hur ska Phenergan förvaras?

Förvaras svalt och på en säker plats oåtkomligt för barn, under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Phenergan?

Använd ej Phenrgan om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: prometazinhydroklorid, laktos, majsstärkelse, povidon, magnesiumstearat, polyetylenglykol, opaspray (innehåller titandioxid E171, hypromellos E464 och indigokarmin aluminiumlack E132) och hypromellos.

Kan jag köpa Phenergan receptfritt?

Du kan inte köpa Phenergan receptfritt utan behöver konsultera läkare. Detta är nödvändigt för att slå fast att läkemedlet verkligen är ändamålsänligt och säkert för just dig.

Är Phenergan rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  12-08-2020
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här