Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Istin

Amlodipin

Istin är en tablettbehandling vid kärlkramp som tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer. Istin tillhör läkemedelsgruppen kalciumkanalblockerare (kalciumantagonister) och verkar genom att underlätta blodtillförseln till och från hjärtat.

Det är inte alltid enkelt och smidigt att ta sig tiden att uppsöka såväl vårdcentral som apotek för att få eller förnya ett recept. Hos Treated.com är hela vårdkedjan förlagd online, från läkarkonsultation till receptförskrivning och receptförnyelse.

+1300 recensioner via Trustpilot
Istin5 mg

Denna dos innehåller 5 mg amlodipin och är rekommenderad startdos. Tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Istin10 mg

Dosen kan, i vissa fall, höjas av din förskrivare till 10 mg. Även denna dos tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Istin är en tablettbehandling vid kärlkramp som tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer. Istin tillhör läkemedelsgruppen kalciumkanalblockerare (kalciumantagonister) och verkar genom att underlätta blodtillförseln till och från hjärtat.

Det är inte alltid enkelt och smidigt att ta sig tiden att uppsöka såväl vårdcentral som apotek för att få eller förnya ett recept. Hos Treated.com är hela vårdkedjan förlagd online, från läkarkonsultation till receptförskrivning och receptförnyelse.

Översikt

Översikt

Istin är en tablett vid angina pectoris, mer känt som kärlkramp, som tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer. Tabletten tas en gång dagligen och verkar genom att underlätta blodflödet till hjärtat och därmed minska bröstsmärtor. Dessa typer av läkemedel kallas för kalciumkanalblockerare och kan även användas för behandling vid högt blodtryck, så kallad hypertoni. Istin är ett receptbelagt läkemedel.

Kärlkramp, vars medicinska benämning är angina pectoris, är ett tillstånd som kännetecknas av bröstsmärtor. Smärtan finns oftast bakom bröstbenet, alltså där hjärtat sitter, men kan även stråla ut från bröstet till vänster arm. Smärtan kan även träda fram i halsen, ryggen eller underkäken. Kärlkramp orsakas av att blodflödet till hjärtat hämmats.

Kärlkramp är som allra vanligast hos personer mellan 45 och 70 års ålder, men är generellt som vanligast hos äldre personer. Ungefär 11,000 svenskar mellan 45 och 70 år insjuknar varje år i kärlkramp. Nästan 100,000 personer i åldrarna upp till 75 år har idag kärlkramp, och det tros att ytterligare 90,000 som är över 75 även har dito. Utav dessa uppskattas det att omkring hälften har symptom som skapar begränsningar i det dagliga livet.

Vissa riskbeteenden som diabetes eller högt blodtryck kan öka en persons risk för att utveckla även kärlkramp. Även de med en familjehistoria av kärlkramp eller hjärtproblem kan vara genetiskt predispositionerade att utveckla tillståndet. Att ha en hälsosam och balanserad kost, få regelbunden motion och undvika rökning och alkohol är alla rekommenderade, förebyggande åtgärder.

Hur kärlkramp behandlas beror på hur allvarligt tillståndet är. De som har så kallad instabilt kärlkramp, där attacker kan kvarstå även efter en period av vila, bör omedelbart uppsöka sjukvård. Vid fall av stabilt kärlkramp kan en läkare förskriva en receptbelagd behandling i syfte att minimera risken för kärlkrampsanfall.

Den aktiva ingrediensen i Istin heter amlodipin, som tillhör läkemedelsgruppen kalciumantagonister, även känt som kalciumkanalblockerare. Denna läkemedelstyp verkar genom att minska tillhandahållandet av kalcium till muskelväggarna. Amlodipin hjälper på så vis blodkärlen att slappna av och därmed vidgas, vilket konsekvent ökar blodflödet till och från hjärtat. Som resultat behöver inte hjärtat slå med samma kraft för att få det syre det behöver. Smärtan i bröstet reduceras därefter.

Hos Treated.com kan du snabbt, säkert och smidigt få tillgång till en receptbelagd behandling för att lindra dina besvär vid kärlkramp. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär - sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig skrivs ett e-recept ut åt dig. Därefter skickas läkemedlet direkt från vårt apotek i Storbritannien och levereras hela vägen hem till din ytterdörr redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  26-01-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Följ alltid din förskrivares instruktioner när du använder Istin. Se även till att du läst igenom och förstått informationen i den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen. På detta vis maximeras effekten av Istin samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Använd alltid Listin enligt läkarens anvisningar.
 2. Vid kärlkramp är rekommenderad startdos en tablett på 5 mg, som tas en gång dagligen.
 3. Din läkare kan komma att höja dosstyrkan till 10 mg dagligen efter en tids användning.
 4. Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.
 5. Svälj inte Istin tillsammans med grapefruktjuice.
 6. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 7. Om du glömt att ta Istin ska du bara hoppa över den glömda dosen och ta nästa som schemalagt. Kompensera aldrig för glömd dos med att ta dubbel dos.

Ovan lista är endast en summering över hur du använder Istin. Kompletta anvisningar och instruktioner återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel (Engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då Istin inte tillverkas i Sverige.

Senast granskat:  26-01-2018
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Istin 5 mg

Istin 10 mg

Biverkningar

Biverkningar

Likt alla läkemedel kan Istin orsaka vissa biverkningar även fast alla användare inte behöver uppleva dem. Tala genast om för din läkare om ditt kärlkramp skulle förvärras, om du skulle få en hjärtattack eller uppleva oregelbundet hjärtrytm.

Sluta genast ta Istin och kontakta omedelbart din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmsta sjukhus om du skulle få en allergisk reaktion. Vanliga symptom vid en allergisk reaktion är plötslig väsande/rosslande andning, bröstsmärtor, andnöd, svullnad i ögonlock, tunga, hals, ansikte eller läppar, hudutslag, nässelfeber, allvarlig klåda, blåsor eller peeling i huden eller inflammerad bukspottkörtel (som kännetecknas av buksmärta som kan stråla vidare ut i ryggen.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Svullnad i ankel/vrist.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, yrsel, trötthet, hjärtklappning, rodnad, buksmärtor, illamående eller kräkningar, oregelbunden tarmfunktion, diarré, förstoppning, matsmältningsbesvär, trötthet, svaghet, synproblem eller muskelkramper.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Humörsvängningar, ångest, depression, sömnlöshet, skakningar, smakförändringar, blodtrycksfall, svimning, domningar eller stickningar i armar och ben, förlorad smärtkänsla, tinnitus, inflammation i slemhinnan i näsan, hosta, håravfall, muntorrhet, ökade svettningar, klåda, röda fläckar på huden, missfärgning av huden, ökat urineringsbehov, problem att få eller bibehålla en erektion (erektil dysfunktion), led- eller muskelsmärta, ryggvärk eller viktförändringar.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Förvirring

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar som kan orsaka blåmärken eller blödningar, hyperglykemi, nervproblem, svullet tandkött, gastrit, leverinflammation, ökad muskelspänning, ljuskänslighet eller darrningar.

Ovan lista är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar förknippade med Istin. En detaljerad lista återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Istin

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta då användande av Istin kan bedömas vara olämpligt eller kräva särskild försiktighet tillsammans med andra läkemedel. Istin kan interagera med ketokonazol eller itrakonazol, ritonavir, indinavir eller nelfinavir, rifampicin, erytromycin eller klaritromycin, andra blodtryckssänkande läkemedel, verapamil eller diltiazem, dantrolen, takrolimus, simvastatin, cyklosporin eller johannesört.

Andra sjukdomar och Istin

Använd inte Istin om du har mycket lågt blodtryck, aortastenos, upplevt kardiogen chock, hjärtsvikt eller en hjärtattack.

Det är även mycket viktigt att din förskrivare informeras om du haft en nylig hjärtinfarkt, såväl som om du har några andra hjärtproblem, är hypertonisk, har en leversjukdom eller är äldre.

Senast granskat:  26-01-2018
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Istin 5 mg

Istin 10 mg

Vanliga frågor: Istin

Vanliga frågor: Istin

Kan jag dricka alkohol när jag använder Istin?

Riktlinjer kring samtidig alkoholkonsumtion kommer definieras av din läkare. Rådfråga alltid din läkare om du har för avsikt att konsumera alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Istin?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan försämra eller äventyra din körförmåga. Du bör alltid avvakta med att köra bil den första tiden du tar Istin för att se hur du reagerar på läkemedlet. Om du skulle uppleva några biverkningar som kan påverka din körförmåga ska du alltid avstå från att köra och kontakta din läkare.

Kan Istin användas när jag är gravid?

Nej. Istin ska inte användas om du är gravid eller ammar. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Hur ska Istin förvaras?

Förvara alltid Istin på en säker plats och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Istin?

Istin innehåller: amlodipin, vattenfri kalciumvätefosfat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa och natriumstärkelseglykolat typ A. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Istin receptfritt?

Nej. Du behöver ha fått ett recept utskrivet från en legitimerad läkare för att kunna köpa Istin. Detta då en läkare måste ha slagit fast att behandlingen är säker för dig.

Är Istin rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på. Fyll i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Bedöms det att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig för din kärlkramp skrivs därefter ett recept ut. Alla godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  26-01-2018
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här